Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon otsustas saata täiskogu ette teisele lugemisele eelnõu, mis muudab kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreerimise mugavamaks ja lühendab intellektuaalomandit puudutavate vaidluste menetlusaega.

Üha muudatusena võimaldab eelnõu Patendiametil kasutusele võtta kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreerimise taotluste ning muude avalduste elektroonilise vastuvõtmise ja menetlemise süsteemi. Majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul on huvi kaubamärkide kaitsmise vastu tõusev trend. „Eestis on ligikaudu 26 000 registreeritud kaubamärki ja nende hulk kasvab jõudsalt. Sellega koos suureneb ka soov kaitsta oma immateriaalset vara,“ selgitas Sester.

Muudatustega tunnistatakse kehtetuks need seaduse sätted, mis reguleerivad Patendiametile esitatavate dokumentide vorminõudeid ja on selgelt mõeldud vaid paberdokumentide jaoks. Samuti kaotatakse originaaldokumentide esitamise nõue.

„Muudatus toob kaasa Patendiameti töö sisulise ümberkorraldamise, seetõttu muutuvad kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse õiguskaitse andmise menetlused tõhusamaks ning halduskoormus väheneb märgatavalt,“ sõnas Sester.

„Eelnõu muudab valdkonnas palju asju paremaks,“ lisas komisjoni liige Arto Aas. „Taotluste ja avalduste menetlemine muutub kiiremaks ja täpsemaks, kuna tööprotsessid on lihtsamad, tõhusamad ja elektroonilised. Pealegi võimaldab elektrooniline menetlustarkvara ühildamist ka teiste riigi registritega,“ rääkis Aas.

Veel muudab eelnõu intellektuaalomandi vaidluste lahendamise korda, andes selleks ainupädevuse Harju Maakohtule. See on ainus maakohus, kus on intellektuaalomandi vaidlustele spetsialiseerunud kohtunikke ja muudatus võimaldab kasutada nende pädevust ning kogemusi, et tagada vaidluste tõhus menetlus ja lahendite hea kvaliteet.

Valitsuse algatatud kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) on Riigikogu täiskogu istungil teisel lugemisel 13. veebruaril.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside