Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu IX istungjärgu 3. töönädal 28. – 31. jaanuarini.

Esmaspäev, 28. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad riigikontrolör Janar Holm omavalitsuste infotegevuse kohta valimiseelsel ajal (nr 459) ning majandus- ja taristuminister Kadri Simson Tallinna ringraudtee kavandamisest loobumise kohta (nr 460).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Rumeenia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetidest, kutsutud Rumeenia suursaadik Eestis Daniela Mihaela Cămărăşan; Eesti seisukohtadest 30. – 31. jaanuaril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 31. jaanuarist – 1. veebruarini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (Gymnich) kohtumisel, kutsutud välisminister Sven Mikser;

keskkonnakomisjonis – tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Eesti Energia esindajad; kollektiivsest pöördumisest tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamiseks, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja pöördumise algatajate esindajad (ruum L 332);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE); kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE), Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE), Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE), Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – avalikul istungil arutelu kohalike omavalitsuste arendamisest, tervitussõnad ütleb Riigikogu esimees Eiki Nestor, ettekande teeb Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne, kutsutud on aseesimehed Enn Eesmaa ja Kalle Laanet, riigihalduse minister Janek Mäggi, Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu, maakondlike omavalitsusliitude ja omavalitsuste esindajad ja uuringu läbiviinud teadlased, istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal); kell 15.30: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE), väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Komisjoni teenuste paketti kuuluva direktiivi, millega kehtestatakse teenustega seotud nõuetest teavitamise kord, eelnõu (COM(2016) 821) kohta;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE); Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine ÜRO globaalses rändepaktis osalemise küsimuses“ eelnõu (764 OE); arvamuse andmine riigikaitsekomisjonile kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) kohta; arvamuse andmine sotsiaalkomisjonile Riigikogu otsuse „Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035“ eelnõu (779 OE) kohta; pöördumise „Poliitilise dieedi kolm retsepti“ arutelu, kutsutud pöördumise esitajate esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE); pandikirjade seaduse eelnõu (760 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Euroopa Investeerimispanga põhikirja muudatuste kohta; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (763 SE); Arenguseire Keskuse ülevaade rahanduskomisjoni tellitud pensionisüsteemi analüüsist;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseõiguse revisjoni hetkeseisust, kutsutud riigikaitseõiguse revisjoni töörühma juht;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE); tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – Eesti seisukohtadest määruse, millega vabastatakse Kosovo kodanikud viisanõudest Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumile reisimise ja seal lühiajalise viibimise korral, eelnõu (COM(2016)277, COM(2018)543) kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; ülevaade arengutest Venezuelas, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Aadu Must;

õiguskomisjonis kell 11.15: vangistusseaduse muutmise seaduse (kinnipeetavate ligipääs internetile) eelnõu (680 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE), kutsutud Riigikogu liige Johannes Kert, Sotsiaalministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastaste riikide ühenduse GRECO V hindamisvoorus Eestile antud soovitustest, kutsutud Justiitsministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastiku tuleviku teemalise arutelude #kuidasmekestame seeriast, kutsutud arutelude eestvedaja ja Avatud Eesti Fondi esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: probleemkomisjoni töö lõpparuandest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Ehitushangete lepingute täitmine ja järelevalve“ arutelu, kutsutud Rahandusministeeriumi, Eesti Ehitusettevõtete Liidu, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu, AS Tallinna Lennujaama ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmus

Kell 17 – väliskomisjon kohtub endiste Riigikogu väliskomisjoni esimeeste ja aseesimeestega.

Teisipäev, 29. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikohtu liikme Velmar Breti ametivanne.

Teine lugemine – 1 eelnõu: kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE); Riigikogu otsuse „Riigireformi ja hea halduse põhialused“ eelnõu (777 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis –  Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) (789 SE); jäätmeseaduse eelnõu (495 SE) ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE); kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE); Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE); Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE); Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE); Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE);

majanduskomisjonis – Arenguseire Keskuse 2018. aasta tegevusaruande tutvustus ja 2019. aasta tegevuskava kooskõlastamine, kutsutud Arenguseire Keskuse nõukoja esimees Priit Rohumaa ja keskuse esindaja;

rahanduskomisjonis – eelarvepositsiooni arvutamisest, kutsutud Statistikaameti esindajad;

sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; kollektiivsest pöördumisest haruapteekide säilitamise osas, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja pöördumise esitajate esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohtadest 30. – 31. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohtadest 31. jaanuarist – 1. veebruarini toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel (Gymnich), kutsutud välisminister Sven Mikser; kell 15 – väliskomisjoni avalik istung Eesti arengukoostöö tulevikust, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

õiguskomisjonis – kell 13: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) eelnõu (658 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Eesti Advokatuuri esindaja.

Sündmus

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Rumeenia Euroopa Liidu eesistumise alguse pidulikul tähistamisel (Mustpeade maja).

Kolmapäev, 30. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: veeseaduse eelnõu (643 SE); tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE); tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE); kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE).

„Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ 2018. aasta täitmise aruanne, ettekandja kultuuriminister Indrek Saar.

Teine lugemine – 4 eelnõu: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE); pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE); vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE); Riigikogu otsuse „Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035“ eelnõu (779 OE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa reservide kasutamisest, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste ja riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjoni seminar „Eesti välisteenistuse tugevdamine“, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa avab Enn Põldroosi isikunäituse „Vahemõtted“ (Toompea lossi kunstisaal).

Neljapäev, 31. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse „Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist vabastamine“ eelnõu (787 OE); Riigikogu otsuse „Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõu (796 OE); Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE); Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE); Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE); Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE); Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE);

majanduskomisjonis – 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu istungi lõppu: riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE); kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE); sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE);

õiguskomisjonis – kell 13: politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub ametist lahkuva Riigikohtu esimehe Priit Pikamäega.

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Maarjamäe lossis näituse 1992. aasta Riigikogu valimistest „Vali parem minevik!“.

Laupäev, 2. veebruar

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Tartu rahulepingu sõlmimise 99. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel (Estonia kontserdisaal).

Välislähetused

28. jaanuar
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Põhjala ametiühingute konverentsil Helsingis Soomes.

30. – 31. jaanuar
Riigikogu liige Taavi Rõivas osaleb Eestit e-riigina tutvustavatel kohtumistel Londonis Suurbritannias.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside