Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon kohtus täna Eesti Koostöö Kogu esindajaga, kes andsid ülevaate rahvakogule edastatud ettepanekute analüüsiprotsessist ja edasistest tegevustest. Toimus arutelu teemal, kuidas selekteeruvad välja Rahvakogu ettepanekud ja kuidas saaks neid lülitada Riigikogu seadusloome protsessi.

Koostöö Kogu esindajad avaldasid valmidust anda Rahvakogu ettepanekud ja sellega kaasnev töömaterjal Riigikogu põhiseaduskomisjonile üle 9. aprillil, kui kokkuvõtted on tehtud ka 6. aprilli Rahvakogu arutelupäevast. Vahetati mõtteid ja selgitati arusaamu ettepanekute eesmärgist ja edasisest menetlemiskorrast.

Põhiseaduskomisjon arutas ka justiitsministeeriumi poolt esitatud erakonnaseaduse muudatustepaketti, mille ministeerium koostas vastavalt komisjoni poolt edastatud ettepanekutele. Komisjon ootab fraktsioonide seisukohti eelnõu kavandile 26. märtsiks ja jätkab eelnõu arutelu oma 28. märtsi istungil. Eelnõu on kavas Riigikogu täiskogule üle anda käesoleva aasta aprillis. Eelnõu edasise menetlemise käigus soovib komisjon arvestada ka Rahva Kogust laekunud ettepanekutega.

Eesti Koostöö Kogu seisukohti ja käimaolevat analüüsiprotsessi tutvustasid SA Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel ja rahvakogu ettepanekute analüüsi koordineeriv Poliitikauuringute Keskuse „Praxis“ juhatuse esimees  Annika Uudelepp.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside