Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu istungi päevakorras on kolmandal lugemisel üks eelnõu:

Valitsuse algatatud advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõuga (164 SE) soovitakse tagada Eesti Advokatuuri efektiivne ja jätkusuutlik toimimine. Advokatuuriseadust on vaja muuta, kuna advokatuuri liikmeskonna kasvust tulenevalt on senised seaduse regulatsioonid ajale jalgu jäänud ega võimalda organisatsioonil vajaliku efektiivsusega tegutseda.

Muudatuste jõustumisega väheneb Eesti Advokatuuri halduskoormus seoses hindamisvestluste korraldamisega. Eesti Advokatuuri üldkogul ei arutataks enam üksikküsimusi, kui seda ei taotle oluline osa liikmetest. Väheneb Eesti Advokatuuri kantselei halduskoormus seoses kutsekindlustuse kohta tõendi säilitamisega, liikmelisuse peatamise aluse jätkuva kontrollimisega, advokaatidele teadete kätte toimetamisega. Sätestatakse üheselt mõistetavalt, et Eesti Advokatuuri assotsieerunud liikmena tegutsemise õigus antakse isikutele, kes soovivad Eestis alaliselt tegutseda, ning advokatuuri liikmeks võetakse ka isikud, kelle elukoht on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. Seadusesse viidi teise lugemise käigus sisse muudatus, mis puudutab erisust advokatuuri liikmemaksu tasumise korras.

Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – sigade Aafrika katk, kohtumine Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitisega (L 241);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15: uuringu „NATO tegevus strateegilise tasakaalu tugevdamisel Läänemere piirkonnas“ vahearuande tutvustamine, kutsutud Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuse esindajad; Eesti siseturvalisus, kutsutud siseministeeriumi ja Kaitseliidu esindajad; Eesti-Poola suhete briifing;

Tallinna Sadama uurimiskomisjon – kell 16: AS Tallinna Sadam nõukogu ja auditikomitee endiste liikmete kuulamine AS Tallinna Sadama nõukogu ja auditikomitee tööga seotud küsimustes.

Sündmused

Kell 12 – 16.15 – Jagamismajanduse konverents (Riigikogu konverentsisaalis)

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub MTÜ Polis liikmetega.

Välislähetused

18. veebruar – 6. märts

Eesti – Kagu-Aasia parlamendirühma esimees Valdo Randpere kohtub Tai Kuningriigi parlamendiliikmetega ja Eesti aukonsuliga Tai Kuningriigis.

25. – 27. veebruar

Riigikogu OSCE Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni juht Mart Nutt ning liikmed Mati Raidma ja Külliki Kübarsepp osalevad Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee talveistungil Viinis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside