Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kahe eelnõu lugemine.

1. Riigikogu täiskogus on kolmandal lugemisel valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE). Eelnõuga lisatakse seadusesse uued terminid ja määratakse vedelkütusevaru koosseis. Eelnõu sätestab varu hoidmise kohustuse ja olemasoleva varu arvutamise uued alused. Samuti sätestatakse erivaru moodustamise reeglid ja uued reeglid varu hoidmiseks teises liikmesriigis või teise liikmesriigi isiku poolt Eestis hoitavale varule. Eelnõu täpsustab nõuded tegutsemiseks varustamisraskuste korral ja andmete esitamisel. Eelnõuga viiakse varu haldaja nõukogu tegevust puudutav regulatsioon kooskõlla riigivaraseadusega.

Vedelkütusevaru on riigi käsutuses või kontrolli all olev käesoleva seadusega kindlaksmääratud energiatoodete kogus. See moodustatakse riigi varustuskindluse kõrge taseme, riigi julgeoleku ning rahvusvaheliste lepingute alusel võetud kohustuste täitmise ja elanikkonna toimetuleku tagamiseks. Kasutatakse rahvusvaheliste organisatsioonide ja Euroopa Liidu liikmesriikide solidaarsusel põhinevaid usaldusväärseid ja läbipaistvaid mehhanisme.

2. Esimesel lugemisel on Riigikogu põhiseaduskomisjoni 23. mail algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE). Eelnõu eesmärk on täpsustada erakondade rahastamise aluseid ning rahastamise üle teostatavat järelvalvet. Eesmärk on muuta erakondade rahastamist selgemaks ning konkreetsemalt piiritleda erakondade tuluallikaid ja sätestada seejuures ka tõhusamad järelevalvemehhanismid ning sanktsioonid. Eelnõuga täpsustatakse annetuste sisu ning keelatud annetuste loetelu, sätestatakse piirangud laenutegevusele ning erakonna majandustegevusele, suurendatakse valimiskünnist mitte ületanud, kuid vähemalt 2% häältest kogunud erakondade riigieelarvelist toetust. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 07. november.

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 13 metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 liinilubade arutelu ühistranspordi seaduse (404 SE) raames;

väliskomisjonis – kell 13 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) välistegevuse planeerimine ja Aasia-suunaline tegevus, kutsutud EASi juhatuse esimees Taavi Laur;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 Riigikontrolli kontrolliaruande „Tartu linnaga seotud ühingute rahastamine linnaeelarvest“ tutvustamine (ruum L 263).


Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Läti suursaadiku Juris Bonega.

Kell 15.30 – ELi asjade komisjoni esimees Arto Aas kohtub Prantsusmaa suursaadiku Michel Rainier’iga.
 

Välislähetused

24. – 29. Oktoober

Gruusia presidendi valimiste vaatlemisel osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee valimiste vaatlemise delegatsiooni juht Mati Raidma (24-28.10), Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht ja Eesti-Gruusia parlamendirühma juht Andres Herkel (25-28.10), Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige ja Eesti-Gruusia parlamendirühma liige Juku-Kalle Raid.

Riigikogu pressiteenistus
23. oktoober 2013

 

Tagasiside