Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 2. töönädal 17. – 20. jaanuarini.

Esmaspäev, 17. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad keskkonnaminister Erki Savisaar eramajade ahjuküttest loobumise soodustamise kohta (nr 99) ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna muutuste kohta lasteaiahariduses (nr 106).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.00: Eesti seisukohtadest 20. – 22. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Erki Savisaar; Eesti seisukohtadest 21. – 22. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (energeetika) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanekule, millega luuakse kliimameetmete sotsiaalfond, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu ettepanekule, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise liidu raamistik, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni säästlike merenduse kütuste määruse eelnõu ettepanekule, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest taastuvenergia direktiivi kohta – COM(2021) 557, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

maaelukomisjoni videoistungil – 11.10: loomühiku nõudest, kalandusest ja metsandusest, kutsutud keskkonnaminister Erki Savisaar;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu digikümnendi tegevuskava kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi eelnõu kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest energiatõhususe direktiivi kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest taastuvenergia direktiivi kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) ning väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (505 SE), kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohadest Euroopa Komisjoni Solventsus II paketi kohta, mis käsitlevad kindlustustegevust ja -järelevalvet ning kindlustusandjate kriisilahendust – COM(2021) 582, COM(2021) 580, COM(2021) 581;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – 12. – 13. jaanuaril Brestis Prantsusmaal Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust istungist ning kaitse- ja välisministrite mitteametlikust ühisistungist, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (466 SE); sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (510 SE) ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele luua koroona viiruse vastu vaktsineerimise kõrvalmõjudest tekitatud kahjude hüvitamise fond“ eelnõu (482 OE), kutsutud Isamaa fraktsiooni esindaja;

väliskomisjoni videoistungil – kell 11.15: arengutest Venemaa ja lääneriikide suhetes, kutsutud Eesti alaline esindaja NATO juures, suursaadik Jüri Luik ja Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: äriregistri seaduse eelnõu (493 SE) ja rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (504 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: turvalisusest riigis, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Pahaloomuliste kasvajate avastamine ja patsiendi ravile suunamine (Kas vähk avastatakse ning ravi alustatakse õigel ajal?)“, kutsutud Eesti Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer, Tervise Heaolu Infosüsteemide Keskuse direktor Margus Arm ning Sotsiaalministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Teisipäev, 18. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu avalduse „Ukraina territoriaalse terviklikkuse toetuseks“ eelnõu (501 AE); lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE); rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud kultuuriminister Tiit Terik; meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindaja;

maaelukomisjoni videoistungil – elektrihinna tõusust ning selle mõjust põllumajandusele ja toiduainetööstusele, kutsutud Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus;

majanduskomisjonis – Arenguseire Keskuse 2021. aasta tegevusaruandest ja keskuse 2022. aasta tegevuskava kooskõlastamine, kutsutud Arenguseire nõukoja esimees Jaan Pillesaar ja keskuse juhataja Tea Danilov;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (489 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kohustusliku kogumispensioni makse määra vabatahtliku tõstmise eelnõust, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ja selle valitsemisala esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu, kutsutud töö- ja terviseminister Tanel Kiik; laste ja perede olukorrast elektrihinna tõusuga toime tulemisel, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab, Sotsiaalministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – julgeolekuolukorra arengutest Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk; arengutest Kasahstanis, kutsutud Eesti suursaadik Kasahstanis Toomas Tirs; arengutest Ameerika Ühendriikides, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Kristjan Prikk;

Kolmapäev, 19. jaanuar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: ekspordi riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE); meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE).

Esimene lugemine – viis eelnõu: perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu (487 SE); vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE); riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (491 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (471 SE); meretöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE).

Komisjonide istungid

Kell 9 – riigieelarve kontrolli erikomisjoni väljavõiduistungil – Terviseameti külmlao olukorrast (Saue).

Kell 11.50 – põhiseaduskomisjoni erakorralisel videoistungil – rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE).

Sündmused

Kell 14.15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel teadusnõukoja juhi Toivo Maimetsaga.

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb ettekandega julgeolekupoliitilistel teemadel Eesti Tööandjate Keskliidu volikogus.

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb videosilla vahendusel Vilniuse julgeolekufoorumil.

Neljapäev, 20. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (466 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „Üleskutse Sõrve looduskaitseala toetuseks Harju maakonnas“, istung on avalik, toimub veebiülekanne; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest taastuvenergia direktiivi kohta – COM(2021) 557; kollektiivsest pöördumisest „Hoiame Alutaguse loodust – toetame rahvuspargi laiendamist!“, kutsutud pöördumiste algatajad ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kell 11.30: Eesti seisukohtadest 24. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; seisukoha andmine Eesti seisukohtadele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamist, eelnõu kohta COM(2021) 579, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Reede, 21. jaanuar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11: Eesti seisukohtadest 24. – 25 jaanuaril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu mitteametlikul kohtumisel (teadus) ning Eesti seisukohtadest 26. – 27. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna; Eesti seisukohtadest 25. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil ning Eesti seisukohtadest 24. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanekule, millega kehtestatakse piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Riigikogu esimees Jüri Ratas on visiidil Sauel ja Maardus.

Euroopa liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas ning komisjoni liikmed Riina Sikkut, Oudekki Loone ja Anti Poolamets osalevad videosilla vahendusel Euroopa tuleviku konverentsi täiskogul.

Laupäev, 22. jaanuar

Sündmus

Euroopa liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas ning komisjoni liikmed Riina Sikkut, Oudekki Loone ja Anti Poolamets osalevad videosilla vahendusel Euroopa tuleviku konverentsi täiskogul.

Välislähetused

17. – 18. jaanuar
Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb David Maria Sassoli mälestustseremoonial Euroopa Parlamendis ja Baltimaade spiikrite kohtumisel Strasbourgis Prantsusmaal.

20. – 21. jaanuar
Balti Assamblee (BA) Riigikogu delegatsiooni liige Anti Poolamets ning riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa, aseesimees Leo Kunnas ja komisjoni liige Mati Raidma osalevad BA julgeoleku- ja kaitsekomisjoni istungil Riias Lätis.

23. – 26. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb ENPA talvesessioonil Strasbourgis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside