Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni tänasel istungil olid tähelepanu keskmes Venemaalt Eestisse toodava mootorikütuse aktsiisiga maksustamise ja sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamise seaduslikkusega seotud küsimused. 

Komisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin rõhutas, et mõlemad probleemid on olulise tähtsusega. „Nende lahendamisse on vaja tuua täis selgus ning seetõttu pöörab riigieelarve kontrolli erikomisjon sellele kõrgendatud tähelepanu nii tänasel istungil kui ka järgmistel, sest on vaja leida asjalik kompromisslahendus fikseerides täpselt lubatud tegevus st kütuse toomise kordade arv vältimaks mitmetimõistmist,“ ütles Stalnuhhin. 

Istungil märgiti, et Venemaalt Eestisse toodava mootorikütuse aktsiisiga maksustamist reguleeriv seadus jõustus 1. aprillil 2003. Suures osas kehtib see seadus muutmatuna käesoleva ajani. Reisijana Venemaalt Eestisse saabuval isikul võib kaasas olla aktsiisimaksu vabalt mootorikütus sihtkohta jõudmiseks, kuid mitte rohkem kui mootorsõiduki standardses paagis olevale lisaks veel 10 liitrit. Reisija saab sellist eelist kasutada ühel korral ööpäeva jooksul. Selline regulatsioon on kehtinud pikka aega ja on olnud arusaadav kõigile reisijatele, kes sõidavad Venemaalt Eestisse. 

Istungil analüüsiti olukorda, kus piiri ületavatel reisijatel võimaldati ööpäeva jooksul korduvalt tuua aktsiisivabalt oma sõidukites mootorikütust Eestisse edasimüügi eesmärgil. Tõdeti, et kontrolli teostades ei täitnud tolliametnikud seaduses sätestatud piirangut. See lõi pingelise olukorra, millest tekkisid pikad piiriületusjärjekorrad. Mulluse aasta juunist muutis maksu- ja tolliamet radikaalselt oma praktikat ja hakkas laus-maksustama Venemaalt Eestisse sõiduki standardses paagis kütuse toomist, mis tekitas taas pingelise olukorra. 

Komisjoni istungil andsid selgitusi Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm, Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo ja rahandusministeeriumi esindaja Lemmi Oro. 

Sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamise seaduslikkuse käsitlemisel tõdeti mulluste piiriületusjärjekordade korralduse kaebuste ja avalduste põhjal, et sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamisel Luhamaa ja Koidula piiripunktides ei järgitud riigipiiri seaduse vastavat sätet. Selle kohaselt ei võeta piiriületuse ooteala kasutamise eest tasu, kui sõiduk on suunatud piiriületuse ootealale, kuid ei kasuta tegelikult piiriületuse ooteala teenust ja suunatakse kohe piiriületuspunkti. 

Siseministeeriumi esindaja Ruth Annus andis ülevaate piiriületamisprobleemide lahendamise asjaoludest. Tema selgituste kohaselt on tarvitusele võetud abinõud ja sõidukite suunamise teenus tasulisele ootealale selleks, et piiril ei tekkiks järjekordi. Siseminister Ken-Marti Vaher rõhutas, et just taolise tervikliku teenuse pakkumine on lahendanud pikkade piiriületamisjärjekordade probleemi. 

Riigikogu pressitalitus 

 

 

Tagasiside