Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) reguleerib Ühendkuningriigi kodanike ja nende pereliikmete Eestis elamise tingimusi pärast Brexitit. Seda nii juhul, kui lahkumine toimub lepingu alusel, aga ka siis, kui britid lahkuvad leppeta.

Euroopa Liidu kodaniku seaduse reguleerimisala laiendatakse eelnõuga Ühendkuningriigi kodanikele, kes elavad Eestis väljaastumislepingus määratud üleminekuaja lõpus. Alates 2021. aasta aprillist Eestisse saabuvad Ühendkuningriigi kodanikud kuuluksid juba välismaalaste seaduse reguleerimisalasse. Eelnõuga arvatakse Ühendkuningriigi kodanikud välja välismaalaste seaduses sätestatud sisserände piirarvu alt.

Juhul kui britid otsustavad ikkagi Euroopa Liitu jääda, eelnõu seadusena vastu ei võeta.

Riigikogu liikmete Tarmo Kruusimäe, Priit Sibula, Madis Millingu, Hardi Volmeri algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE) näeb ette, et valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise korra ning salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning makstava tasu suuruse salvestusseadme kohta.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – arvamuse andmine sotsiaalkomisjonile otsuse „Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035“ eelnõu (779 OE) kohta;

sotsiaalkomisjoni erakorraline istung – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE);

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade Eesti äridiplomaatia reformist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 12: tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE); vangistusseaduse muutmise seaduse (kinnipeetavate ligipääs internetile) eelnõu (680 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) eelnõu (658 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 14 –  Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab Päästeliidult vastu kollektiivse pöördumise ilutulestikule luksusmaksu kehtestamise kohta.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne ja tänab aasta tegijaid kodanikuühiskonna tunnustusüritusel (Valge saal).

Välislähetused

20. – 24. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko (20. – 22. jaanuar) ning asendusliikmed Andres Herkel (21. – 24. jaanuar) ja Jaak Madison (20. – 23. jaanuar) osalevad ENPA täiskogu osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

21. jaanuar – 4. veebruar
Riigikogu liige Hannes Hanso osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Johannesburgis ja Kaplinnas Lõuna-Aafrika Vabariigis, Maserus Lesotho Kuningriigis, Mbabanes ja Lobambas Eswatini Kuningriigis (Svaasimaal) ning Maputos Mosambiigi Vabariigis.

24. – 25. jaanuar
Riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots osaleb Balti Assamblee õigus- ja kaitsekomitee istungil Riias Lätis.

24. – 25. jaanuar
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osaleb 12. Euroopa-Ukraina foorumil Rzeszówis Poolas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post marie.kukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside