Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon ja õiguskomisjon arutasid täna õiguskantsleri ettepanekut viia välismaalaste seadus kooskõlla põhiseadusega. Ettepaneku sisuks on samasooliste kooselupaaride võrdne kohtlemine abielus elavate paaridega.

Õiguskomisjon toetas õiguskantsleri ettepanekut üksmeelselt. „Inimeste võrdse kohtlemise põhimõte kooselu võimaldamisel on sees nii Eesti Vabariigi põhiseaduses kui ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis, mistõttu Eesti riik peab siin kindlasti leidma lahenduse, et samasoolisi kooselupaare ei diskrimineeritaks,“ ütles õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof.

Põhiseaduskomisjon ei langetanud täna otsust õiguskantsleri ettepaneku osas ning jätkab sel teemal arutelu ülejärgmisel nädalal. Põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ütles, et komisjon soovib saada politsei- ja piirivalveametilt täpsemat infot selle kohta, kuidas hakkaks amet vastava elamisloa taotlemise korral tuvastama partnerite faktilist kooselu.

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on välismaalaste seaduse § 118 vastuolus põhiseaduse §-dega 12, 26 ja 27. Täna on olukord, kus väljaspool sisserännukvooti saab elamisloa anda Eestis elavale Euroopa Liidu (EL) kodaniku samasoolisele kooselupartnerile, kellel ei ole EL kodakondsust. Seda aga üksnes juhul, kui kolmanda riigi kodaniku soovib kooselu eesmärgil Eestisse tuua Eesti kodanikuks mitteolev EL kodanik, või kui Eesti kodanik on varem elanud mõnes teises EL riigis.

Taoline olukord asetab Eestis elavad Eesti kodanikud põhiseadusvastaselt halvemasse olukorda võrreldes Eestis elavate teiste EL riikide kodanike ja teistes EL riikides elanud Eesti kodanikega. See ei ole kooskõlas Eesti põhiseadusega.

Õiguskantsler rõhutas, et võimalik seadusmuudatus peaks jätma õiguse faktilist partnerlussuhet hinnata Eesti riigile nii nagu seda juba praegu tehakse fiktiivsete abielude ja fiktiivsete partnerlussuhete hindamisel.

Millal õiguskantsleri ettepanek tuleb arutamisele Riigikogu istungil, ei ole veel otsustatud.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Tagasiside