Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

OSCE Parlamentaarne Assamblee (PA) võttis täna vastu OSCE PA Eesti delegatsiooni liikme Liisa-Ly Pakosta poolt esitatud küberturvalisust käsitleva resolutsiooni, mille eesmärgiks on lugeda küberturvalisus rahvusvahelise turvalisuse vältimatuks ja loomulikuks osaks. “Küberrünnak on samasugune agressioon nagu mistahes muu riikidevaheline rünnak, mis võib inimestelt võtta ligipääsu eluliselt tähtsatele teenustele ning küberruumi turvalisuse tagamine peab olema seetõttu samasugune osa rahvusvahelisest turvaarhitektuurist nagu on õhuruumi või riikide territooriumide kaitse,” rõhutas Pakosta oma avalduses. Pakosta ütles, et internet pole oht iseenesest, vastupidi – küberruum on aidanud inimestel oma elujärge parandada, majandust elavdada, sõnavabadust ja inimeste põhiõiguste kaitset tagada. “Seda enam tuleb rõhutada, et küberruumi kaitse ei tähenda ühelgi moel riikidele võimalust või õigustust minna inimeste põhivabadusi piirama,” toonitas Pakosta. Pakosta väitel oli mitut mandrit hõlmaval OSCE parlamendiliikmete kogunemisel küberturvalisuse debativoorus selgelt näha Venemaa erinev positsioon, kelle delegatsioon jäi Eesti küberturvalisuse resolutsiooni hääletusel erapooletuks, viidates põhjendustes Edward Snowdeni näitele. “Riigid, kelle jaoks sõnavabadus on probleem, üritavad pugeda internetipiirangute seadmisel küberturvalisuse tagamise vajaduse taha – ent selline teguviis on loomulikult täiesti vale,” kinnitas Pakosta. “Küberturvalisusest rääkides rõhutab Eesti kogu aeg, et sõnavabadus vajab küberruumis hoopis täiendavat kaitset, nagu ka kõik teised inimõigused,” ütles ta.

OSCE parlamentaarne assamblee küberturvalisust ja inimõigusi rõhutava resolutsiooni debativoorus võtsid lisaks Eestile sõna Kanada, Venemaa, Poola ja Valgevene parlamentäärid.

Demokraatia ja inimõiguste komitee lükkas Eesti delegatsiooni liikme Juku-Kalle Raidi eestvedamisel tagasi Venemaa esitatud resolutsiooni kodakondsuseta inimestele automaatselt kodakondsuse andmise kohta. Raidi sõnul leidsid arutelul algul toetust Liisa-Ly Pakosta esitatud parandusettepanekud, mida Venemaa delegatsioon üritas protseduurireeglite vastu omakorda ümber sõnastada, seejärel võeti ette terviktekst. ”See resolutsioon oli täiesti skisofreeniline, sest ei saa rääkida riigita inimestest, näiteks kõikidel venelastel on olemas oma riik, selleks on Venemaa,” ütles Raid oma kõnes, “Rääkida tuleks sellisel juhul hoopis näiteks tiibetlastest”. “Kui Venemaa tahab rääkida riigita rahvustest, oleme me kõik valmis tunde diskuteerima Venemaa territooriumil elavatest riigita väikerahvastest,” vastas Raid komitee saalis Venemaa delegatsioonile. Pärast küllaltki emotsionaalset vaidlust hääletati Venemaa resolutsiooni ettepanek menetlusest välja. Samamoodi tõrjus Eesti Venemaa kodakondsusteemalist resolutsiooni OSCE Parlamentaarsel Assambleel ka eelmisel aastal, kus Raid samuti aktiivselt sõna võttis. Läbikukutatud resolutsioon kodakondsuse automaatsest andmisest kodakondsuseta inimestele on üks osa Venemaa niinimetatud naabruspoliitikast, seetõttu on kõik kolm Balti riiki aktiivselt selliste algatuse vastu, toonitasid nii Raid kui ka Pakosta.

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Olga Sõtnik ning liikmed Juku-Kalle Raid ja Liisa-Ly Pakosta osalevad Türgis Istanbulis OSCE Parlamentaarse Assamblee 22. Istungjärgul 27. juunist – 4. Juulini.

Liisa-Ly Pakosta

OSCE PA Eesti delegatsiooni liige

Telefon: +3725026191

E-post: liisa.pakosta@riigikogu.ee

Tagasiside