Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Täna tehti kokkuvõte Riigikogu ja Eesti NATO Ühingu korraldatud NATO Parlamentaarse Assamblee 60. aastapäevale pühendatud avalikust esseekonkursist „Julgeolekumaastiku uued ohud ja võimalused“.

Esseekonkursi parimaks tunnistati Tartu Üikoolis semiootikat õppiva Hain Hoppe esitatud võistlustöö. Teise koha vääriline oli vabakutselise ajakirjaniku Peeter Raudsiku töö. Kolmanda koha auhinna saab Tartu Üikooli riigiteaduse üliõpilane Mathias Juust.

Võistlusele laekus tähtajaks 10 tööd, mille autorid olid vanuses 21- 25 eluaastat. Kõik esitatud tööd vastasid konkursitingimustele.

„Võidutöö teemapüstitus oli huvitav. Selles käsitleti riikliku identiteediga seotud küsimusi,“ ütles NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko. Esseevõistlusel osalejad tõid oma töödes  välja erinevaid uusi ohte julgeolekumaastikul, millest kõige sagedamini leidsid märkimist küberjulgeolekuga seonduvad probleemid. Tööd esitanud autorid tõdesid,  et tehnoloogia  kiire areng võib olla samaaegselt  nii positiivse kui ka negatiivse mõjuga. Lahendusena pakuti välja, et Eesti võiks veelgi enam panustada oma e-riigi kogemusega ka küberkaitse strateegiate väljatöötamisse. Võistlustöödes käsitleti julgeoleku ohuallikatena veel religioossetest ja rahvuslikest  erinevustest  tulenevaid konflikte. Mitmetes esseedes juhiti tähelepanu sellele, et Venemaa ja Ukraina konflikti taustal on kasvanud hübriid- ja infosõja tähtsus.

Esseekonkursi parimad valis välja žürii, kuhu kuulusid NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ja liige Marko Mihkelson, Eesti NATO Ühingu juhatuse liige Krista Mulenok ja NATO PA Eesti delegatsiooni sekretär Anu Mõtsla.

Esseekonkursi võitja Hain Hoppe sõidab osalema 15.–18. maini 2015. aastal Budapestis toimuval NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil. Üheskoos teiste liikmesriikide esseekonkursi võitjatega osaleb ta eriprogrammis, mille raames tutvustatakse neile NATO Parlamentaarse Assamblee tööd ja kohtutakse erinevate rahvusdelegatsioonide liikmetega. Teise ja kolmanda koha võitjat premeeritakse Riigikogu ja NATO Ühingu meenetega. Samuti avaldatakse kolm paremat tööd NATO Parlamentaarse Assamblee ja NATO Ühingu kodulehel.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351

gunnar.paal@riigikogu.ee

 

Tagasiside