Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esines täna Põhjamõõtme parlamentaarsel foorumil Arhangelskis sõnavõtuga innovatsiooni võtmerollist sotsiaalses ja majanduslikus arengus, transpordi- ja logistikaalasest koostööst ning ühise taristu strateegilisest arengust Põhjala regioonis.

„Innovatsioon on keskne jõud uute tööstusstruktuuride, turu tingimuste ja sotsiaalsete muutuste kohandamisel. Innovatsioon on vahend, et tugevdada majanduskasvu, globaalset konkurentsivõimet ja sotsiaalset heaolu,“ ütles Randjärv. 

Randjärv pidas taristut Põhjala regiooni närvisüsteemiks. „Barentsi regiooni sotsiaal-majanduslik areng sõltub hästitoimivast ja ühendavast teede-, raudtee-, mere-, energia- ja kübervõrgustikust. Regiooni iseloomustavad pikad distantsid ja hajutatud jaotusega rahvastik,“ ütles Randjärv. Ta lisas, et suurte investeeringute tegemine taristusse on hädavajalik, et parandada regiooni siseseid ja väliseid ühendusi ning eemaldada transpordi „pudelikaelad“.

Randjärv rõhutas koostöö vajalikkust ettevõtluse ja tööturu arenduses, et tugevdada regiooni konkurentsivõimet.

11. ja 12. novembril toimuva foorumil keskne teema on regionaalne koostöö. Peamiselt arutatakse keskkonna-, majandus-, kultuuri- ja innovatsioonialase piiriülese koostöö teemadel. Foorumil esinevad ettekannetega Euroopa Parlamendi, Venemaa riigiduuma ja föderatsiooninõukogu, Balti Assamblee, Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi ja Põhjamaade Nõukogu esindajad.

Fotod

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside