Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu lõpetas täna koolide rahastamist muutva seaduseelnõu esimese lugemise. Eelnõu kohaselt suunatakse hariduskulude toetuse investeeringuteks ettenähtud vahendid õpetajate palgakasvu.

Valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE) muudab kohalikele omavalitsustele ja eraüldhariduskoolidele eraldatava hariduskulude toetuse struktuuri. Riikliku haridustoetuse prioriteediks seatakse eelnõu kohaselt õpetajate töötasu kasv. Hariduskulude toetuse investeeringuteks ettenähtud vahendid, mis on ligi 2,6 miljonit eurot, suunatakse õpetajate palgakasvu. Riigieelarvest eraldatud õpetajate tööjõukulude toetust on sellest tulenevalt võimalik tõsta 1,4 protsenti. Analoogiliselt munitsipaalkoolidega jäetakse erakoolidele riigieelarvest antavast haridustoetusest välja toetus investeeringutega seotud kulude katteks. Muus osas erakoolide rahastamise põhimõtteid eelnõuga ei muudeta ning erakoolidele eraldatakse riigieelarvest haridustoetust samadel alustel munitsipaalkoolidega.

Läbirääkimistel võtsid sõna Lauri Luik, Mailis Reps, Martin Helme ja Krista Aru.

Eelnõu juhtivkomisjoniks olev kultuurikomisjon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Ettepaneku poolt oli 36 saadikut, vastu 50 ja erapooletuid oli 1. Ettepanek ei leidnud toetust.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE) teise lugemise. Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla vastava EL-i direktiivi nõuetega, mis käsitleb EL-i kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil. Muudatused puudutavad Euroopa Liidu kodaniku või ja tema pereliikme Eestis viibimise piiramise õiguslikke aluseid ja siin seadusliku aluseta töötamise eest määratavaid karistusi. Sätestatakse ka uus väärteokoosseis, mis käsitleb Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme viibimist Eestis sissesõidukeelu ajal. Samuti täpsustatakse välismaalase ebaseaduslikult üle piiri toimetamise ja Eestis ebaseaduslikult viibimisele kaasaaitamise eest karistuste määramise tingimusi.

Läbirääkimistel võtsid sõna Jüri Adams, Martin Helme ja Mart Helme.

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon tegi ettepaneku katkestada eelnõu teine lugemine. Ettepaneku poolt oli 17 saadikut, vastu 51 ja erapooletuid oli 3. Ettepanek ei leidnud toetust.

Riigikogus jäi pooleli 57 Riigikogu liikme algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks” eelnõu (122 OE) esimene lugemine. Eelnõu lugemist jätkatakse homsel istungil.

Tänase istungi päevakorras olid ka Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (92 SE), Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (96 SE) ja 38 Riigikogu liikme algatatud kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE), kuid nendeni ei jõutud ja eelnõud lükkusid homse istungi päevakorda.

Istungi stenogramm: http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201511241000

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside