Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 10. töönädal 6. – 9. detsembrini

Esmaspäev, 6. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – kaks eelnõu: konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (442 SE), perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (474 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (433 SE).

Ettekanne „Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimisest 2021. aastal. Ettekande teeb justiitsminister Maris Lauri.

Riigikogu liikmete arupärimisele infoteaduste bakalaureuse õppekava mitteavamise kohta Tallinna Ülikoolis (nr 92) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kiirtestide hanke kohta (nr 93) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: seisukoha täiendamine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek säästlike lennukikütuste kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 9. detsembril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil (transport), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohad 9.–10. detsembril 2021 toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Maris Lauri ja siseminister Kristian Jaani; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni Euroopa tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse HERA loomise teatise ja määruse eelnõu ettepaneku kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: Rohetiigri Eesti energiakaardi tutvustus, kutsutud Rohetiigri, Tallinna Tehnikaülikooli Targa linna tippkeskuse ja Alexela Grupi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE); etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu, Vana Baskini Teatri ning KL Consult õigusbüroo esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: roheenergia tootmise võimalustest põllumajanduses, kutsutud OÜ Estonia Farmid, Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni, OÜ Biometaan, OÜ Eesti Biogaas ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad; maaelukomisjoni esindaja nimetamine sordiaretuse ja geneetilise ressursi nõukogusse;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE), autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu üldise tooteohutuse määruse eelnõu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad alternatiivkütuste taristu määruse eelnõu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (469 SE); 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE); Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (479 SE); Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE); osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (481 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE);

riigikaitsekomisjonis – 16. novembril Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest ning arengutest NATO-s, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet; videoistungil – Riigikogu otsuste eelnõud Kaitseväe kasutamise kohta välismissioonidel (444 OE, 445 OE, 446 OE, 447 OE, 448 OE, 449 OE, 450 OE, 451 OE, 452 OE, 453 OE, 454 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE); ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (413 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele „Negatiivse koroonatesti aktsepteerimiseks nakkusohutuse tõendina““ eelnõu (484 OE), kutsutud Riigikantselei, Teadusnõukoja, Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti esindajad; Euroopa Liidu Asjade Komisjonile arvamuse andmine Eesti seisukohad ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutust (HERA) puudutava määruse ja teatise eelnõu kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Euroopa Liidu sanktsioonipoliitikast ja Valgevene vastu kehtestatud sanktsioonidest, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; väliskomisjoni visiidist ÜRO juurde ja Ameerika Ühendriikidesse;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Häirekeskuse peadirektori kandidaadi Kätlin Alvela suhtes seisukoha kujundamine, kutsutud siseminister Kristian Jaani ja Häirekeskuse peadirektori kandidaat Kätlin Alvela; politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (408 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: rahvusvahelise julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Täiskasvanute hambaravihüvitis“, kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Eesti Haigekassa ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Teisipäev, 7. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (455 SE).

Teine lugemine – kaks eelnõu: ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (413 SE), riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (462 SE).

Eesti digiühiskonna arengukava aastani 2030. Ettekande teevad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ning majanduskomisjoni esimees Kristen Michal.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisel videoistungil – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: kliimapaketi eelnõude ja Eesti seisukohtade tutvustamine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu „Eesmärk 55“ kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Cambridge’i Ülikooli esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil õpetajate järelkasvu tegevuskavast, eestikeelse hariduse tegevuskavast, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Ülle Madise õiguskantsleri ametisse nimetamine“ eelnõu (488 OE), kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei esindaja ja õiguskantsleri kandidaat Ülle Madise;

rahanduskomisjoni videoistungil maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (406 SE), kutsutud huvigrupid; tulumaksuseaduse muutmise seadus (402 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 15: Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures suursaadik Sven Jürgenon, Julgeolekunõukogu ja Välisministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – Eesti valmisolekust COVID-19 uute tüvedega tegeleda, kutsutud WHO, Sotsiaalministeeriumi, Teadusnõukoja, Eesti Arstide Liidu ja Terviseameti esindajad;

õiguskomisjoni videoistungilkriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad.

Kolmapäev, 8. detsember

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 11 eelnõu: väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE), kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (474 SE), autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE), keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (440 SE), kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (442 SE), töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE), kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (469 SE), 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE).

Teine lugemine – 13 eelnõu: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (444 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis“ eelnõu (445 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (446 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (447 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Irini“ eelnõu (448 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus“ eelnõu (449 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (450 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (451 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa juhitud sõjalisel operatsioonil sihtüksuses Takuba Malis ja Nigeris (endise nimetusega Prantsusmaa sõjaline operatsioon Barkhane Malis)“ eelnõu (452 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (453 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (454 OE), planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE), sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (425 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (441 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest, Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmus 

Kell 8.45 – väliskomisjon kohtub Soome välisministri Pekka Haavistoga (videosild).

Neljapäev, 9. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kõrghariduse roll, kvaliteet ja rahastamise alused“ arutelu. Ettekande teevad kultuurikomisjoni esimees Aadu Must, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, Rektorite Nõukogu juhatuse liige, professor Toomas Asser ning Riigikogu kõrghariduse toetusrühma esimees Margit Sutrop.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (420 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 13.05: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni soovituse kohta, mis käsitleb ühise küberüksuse loomist (1-2/21-765/1), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 16: SA KredEx ja Porto Franco OÜ vahel sõlmitud investeerimislaenu lepingu ettevalmistamise asjaolude uurimise raportist, kutsutud riigisekretär Taimar Peterkop (ruum L332).

Sündmused

Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur on visiidil Saaremaal.

Kell 10.10 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Malta välisministri Evarist Bartologa.

Kell 11.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hispaania suursaadiku Guillermo Corral van Dammiga.

Reede, 10. detsember

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 11: seisukoha andmine: Nõukogu soovitus, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi ohutu vaba liikumise hõlbustamiseks COVID-19 pandeemia ajal ning millega asendatakse soovitus (EL) 2020/1475, kutsutud Riigikantselei esindaja; Eesti seisukohad 13. detsembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, Eesti seisukohad 14. detsembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; Eesti seisukohad 13.–14. detsembril toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ja keskkonnaminister Erki Savisaar; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek tooteohutuse kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

väliskomisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 13. detsembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets.

Sündmused

Riigikogu esimees Jüri Ratas on visiidil Võrumaal.

Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur on visiidil Saaremaal.

Kell 15 – Eesti-Aserbaidžaani rühma liige Raivo Tamm kohtub Aserbaidžaani suursaadiku A.A. oglu Maharramoviga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Välislähetused

27. november – 6. detsember
Eesti-Taiwani sõprusrühma esimees Jüri Jaanson ja sõprusrühma liige Madis Milling osalevad 2021 Open Parliament Forumil Taipeis.

30. november – 6. detsember
Riigikogu liige Eduard Odinets osaleb Victory Institute konverentsil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

5. – 7. detsember
Riigikogu esimees Jüri Ratas on visiidil Montenegros. Esimeest saadavad visiidil Riigikogu liikmed Sven Sester ja Kalvi Kõva.

5. – 7. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raimond Kaljulaid osaleb ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

5. – 7. detsember
Riigikogu liige Ruuben Kaalep osaleb Soome Vabariigi aastapäeva üritustel Helsingis.

7. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja komisjoni liikmed Raivo Tamm, Indrek Saar, Mailis Reps, Ruuben Kaalep ja Henn Põlluaas on visiidil Soomes.

9. – 10. detsember
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Sven Sester osaleb Beneluxi parlamendi istungjärgul ja BA-Beneluxi koostöödokumendi allkirjastamisel Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside