Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta Vabariigi Valitsuse poolt 15. detsembril algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE).

Muudatused on seotud laste arvu vähenemisega omavalitsuste territooriumitel, mistõttu on tekkinud vajadus muuta haridusasutuste võrgu planeering ökonoomsemaks. Tihtipeale töötab samas hoones lisaks ühe- kuni kolmerühmalisele lasteaiale eraldi asutusena väikese õpilaste arvuga põhikool. Majandustegevuse, õppe- ja kasvatustöö korralduse ning lapsevanemate ja omavalitsusega toimuva koostöö seisukohalt oleks parem, kui tegemist oleks ühtse asutusega. Seoses eeltooduga on peetud vajalikuks koolieelse lasteasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatust, mis võimaldab moodustada lasteaed-põhikoole. Muudatus alaealise mõjutusvahendite seaduses on seotud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmisega. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside