Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) kiitis eile hilisõhtul heaks Andres Herkeli raporti Assamblee monitooringuprotseduuri kohta, mis käsitleb riikide tegevusi demokraatia ja õiguse tagamisel ning inimõiguste kaitsmisel (juuni 2012 – september 2013).

Raport andis kokkuvõtva ülevaate kümne riigi kohta, mis on Assamblee monitooringu all (Albaania, Armeenia, Aserbaidžaan, Bosnia ja Hertsegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Venemaa Föderatsioon, Serbia ja Ukraina). Raportist sai ülevaate ka nelja riigi suhtes, mille osas rakendatakse monitooringujärgset dialoogi (Bulgaaria, Monaco, Makedoonia ja Türgi). Lisaks on raportis ülevaade 33 ülejäänud liikmesriigi poolt võetud kohustuste täitmise kohta.

Herkeli sõnul on riigid teinud monitooringuprotseduuride kohta kriitikat, miks mõned maad on tiheda jälgimise all, aga teised mitte. „See kriitika on psühholoogiliselt mõistetav. Samas ei ole riigid võrdsed, kui ühes on poliitvangid ja teises neid pole ning kui ühes piiratakse ajakirjandusvabadust, aga teine on kõrge pressivabaduse näitajaga,“ ütles Herkel.

Raportis võetakse kord aastas kokku kõikide riikide seisund, kasutades selleks nii inimõiguste voliniku kui rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI) ja teiste Euroopa Nõukogu institutsioonide tööd.

Teravamad probleemid, mida resolutsioonis rõhutatakse, on Ukraina endise peaministri Julia Tõmošenko jätkuv vangistus; poliitiliselt motiveeritud kohtuprotsessid Venemaal nii Aleksei Navalnõi kui ka Sergei Magnitski suhtes; samuti osutus, et Venemaa ei täida Vene-Georgia sõja kohta vastu võetud resolutsioonides sisalduvaid kohustusi.

Tagasi lükati Andres Herkeli ettepanek saata Assamblee monitooringuraportid edaspidi Ministrite Komiteele, kes peaks need lülitama oma päevakorda. Ettepanek ei leidnud toetust häältega 64:66. „Sellest kaotusest on kahju, kuid sellega on saavutatud selgus pikka aega kestnud ebamäärasuses, millist staatust Assamblee ise oma tööle soovib omistada. Assamblee keeldus tugeva staatuse andmisest, ehkki alles jääb võimalus lisada soovitusi üksikraportitele. Taas oli tegemist peamiselt nende riikide vastuseisuga, kes ei ole pikkade aastate jooksul suutnud monitooringuprotsessis edu saavutada,“ ütles Herkel.

Tagasiside