Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil algatada erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis teeb muudatusi erakondade rahastamise ja selle kontrollimise põhimõtetes. Komisjonil on kavas anda eelnõu täiskogule üle neljapäeval, 23. mail.

Komisjon kiitis heaks erakonnaseaduse mitmed muudatused, mis suurendavad kordades valimistel Riigikokku mitte pääsenud erakondade riigieelarvelist rahastamist, vähendavad kandideerimiseks nõutavat kautsjoni poole võrra, piiravad erakonna laenulepingute mahtu, seavad erakondadele kolme aasta lõikes positiivse netovara nõude, täpsustavad  keelatud annetustega seonduvat regulatsiooni, erakondade vastutust ja Erakondade rahastamise järelvalve komisjoni rolli  erakondade majandustegevuse kontrollimisel ning suurendavad sanktsioone rikkumiste eest.

Erakondade riigieelarvelise rahastamise osas otsustas põhiseaduskomisjon toetada ettepanekut, mille kohaselt Riigikogu valimisel osalenud erakond, mis ei ületanud valimiskünnist, kuid kogus vähemalt  2 kuni 3 protsenti häältest, saab riigieelarvest eraldist 30 000 eurot aastas, 3 kuni 4 protsenti häältest kogunud erakond saab vastavalt 60 000 eurot aastas ning 4 kuni 5 protsenti häältest kogunud (kuid alla künnise jäänud) erakond 100 000 eurot aastas. Riigikogu valimistel kandideerimiseks nõutavat kautsjoni vähendatakse eelnõu kohaselt ühe kuupalga alammäärani senise kahe alammäära asemel iga registreerimiseks esitatud isiku kohta.

Eelnõu seab ka piiri laenulepingutest tulenevatele kohustustele, mille kogusumma ei tohi olla suurem kui 25 protsenti erakondadele riigieelarvest eraldatavast summast, mis komisjoni hinnangul vähendab kahjulike laenukohustuste võtmist ja reklaamiks tehtavaid kulutusi. Sama eesmärki kannab ka positiivse netovara nõue, mis suunab  erakonda jätkusuutlikult majandama.

Lisaks keelab eelnõu kolmandate isikute poolt erakonna kulutuste tasumise või erakonnale soodustuste tegemise, kui need soodustused  ei ole teistele kättesaavad. Keelatud on ka annetused, mis on tehtud füüsilise isiku vahendusel kolmanda isiku vara arvelt.

Põhiseaduskomisjon soovib jätkata eelnõu täiendamist peale eelnõu esimest lugemist, et viia eelnõusse ka need muudatused, milles esilagu kokkulepet ei saavutatud. Muuhulgas  puudutab see reklaamikulude piiramist.

Komisjon otsustas ka korralda 3. juunil avaliku istungi, et läbi arutada tegevus- ja  ajakava rahvakogus tehtud muude ettepanekute edasiseks menetlemiseks.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

Tagasiside