Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil arutatakse energiatuulikute rajamisega kaasnevat võimalikku mõju keskkonnale ja riigikaitselistele ehitistele, nagu näiteks õhuseire radaritele. Erilist tähelepanu pööratakse istungil elektrituulikute tööstuse rajamisele Ida-Virumaale.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on tuuleparkide rajamisel vaja arvestada nii looduskaitse kui ka riigikaitsega. „Tuuleparkide rajamisega seotud probleemid on tõsised, mis nõuavad põhjalikku analüüsi keskkonnakaitse ja riigikaitse seisukohalt. Läbimõtlemata tegevus võib kahjustada nii inimeste elukeskkonda kui ka nõrgestada riigi kaitsevõimet,“ ütles Vakra. Ta selgitas, et komisjon kutsus arutelule asjasse puutuvate ettevõtete ja asutuste ning vastutavate ministeeriumide esindajad, et üheskoos leida kompromisslahendused.

Keskkonnakomisjonile saadetud kirjas teatavad Tuuletehnoloogia Liidu ettevõtted, et nad on rajamas Ida-Virumaale elektrituulikute tööstust. Strateegia hõlmab tuulikute tootjat Eleon AS ja tuuleparkide arendajaid Vaivara, Toila, Sonda ja Lüganuse vallas. Kirjas märgitakse, et 2020-ndaks aastaks on tuulikute tööstusse kavas luua 1200-1400 töökohta. Suur osa töökohtadest on kavandatud Ida- Virumaale, kus asuvad tuulepargid ja ülekabariidiliste veoste ekspordiks sobilik Sillamäe sadam. Ettevõtjad näevad ühe võimalusena täita tuulikute tööstuse rajamise kaudu tööjõuturu tühimik, mis on tekkinud seoses põlevkivitööstuse taandumisega.

Komisjoni istungile on kutsutud Kaitseministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Tuuleenergia Liidu ja Ida-Viru maavalitsuse esindajad.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

gunnar.paal@riigikogu.ee

 

 

 

Tagasiside