Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kaitseminister Hannes Hanso vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele investeeringute kohta Kaitseliidu võimekuse arendamiseks (nr 89) ning kaitseväe juhataja ja õhuväe ülema sekkumisest päevapoliitikasse (nr 98).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 10. – 11. detsembril toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport, telekommunikatsioon) istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 9. – 10. detsembril toimuval mitteametlikul arengukoostöö ministrite kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi elektroonilise side õigusraamistiku hindamist ja läbivaatamist käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine ELi otsusele Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli ELi nimel sõlmimise kohta, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja.

kultuurikomisjonis – huvihariduse kontseptsiooni tutvustamine, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud kristlike erakoolide esindajad; välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE); Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE).

maaelukomisjonis – maapiirkondade varustatus energiaga, kutsutud Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ja Elektrilevi OÜ juhatuse esimees Tarmo Mere, majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad ning Võrumaa omavalitsusjuhid ja ametnikud (konverentsisaal).

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine ettevõtlusminister Liisa Oviiriga tegevusplaanide teemal; Eesti seisukohad ELi elektroonilise side õigusraamistiku avaliku konsultatsiooni teemal, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; kohtumine KredEx-i esindajatega (SmartCap).

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad; Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Aaro Mõttus, Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe ja valimiste osakonna juhataja Priit Vinkel; ELi asjade komisjonile arvamuse andmine Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teise rakenduspaketi kohta, kutsutud siseministeeriumi esindajad.

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (85 OE); 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE).

riigikaitsekomisjonis – ülevaade 1. – 2. detsembril toimunud NATO välisministrite kohtumisest, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuste eelnõud kaitseväe missioonide pikendamise kohta (131 OE), (132 OE), (133 OE), (134 OE), (135 OE), (136 OE), (137 OE), (138 OE); riigikaitseseaduse muutmisega seotud küsimused.

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti Ametiühingute Keskliidu kollektiivne pöördumine esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks, kutsutud haigekassa, sotsiaalministeeriumi, ametiühingute keskliidu, kaubandus- tööstuskoja, tööandjate keskliidu ja Praxise esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE); sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE) (ruum L333).

väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liikmed, Fenno-Ugria Asutuse, kultuuriministeeriumi, välisministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ning siseministeeriumi esindajad; ülevaade Eesti seisukohtadest 9. detsembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (arenguministrid) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest.

õiguskomisjonis – kell 11.15: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teise rakenduspaketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindaja; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses eelnõu (80 SE); võlaõigusseaduse § 403¹ täiendamise seaduse eelnõu (106 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja.

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusest ja järelevalvest nende tegevuse üle, kutsutud peaminister Taavi Rõivas.

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: GRECO IV hindamisvooru vastavusaruanne, huvide deklaratsioonide kontrollimine (ruum L332.)

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Lasteaiakohtade kättesaadavus valdades ja linnades“ arutelu, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu kodanikuliikumise Avalikult Haridusest petitsiooni seoses erakooliseadusega.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on jõulueelsel kohtumisel Nõmme sotsiaalkeskuses ja kell 14 Nõmme sotsiaalmajas.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Jaapani suursaadiku Tetsuro Kaiga.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Riigikogu hoone vestibüülis traditsioonilise Võrumaa käsitöönäituse, mis on osa Võrumaa omavalitsusjuhtide ja ametnike ühisest kohtumistest Riigikogus ja ametkondades 7. – 8. detsembril. Võrumaa päevade raames osaletakse maaelukomisjoni istungil, kus on kõne all maapiirkodade energiavarustus. Kohtumisel Riigikogu liikmetega on arutusel kohalike omavalitsuste teehoiu rahastamine.

Kell 15.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Riigikogu Kantselei kampaania “101 selfit” raames võitjaga.

Välislähetused

3. – 8. detsember
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb Pariisis ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungil, mille eesmärk on jõuda kõigi konventsiooni osalistega ülemaailmse kliimakokkuleppe allkirjastamiseni.

5. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja komisjoni liikmed Ants Laaneots ja Kadri Simson osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilisel foorumil Washingtonis.

6. – 8. detsember
Eesti-Valgevene parlamendirühma liikmed Einar Vallbaum, Valeri Korb, Dmitri Dmitrijev ja Peeter Ernits on töövisiidil Valgevenes.

6. – 7. detsember
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil Brüsselis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside