Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Esmaspäev, 3. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – neli eelnõu:

Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (24 OE); jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 6. – 7. juunil toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja siseminister Mart Helme; Eesti seisukohast autoriõigusi digitaalsel ühtsel turul käsitleva direktiivi eelnõu suhtes 15. aprillil toimunud Euroopa Liidu nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; Eesti seisukohtadest 6. – 7. juunil toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister Kert Kingo;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE); ioniseeriva ja mitteioniseeriv kiirguse ning kiirgusohutuse põhimõtetest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti keelepoliitika põhialuste ettevalmistamisest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti keelepoliitika põhialuste koostamise töörühma ja Riigikantselei esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Põllumajandusameti peadirektori Egon Paltsiga;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine ASi Eesti Raudtee juhtidega, kutsutud Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee ja juhatuse aseesimees, finantsdirektor Andrus Kimber;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri 10. mai pöördumisest volikogu liikme õiguste kaitsest halduskohtus, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; õiguskantsleri ettepanekust viia väärteomenetluse seadustik põhiseadusega kooskõlla, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise ja Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE); väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE); riigi eelarvestrateegiast aastatel 2020 – 2023; Rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest;

riigikaitsekomisjonis – 14. mail Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi ametnikud; Eesti kodanike hoiakutest kaitseküsimustes, kutsutud Turu-uuringute ASi uuringujuht;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Sotsiaalministeeriumi õigusloomeplaanidest, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Arenguseire Keskuse tegevusest, kutsutud Arenguseire Keskuse esindaja;

väliskomisjonis – kohtumine suursaadikute ja suursaadikukandidaatidega; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ eelnõu; komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Riigikontrolli ülevaatest Eesti idapiiri väljaehitamise ettevalmistamisest, kutsutud riigikontrolör Janar Holm, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad; Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevust kontrolliva EP parlamentaarse ühiskontrolli töörühma (JPSG) liikmete kandidaatide nimetamisest;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisaluga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade GRECO V hindamisvooru soovitustest kõrgete ametiisikute ja nende nõunike kohta;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest Eesti idapiiri väljaehitamise ettevalmistamisest, kutsutud siseminister Mart Helme, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning Siseministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas kohtub suurettevõtjatega.

Kell 14 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Ameerika Ühendriikide saatkonna ajutise asjuri Elizabeth Horstiga.

Teisipäev, 4. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (23 OE); Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE).

Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, ettekandja Riigikohtu esimees Villu Kõve

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung – kollektiivsest pöördumisest „Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis“, kutsutud pöördumise algataja, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tallinna Tehnikaülikooli, Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal).

kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks“ eelnõu (2 OE); arengukava „Lõimuv Eesti 2030“ väljatöötamisest, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepa ja volikogu esimehe Veljo Ipitsaga;

majanduskomisjonis – riigi eelarvestrateegiast aastatel 2020 – 2023 ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo; Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE), riigi eelarvestrateegiast aastatel 2020 – 2023, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanidest ning Rail Balticu rajamise projekti Eesti osa vahearuandest, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

rahanduskomisjonis – kell 13: kollektiivsest pöördumisest „Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks“; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE), kohtumine huvigruppidega (ruum J. Tõnisson);

riigikaitsekomisjonis – kohtumine NATO staabielemendi juhtkonnaga; kohumine USA suursaatkonna asejuhi suursaadiku ülesannetes Elizabeth Horsti, kaitseatašee Povilas Strazdase ja teiste diplomaatidega;

väliskomisjonis – arengutest Ukrainas pärast presidendivalimisi ja enne ennetähtaegseid parlamendivalimisi 21. juulil, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Gert Antsu (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindaja; Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE); kohtumine suursaadikute ja suursaadikukandidaatidega;

õiguskomisjonis – Õiguskantsleri ettepanekust viia väärteomenetluse seadustik põhiseadusega kooskõlla, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei, Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 7 – Riigilipu piduliku heiskamise tseremoonia Eesti lipu päeva puhul. Tseremoonial peavad kõne Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Lipu päeva puhul tuleb Eestit tervitama Taani Lipu Seltsi president Erik Fage-Pedersen. Eesti ja Taani riigilipud tähistavad tänavu vastavalt oma 135. ja 800. aastapäeva. Kuberneri aeda on üles rivistatud vahipataljoni, Kaitseliidu, Naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide ja akadeemiliste ühenduste auvalve, samuti seltside, ühingute ja koolide liputoimkonnad. Mängib Kaitseväe orkester ning laulavad Eesti Naislaulu Seltsi ja Tallinna koolide koorid. Kooride esituses kõlavad Juhan Aaviku „Hoia, Jumal, Eestit“ Aleksander Leopold Raudkeppi sõnadele ning Enn Võrgu „Eesti Lipp“ Martin Lipu sõnadele. Kella 15 – 19 pääsevad huvilised Pika Hermanni torni.

Kell 7.45 – Eesti-Taani parlamendirühma liikmed kohtuvad Taani Lipu Seltsi liikmetega.

Kell 13 – Riigikogu aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Siim Kallas kohtuvad Riigikohtu esimehe Villu Kõvega.

Kell 13 – keskkonnakomisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Komisjoni kliima peadirektoraadi peadirektori Raffaele Mauro Petriccionega (ruum L333).

Kolmapäev, 5. juuni

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu (16 OE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu Toimetiste uue numbri esitlus. Ajakiri keskendub fookusteemana Eesti riigireformile. Riigireformi teemalises vestlusringis osalevad Riigireformi SA nõukogu liige  Raivo Vare, Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing ja Riigkontrolli audiitor Eva-Maria Asari, vestlusringi juhib ajakirja peatoimetaja Mart Raudsaar, esitlus on avalik, toimub veebiülekanne (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 18 – Eesti-Hiina parlamendirühma liikmed kohtuvad Hiina suursaadiku Li Chaoga (Hiina saatkond).

Neljapäev, 6. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu:

Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

rahanduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE);

õiguskomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni väljasõiduistung – kell 7: väljasõit idapiirile;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti välismajanduspoliitika ja väliskaubanduspoliitika lühi- ja pikemaajalistest prioriteetidest, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 8.30: kohtumine Justiitsministeeriumi korruptsiooniekspertidega;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad; ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2020–2023 (tulude ja kulude meetmed), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 9.30 – Eesti-Aafrika parlamendirühma aseesimees Oudekki Loone ja liige Annely Akkermann kohtuvad Pan-Aafrika parlamendi delegatsiooni liikmetega (ruum O. Strandman).

Reede, 7. juuni

Komisjoni istung:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Euroopa Komisjoni riigipõhistest soovitustest Eestile (Euroopa Semester), kustutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht; Ühendkuningriigi EList lahkumise hetkeseisust ja läbirääkimistest Ühendkuningriigi ja ELi tulevikusuhte üle, kutsutud Välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Balti Assamblee majandus-, energia-ja innovatsioonikomisjoni ning loodusvarade- ja keskkonnakomisjoni ühisistung (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Prantsuse Senati aseesimehe ja riigikaitsekomisjoni liikme Hélène Conway-Mouretiga, kohtumisel osaleb ka Prantsusmaa suursaadik Eestis Claudia Delmas-Scherer.

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab rändnäituse „Riigikogu 100“ (Paide raekoja ees).

Kell 14.30 – Eesti-India parlamendirühma esimees Sven Sester kohtub India suursaadiku Vani Raoga.

Välislähetused

2. – 4. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Marianne Mikko osaleb ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

3. – 7. juuni
Riigikogu liige Signe Kivi tutvub ühiskondlike hoonete planeerimisega Manchesteris, Liverpoolis ja Birminghamis Suurbritannias.

4. – 5. juuni
Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Kesk- ja Ida-Euroopa parlamendispiikrite 4. tippkohtumisel Varssavis Poolas.

4. – 6. juuni
Riigikogu liige Helle-Moonika Helme osaleb Jeruusalemmas Iisraeli Parlamendi korraldataval kohtumisel (Jerusalem Prayer Breakfast) eri riikide kristlike valitsusjuhtide ja poliitiliste liidritega.

4. – 6. juuni
Riigikogu liige Marina Kaljurand kohtub Brüsselis Euroopa Parlamendis Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooniga.

6. juuni
Riigikogu liige Kaja Kallas osaleb Baltic Investors Forumil Vilniuses Leedus.

9. – 10. juuni
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Aadu Must osaleb BA presiidiumil Riias Lätis.

9. – 10. juuni
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Läti, Leedu ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeestega Varssavis Poolas.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside