Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 2. töönädal 17. – 23. septembrini

Esmaspäev, 17. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele Vene mõjuagentide kohta Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses (nr 442) vastab kaitseminister Jüri Luik.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 19. – 20. septembril toimuval mitteametlikul ELi riigi- ja valitsusjuhtide kohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (676 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (677 SE), keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE), arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad kalanduskontrolli käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta – COM(2018) 368, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu noortestrateegia kohta – COM(2018) 269, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad ja Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad; autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) (686 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusooperi nõukogukogu liikme nimetamine“ eelnõu;

maaelukomisjonis – kell 11.10: riigiteede teehoiukava aastateks 2018 – 2022, Võru maakonna ja Setomaa valla rahva pöördumine, kutsutud Maanteeameti peadirektor Priit Sauk, Setomaa Vallavolikogu esimees Rein Järvelill ja pöördumise esitajate esindajad; tagasinõutavatelt toetustelt arvestatavast viivisest, kutsutud Maaeluministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond, eelnõu kohta – COM(2018) 278; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse elektroonilise kaubaveoteabe kohta eelnõu suhtes – COM(2018) 279; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta, eelnõu suhtes – COM(2018) 277; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb maantee infrastruktuuri ohutuse korraldamist, eelnõu kohta – COM(2018) 274;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE), kutsutud riigihalduse minister Janek Mäggi; avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Riigikogu liikmele asendusliikme määramise regulatsioonist, kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja ja riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE); Rahandusministeeriumi 2018. aasta suveprognoosist;

riigikaitsekomisjonis riigikaitsealaste seaduste rakendamisest ja ettevalmistamisel olevatest eelnõudest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Riigikontrolli 2019. aasta tööplaani koostamisest;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis ülevaade Eesti tegevustest algaval ÜRO 73. Peaassambleel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; „Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (672 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“; Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise otsuse eelnõu algatamine;

õiguskomisjonis – kell 11.15: rahapesu tõkestamise tõhustamisest, kutsutud Siseministeeriumi esindajad ja Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisaluga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmete 2018. aasta majanduslike huvide deklaratsioonidest; Artur Talviku informatsioon MTÜ Korruptsiooniradari loomise ja rahastamisega seotud asjaoludest;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahva vaimne tervis ja psühholoogiline abi, kutsutud Eesti Psühholoogide Liidu ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: riigivalitsemise stsenaariumidest, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus sisejulgeolekut ohustavateks hädaolukordadeks valmistumisel“ arutelu, kutsutud siseminister Andres Anvelt, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning Riigi Infosüsteemide Ameti, Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Riigikantselei ja Riigikontrolli esindajad (ruum L333).

Sündmused

Kell 13.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Armeenia suursaadiku Tigran Mkrtchyaniga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne Tallinna Tehnikaülikooli 100. aastapäeva akadeemilisel aktusel (TTÜ aula, Ehitajate tee 5).

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet avab fotonäituse „Eesti ballett, 100 aastat ilu ja emotsioone“ (Riigikogu istungisaali juures).

Teisipäev, 18. september

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri 2017.–2018. aasta tegevuse ülevaade. Ettekande teeb õiguskantsler Ülle Madise.

Esimene lugemine – 4 eelnõu: tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302 rakendamine) eelnõu (661 SE); tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE); sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis ülevaade Kultuuriministeeriumi 2018. aasta teise poolaasta tööplaanidest, muinsuskaitseseadus (684 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; arvamuse andmine ELAKile: Eesti liitumine Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõttega, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – põuakahjudest looma-, sea- ja linnukasvatussektoris ning võimalikest leevendusmeetmetest, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ning asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad (ruum L262);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.30: soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut; Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest, kutsutud riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel;

riigikaitsekomisjonis – riigireetmises kahtlustamise juhtumist, kutsutud Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras; relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE);

sotsiaalkomisjonis – töötuskindlustuse ajakohastamisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine“ eelnõu (653 OE) kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt.

Sündmused

Kell 9 – sotsiaalkomisjon kohtub Bundestagi tervishoiukomisjoniga (L241).

Kell 12 – Eesti-Armeenia parlamendirühma liige Kalle Palling kohtub Armeenia suursaadiku Tigran Mkrtchyaniga.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet, väliskomisjoni aseesimees ja Eesti-USA parlamendirühma esimees Keit Pentus-Rosimannus ning USA saatkonna ajutine asjur suursaadik Clifford Bond avavad Riigikogu ja USA saatkonna koostöös korraldatud näituse tähistamaks Balti riikide iseseisvuse 100. aastapäeva ja USA – Balti riikide suhteid (Riigikogu hoone vestibüül).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet tervitab Noortefoorumil osalejaid.

Kolmapäev, 19. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 6 eelnõu: Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE); isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE).

Sündmused

Kell 9.15 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet kohtub Bundestagi Baden-Württembergi liidumaa CDU/CSU fraktsiooni delegatsiooniga.

Kell 9.30 – väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub Bundestagi Baden-Württembergi liidumaa CDU/CSU fraktsiooni delegatsiooniga.

Kell 10.30 – Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Kalle Palling kohtub Bundestagi Baden-Württembergi liidumaa CDU/CSU fraktsiooni delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 11.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Välisministeeriumi ja Tallinna Ülikooli tutvustusprogrammi raames välisajakirjanikega Lääne-Aafrika riikidest.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Maria Sidljarevitši maalinäituse (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Euroopa Liidu IT-agentuuri uue peahoone avamisel (Vesilennuki 5).

Neljapäev, 20. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse „Heiki Loodi Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (668 OE); relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE); kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (634 SE).

Sündmus

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb 20. – 21. septembrini toimuva Järvamaa ja Raplamaa visiidi raames välis- ja julgeolekupoliitikateemalisel rahvakohtumisel (Kehtna).

Reede, 21. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 23. – 25. septembril toimuval mitteametlikul ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: ELi Nõukogu määruse eelnõu, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 27. – 28. septembril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil (haridus- ja teadusministeeriumi vastutusalas olevates punktides), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; seisukoha andmine: Euroopa Liidu noortestrateegia (COM(2018) 269), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta (COM(2017) 653), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu ELi viisainfosüsteemi muudatuste kohta (COM(2018) 302), kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 15  Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Soome välispoliitika eksperdi Hiski Haukkalaga.

Laupäev, 22. september

Sündmus

Kell 7.05 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Tallinna 21. Kooli liputoimkonda, mille liikmed heiskavad vastupanuvõitluse päeva puhul Pika Hermanni torni riigilipu.

Välislähetused

13. – 17. september
Riigikogu liige Eevi Paasmäe kohtub Ukrainas Kiievi linna esindajatega.

13. – 18. september
Eesti-Moldova parlamendirühma esimees ja Eesti-Rumeenia parlamendirühma aseesimees Erki Savisaar, Eesti-Rumeenia parlamendirühma esimees ja Eesti-Moldova parlamendirühma liige Terje Trei, mõlema parlamendirühma liikmed Dmitri Dmitrijev ja Meelis Mälberg ning Eesti-Rumeenia parlamendirühma liige Maire Aunaste osalevad parlamendirühma visiidil Moldovas ja Rumeenias.

13. – 19. september
Riigikogu liige Andres Metsoja on Pärnu ja Qingdao vahelise rahvusvahelise koostöö raames visiidil Hiinas.

14. – 18. september
Riigikogu liige Enn Eesmaa osaleb liberaaldemokraatide sügiskonverentsil Brightonis Suurbritannias.

14. – 19. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb ENPA monitooringukomitee istungil Thbilisis Georgias.

16. – 18. september
Majanduskomisjoni esimees Sven Sester (17. – 18. september) ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Urve Tiidus osalevad parlamentidevahelise Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsil (SECG) Viinis Austrias.

16. – 19. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil Lissabonis Portugalis.

16. – 20. september
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Barbi Pilvre ja Henn Põlluaas on visiidil Ukrainas.

17. – 18. september
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Kolme Mere Initsiatiivi tippkohtumisel Bukarestis Rumeenias.

17. – 19. september
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osaleb George C. Marshalli keskuse korraldataval Euroopa kaitsealasel seminaril Brüsselis Belgias.

19. – 22. september
Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Mihhail Korb osaleb Aserbaidžaani parlamendi 100. aastapäeva tähistamisel ja kohtumistel Aserbaidžaani parlamendis.

20. – 21. september
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb BA presiidiumi töös ning koos delegatsiooni liikmete Krista Aru, Monika Haukanõmme, Sven SesteriUrve Tiiduse ja Rainer Vakraga BA Konsultatiivnõukogu töös Jūrmalas Lätis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside