Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjoni tänasel avalikul istungil kaaluti valimisea langetamist 16. eluaastani, noorte valmisolekut selleks ja sellega kaasnevaid võimalikke mõjusid.

„Huvi selle teema vastu on kahtlemata olemas ja põhiseaduskomisjon kindlasti jätkab selle küsimuse arutelu oma sügisestel istungitel. Tuleb anda endale aru, et paljud noored, kes on seotud erakondade noorteorganisatsioonidega, juba on poliitikas. Ja kui rääkida noorte sotsiaalsest küpsusest, siis mõnes valdkonnas on nad juba palju haritumad kui vanemad põlvkonnad,“ ütles põhiseaduskomisjoni aseesimees Deniss Boroditš.

Tänasel istungil ettekande pidanud justiitsminister Kristen Michali sõnul tasakaalustaks noortele valimisõiguse andmine elektoraadi vanaemisega kaasnevat nihet ühes suunas. Michal osutas, et tegemist ei ole küsimusega, mis nõuab kiiret lahendust, seda enam, et see eeldab põhiseaduse muutmist, vaid see vajab eelnevat põhjalikku ja laiapõhjalist arutelu. Michali sõnul võiks valimisea langetamine kõne alla tulla kuskil peale 2015. aastat.

Michal puudutas oma ettekandes ka teiste riikide kogemusi. Praegu on ta sõnul Austria ainuke riik, kus valimisiga on 16-le eluaastale langetatud, Soomes on see kõne all kohaliku omavalitsuste valimise kontekstis. Michal osutas, et Austrias ei kaasnenud valimisea langetamisega mingeid negatiivseid tagajärgi.

Tallinna Ülikooli võrdleva halduspoliitika professor Anu Toots viitas, et alla 18 aastaste noorte osakaal valimistel, kui neile see õigus antaks,  jääks Eestis alla 3% ja selle mõju valimistulemustele ei oleks suur. Toots leidis, et teismelised noored juba on osa ühiskonna poliitilisest kultuurist ja nende osalemine selle kultuuri kujundamisel ja hoidmisel on tähtis. Negatiivse mõjuna tõi ta esile noorte liiga varajase politiseerumise ja eneseteostuse vaid erakondade noorteühenduste kaudu.

Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika juht Edgar Rootalu kinnitas, et liit pooldab 16-aastastele valimisõiguste andmist. Rootalu sõnul tuleb noori kaasata kõikides noorte elu puudutavate küsimustes, välja tuleb töötada sobilikud noorte kaasamise mehhanismid ja leida ka võimalus noorteorganisatsioonide rahastamiseks

Valimisea langetamise teema algataja on justiitsministeerium. Ministeeriumi vastavasisulise analüüsi ja põhiseaduskomisjoni tänaste ettekannetega saab tutvuda põhiseaduskomisjoni veebilehe aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?id=169301  

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside