Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjoni tänase istungi keskmes oli eelnõu, millega tahetakse võidelda edukamalt rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. Valitsuse algatatud eelnõuga soovitakse tõsta finantssektori trahvimäärasid ja luua pööratud tõendamiskoormus kahtlasele rahale.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles pärast Rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, PPA rahapesu andmebüroo ja Õiguskantsleri Kantselei esindajate ärakuulamist, et arutelu eelnõu üle jätkub komisjonis jaanuari keskel. „Eesmärk on leida lahendus, mis oleks tõhus rahapesu ja terrorismi vastu võitlemisel, kuid ei riivaks põhjendamatult inimeste põhiõigusi. Aus kodanik ei tohiks jääda kurjategijate tuvastamisel hammasrataste vahele,“ ütles Karilaid.

Õiguskomisjoni liikme Mati Raidma sõnul on eelnõu sõnastus liiga üldine. „Eelnõu fookust tuleb täpsustada nii, et praegu eri tõlgendusvõimalusi pakkuv tekst oleks konkreetne ja välistaks ausa ettevõtluskeskkonna koormamise.“ Raidma lisas, et Õiguskantsleri Kantselei hinnangul tekiks eelnõu jõustumisel ka vastuolu põhiseadusega.

Eelnõuga on kavas luua pööratud tõendamiskoormus, mis tähendab, et vara omanikul või valdajal tekib rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral kohustus tõendada vara legaalne päritolu.

Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused, vara legaalse päritolu pööratud tõendamiskoormus) eelnõu (771 SE) aruteludega jätkatakse õiguskomisjoni istungitel jaanuaris.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside