Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja rahandusminister Sven Sester.

Ossinovski vastab arupärimisele, mis puudutab meditsiinitöötajate palga piirkondlikul alusel diferentseerimist ja rahvastiku tervise edendamist Ida-Virumaal (nr 109). Veel puudutavad talle esitatud arupärimised tervishoiu rahastamist (nr 115) ja arstiabi kättesaadavust (nr 117).

Sesterile esitatud arupärimises soovivad Riigikogu liikmed teada Eesti Energia olukorra kohta (nr 107) ja Eesti Energia kavatsuse kohta kanda maha Auvere ja Utah investeeringud (nr 113). Veel puudutavad rahandusministrile esitatud arupärimised võlakirjade ostuprogrammi (nr 119) ja käibemaksupettusi (nr 120).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsus “Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 kinnitamine“ (166 OE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; ettepaneku tegemine komisjoni kohtumiseks Euroopa Liidu eesistumise perioodiks 2018. aastal, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – haridusseaduse eelnõu põhimõtete tutvustamine, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm;

maaelukomisjonis – maaeluministeeriumi õigusloome plaanid, kohtumine maaeluminister Urmas Kruusega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: energiatuulikute ehitamine ja nende mõju riigikaitselistele ehitistele, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; kohtumine Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni juhtidega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Õiguskantsleri ettepanek välismaalaste seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti esindajad ja õiguskantsleri nõunikud; ELAKile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi 2015. aasta resolutsiooni valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimise kohta, kutsutud justiitsministeeriumi ja Riigikogu kantselei esindajad;

rahanduskomisjonis – kohtumine Haigekassa juhatuse esimehe Tanel Rossiga; maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE); Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade riigikaitseõpetusest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; Riigikaitseseaduse muutmine;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; ravi geograafiline kättesaadavus ja üldhaiglate raviteenuste rahastamine 2016. aastal, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, haigekassa ja Riigikogule pöördumise teinud üldhaiglate esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Venemaal ja Eesti-Vene kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Venemaal Arti Hilpus ja välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE); arutelu kriminaalmenetlusest inimeste kadumisjuhtumite puhul, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.10: kokkuvõte prokuratuuri kontrollist jälitusasutustes, kutsutud Riigiprokuratuuri esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: informatsioon riigihangete läbipaistvuse tagamiseks rakendatud meetmetest ning  hangetega seotud sisekontrollisüsteemist, kutsutud Riigi Kinnisvara AS-i esindajad; huvide deklaratsioonide kontrolltulemuste läbivaatamine (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ja kohalike omavalitsuste valmisolek võtta vastu varjupaiga taotlejaid ja rahvusvahelise kaitse saanuid“ arutelu, kutsutud Riigikontrolör Alar Karis, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, rahandusminister Sven Sester, siseministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik ja toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaalis);

Välislähetused

23. – 29. jaanuar

ENPA delegatsiooni esimees Marianne Mikko ja liikmed Mailis Reps, Jaak Madison ning Eerik-Niiles Kross osalevad Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) täiskogu 2016. aasta I osaistungil ja koolitusel uutele liikmetele Strasbourgis.

24.– 29. jaanuar

Riigikogu liige Juhan Parts osaleb 8. Jaapani-Balti seminaril “Poliitika, diplomaatia ja julgeolek” Tokyos.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside