Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IX istungjärgu 1. töönädal 14. – 17. jaanuarini.

Esmaspäev, 14. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad riigihalduse minister Janek Mäggi haldusreformi tulemuste kohta (nr 455) ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist e-riigi arengute kohta (nr 456).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 13.30: ülevaade Euroopa Kontrollikoja 2017. a aastaaruandest, kutsutud Eesti Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (495 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE); Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE); Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE); Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE); Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja, Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ning Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad (Riigikogu konverentsisaalis);

maaelukomisjonis – kell 11.10: Omniva ja ajakirjanduse kojukandest, kutsutud Omniva juhatuse esimees Ansi Arumeel; maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse algatamisest; Eesti seisukohtadest ELi ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi kohta aastateks 2021–2027, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE), kutsutud siseminister Katri Raik; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE); isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ eelnõu (772 OE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (770 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE), kutsutud Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) ning tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035“ eelnõu (779 OE), kutsutud rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esindaja;

väliskomisjonis – väliskomisjoni kevadistungjärgu töökavast; ülevaade NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest; komisjoni raporti „Valmisolek tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel“ soovituste arutelu;

õiguskomisjonis – täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE); tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; rahapesu tõkestamise teemaliste ärakuulamiste kokkuvõte;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Eesti Krüptoraha Liidu esindajaga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Loksa Linnavolikogu esimehe Rein Heinaga; komisjonile laekunud avalduste läbivaatamine;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: registripõhisest rahvastikuloendusest, kutsutud Statistikaameti peadirektor Mart Mägi ning statistikanõukogu liige ja rahvastikuteadlane Allan Puur (R407);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: kevadistungjärgu töökavast ja komisjoni töö lõpparuandest (ruum R406).

Teisipäev, 15. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks“ eelnõu (761 OE); sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE); veeseaduse eelnõu (643 SE) (ruum L241);

kultuurikomisjonis – ülevaade teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia 2014-2020 elluviimisest, kutsutud peaminister Jüri Ratas; kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi esindajad;

majanduskomisjonis – laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: Eesti seisukohtadest määruse eelnõule, millega vabastatakse Kosovo kodanikud viisanõudest Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumile reisimise ja seal lühiajalise viibimise korral, kutsutud Väliministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Riigireformi ja hea halduse põhialused“ eelnõu (777 OE), kutsutud riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni esimees Tanel Talve; arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse „Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030 eelnõu (773 OE) kohta; isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE); Eesti seisukohad Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi kohta;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

väliskomisjonis – julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad.

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu karusloomafarmide keelustamise petitsiooni loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad esindajate poolt.

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku tekstiili eriala üliõpilaste tekinäituse (Toompea lossi III korruse kunstisaal).

Kell 20 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hispaania Kuningriigi Riiginõukogu esinaise Maria Teresa Fernandez de la Vegaga.

Kolmapäev, 16. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE); perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE).

Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas, ettekandja peaminister Jüri Ratas.

Esimene lugemine – 4 eelnõu: tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE); politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE); kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE); Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 11 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hispaania Riiginõukogu esinaise María Teresa Fernández de la Vegaga.

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Tallinna Reaalkooli õpilastega.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Heade Mõtete Klubi vestlusringis.

Neljapäev, 17. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE); keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: „Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030“ arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, ELi õigusest tulenevad karistused, vara legaalse päritolu pööratud tõendamiskoormus) eelnõu (771 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: välispoliitika arengukavast aastani 2030, kutsutud välisminister Sven Mikser;

väliskomisjonis – Eesti seisukohtadest 21. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil ning välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogu istungil 12. veebruaril, kutsutud välisminister Sven Mikser; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ eelnõu (767 OE), kutsutud eelnõu algatajate esindaja ja Välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb pensioniteemalisel avalikul arutelul (Meriton Grand Conference & Spa hotell).

Kell 17 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa mõttekoja ECFRi Berliini üksuse juhi Josef Janninguga.

Reede, 18. jaanuar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 21. jaanuaril toimuval eurorühma kohtumisel ning 22. jaanuaril toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste; Eesti seisukohtadest 21. jaanuaril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser.

Sündmused

Kell 14 väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Läti parlamendi väliskomisjoni esimehe Rihards Kolsiga.

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab osa raamatu „Mina, Eestimaa juut“ esitlusest
(Vabamu).

Välislähetused

14. – 15. jaanuar 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb kodukorrakomitee kohtumisel Brüsselis Belgias.

20. – 21. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut osaleb rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste istungil (COSAC) Bukarestis Rumeenias.

20. – 22. jaanuar
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Iiri parlamendi alamkoja 100. aastapäevale pühendatud sündmustel Dublinis Iirimaal.

20. – 24. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko (20. – 22. jaanuar) ning asendusliikmed Andres Herkel (21. – 24. jaanuar) ja Jaak Madison (20. – 23. jaanuar) osalevad ENPA täiskogu osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
T: 631 6353, 55 590595
veiko.pesur@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside