Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 11. töönädal 14. – 17. detsembrini

Esmaspäev, 14. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Rahandusminister Sven Sester vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele ametikohtade koondamise kohta rahandusministeeriumi haldusalas (nr 99).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 14.-15. detsembril toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, Eesti seisukohad 16. detsembril toimuval EL keskkonnaministrite nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ja keskkonnaminister Marko Pomerants;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), kutsustud keskkonnaministeeriumi ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) esindajad (Riigimetsa Majandamise Keskuses Toompuiestee 24);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Lasteaednike Liidu pöördumine Riigikogule; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE); Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE);

maaelukomisjonis – Riigikontrolli audit „Leader-programmi toetuste jagamine“, kutsutud riigikontrolli esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine AS-i SmartCap nõukogu liikmetega; raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE), kutsutud siseministeeriumi ja Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) esindajad; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE); Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; Riigikohtule arvamuse andmine halduskohtumenetluse seadustiku § 112 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE); käibemaksuseaduse § 30  muutmise seaduse eelnõu (148 SE); ELAK-le arvamuse andmine Eesti seisukohtade osas EK majandus- ja rahaliidu süvendamise ettepanekute kohta;

riigikaitsekomisjonis – Eesti toetus Ukrainale militaartaastusravi süsteemi arendamisel koostöös NATO toetusagentuuriga (NATO Support Agency, NSPA) 2015. aastal, kutsutud AS Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliiniku esindaja; Euroopa Liidu tulirelva direktiivi muutmise kava, kutsutud siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Riigireformi kärpekavad tervishoiuasutustes, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Tartu  Ülikooli Kliinikumi ja PERH-i esindajad; lesepensioni seaduse eelnõu (110 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (81 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – NATO Varssavi tippkohtumise (8.–9. juuli 2016) ettevalmistamine. Euroopa Liidu globaalstrateegia, kutsutud välisministeeriumi esindaja; ülevaade 1.- 5. detsembrini toimunud väliskomisjoni töövisiidist New Yorki ÜRO peakorterisse;

õiguskomisjonis – kell 11.10: riigikogu liikme Toomas Vitsuti ülevaade kohtute haldamise nõukoja tööst; elatisabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kaitsepolitseiameti esindajatega;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: seisukoha kujundamine väliskomisjoni ettepaneku suhtes välislähetuste kajastamise teemal, kutsutud väliskomisjoni esimees Sven Mikser; huvide deklaratsioonide kontrollimise tulemustest; komisjoni sügisistungjärgu töö kokkuvõte (ruum L246);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus looduskaitse korraldamisel poollooduslike koosluste säilimise tagamiseks“ arutelu, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants, keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti ja riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 (ruum L 333).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase jõulueelne kohtumine Saue Päevakeskuses.

Kell 13 – Riigikogu Kantselei parlamendiajakirja (RiTo) uue numbri esitlus, Andres Jõesaar ja Ainar Ruussaar ERR-ist arutlevad, kuidas on läinud telekanalil ETV+ esimestel eetrikuudel, modereerib RiTo peatoimetaja Mart Raudsaar. RiTo esitlust saab jälgida veebiülekandes Riigikogu koduleheküljelhttps://www.riigikogu.ee/pressiteated/muu-pressiteade-et/parlamendiajakirja-varske-number-uurib-eestlase-identiteeti

Teisipäev, 15. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (71 SE).

Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas. Ettekandja peaminister Taavi Rõivas

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti teadus- ja arendustegevuse valikud, võimalused ja ristteed” arutelu. Ettekandjad kultuurikomisjoni ja Eesti Vabaerakonna fraktsiooni liige Krista Aru, Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemets ja Tallinna Ülikooli professor Marek Tamm.

Teine lugemine – 4 eelnõu: rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE); riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE); käibemaksuseaduse § 30 muutmise seaduse eelnõu (148 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses, eelnõu (80 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni (nr 188) ratifitseerimise seaduse eelnõu (126 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (127 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) ja petitsiooni “Riik peab suhtuma kõigi laste haridusse võrdselt” arutelu, kutsustud Eesti Eraüldhariduskoolide Ühenduse, erivajadustega õpilaste koolide ning kodanikuliikumise „Avalikult haridusest“ esindaja;

maaelukomisjonis kokkuvõte 2015. aasta tööst;

majanduskomisjonis – Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni geoblokeeringut ja muid geograafilisi piiranguid EL-is ostlemisel ja teabele juurdepääsemisel käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta ja arvamuse andmine ELAK-le; otsuse langetamine õiguskantsleri kirja osas, mis puudutab ehitusega seotud pädeva isikuna töötamise piirangut; kokkuvõte 2015. aasta tööst;

rahanduskomisjonis – kokkuvõte 2015. aasta tööst;

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – eriarstiabi kättesaadavusest, kutsustud sotsiaalministeeriumi, haigekassa ja patsientide ühingute esindajad; kokkuvõte sügisistungjärgu tööst (ruum L333).

väliskomisjonis välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 11. veebruaril 2016;

õiguskomisjonis – arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 112 põhiseaduspärasuse kohta; kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE);

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb koos meeskonnaga Toidupanga vabatahtliku töös.

Kell 11.30 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Jaapani suursaadiku Tetsuro Kaiga (ruum L253).

Kell 12Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase jõulueelne kohtumine Mustamäe sotsiaalmajas; kell 14.30 Viimsi Päevakeskuses.

Kolmapäev, 16. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE); tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE); Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 10: Riigikontrolli kontrolliaruande „Kallasradade kasutamine“ tutvustus, kutsutud riigikontroll esindajad (ruumis L263).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Sakus haldusreformi teemal Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikoguga.

Kell 12 – Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase jõulueelsed kohtumised Mustamäe Päevakeskuses; kell 13 Haabersti Sotsiaalkeskuses; kell 14 Nõmme Sotsiaalmajas; kell 15 Maardu Sotsiaalmajas.

Neljapäev, 17. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 5 eelnõu: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses, eelnõu (80 SE); rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE); riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE); käibemaksuseaduse § 30 muutmise seaduse eelnõu (148 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE).

Pärast istungit on Riigikokku oodata jõuluvana.

Kell 14 – komisjonides istungid

riigikaitsekomisjonisriigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu;

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase jõulueelne kohtumine Haabersti Sotsiaalkeskuses.

Reede, 18. detsember

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni majandus- ja rahaliidu süvendamise ettepanekutel, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teise rakenduspaketi kohta, kutsutud siseministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Avalik konsultatsioon, milles käsitletakse geoblokeeringut ja muid geograafilisi piiranguid ELis ostlemisel ja teabele juurdepääsemisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

Sündmused

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder esineb Koeru vallavolikogu istungil haldusreformi teemadel.

Välislähetused

13. – 15. detsember

Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Büroo koosolekul Londonis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside