Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Täna Riigikogus toimuval seminaril lastekaitsesüsteemi tõhustamise teemal avaldas sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna lootust, et lastekaitsega seotud seadused jõuavad peatselt Riigikokku ja need on võimalik vastu võtta juba tuleval aastal.

„Lastekaitse on sotsiaalkomisjonil üks rõõmustavamaid teemasid, millega tegeleda. Me teame, et see tunnel, kus me asume ja see valgus, mis seal tunneli otsas on, ei ole mitte vastusõitev rong, vaid see on tõesti päikesevalgus, kui me ühiselt viime ellu selle planeeritud tegevuse, mis on kirja pandud laste ja perede arengukavas kuni aastani 2020. Ma tahan siin tänada valitsust, mis otsustas kinnitada selle arengukava riikliku arengukavana ja mitte sotsiaalvaldkonna arengukavana, mis näitab meie selget soovi ja poliitilist tahet käsitleda lastega seotud küsimusi riiklikult tähtsa teemana ja mitte vaid ühe ministeeriumi kitsa valdkonnana,“ ütles Tsahkna seminari avasõnades.

„Täna samal ajal selle seminariga toimub loominguliste liitude pleenumi 25 aastapäeva tähistamine ja tõenäoliselt seal kõneldakse kriitiliselt sellest, et Eesti vajab muutusi. Kriitikaga saab nõustuda, sest kui me vaatame Eesti haldusvõimekust, siis see on üks teema, mis on jäänud erinevatel poliitilistel põhjustel välja arendamata. Kui me vaatame meie haldusjaotust 226 omavalitsusega ja nende poolt pakutud teenuste kvaliteeti, seda ebaühtlast maastikku, siis see on küsimus, mille üle peaksime olema kurvad ja seda häbenema. Aga on ka positiivne pool, see, mis on seotud lastehoolduse ja sotsiaalhoolekandega. Kui heidame pilgu neile plaanidele, mis on selles valdkonnas maha pandud, siis tegemist on reformiga, mida oleks vaja teha ka kõikides teistes valdkondades üle Eesti, nii sotsiaal-  kui ka haridusvaldkonnas, kõikides nendes valdkondades, kus riik inimesega suhtleb,“ ütles Tsahkna.

„Mul on hea meel, et poliitilisel tasandil on laste teema tõstetud teistest teemadest ettepoole, vähemalt mul on selline tunne. Ma loodan, et kui lastekaitsega seotud seaduseelnõud jõuavad siia Riigikokku, siis ei teki kemplemist poliitilisel tasandil ja me suudame vajalikud seadused kehtestada juba järgmisel poolaastal, sest lapsed ei oota. Me räägime, et lapsed on meie tulevik, seda on räägitud kõikide riigikordade ajal, ja ma loodan tõesti, et me nüüd suudame parimale praktikale ja ka Norra riigi kogemusele tuginedes  toimiva lastekaitsesüsteemi siin luua,“ märkis Tsahkna.  

“Kahjuks teenustepõhist haldusreformi ma tulemas ei näe, kuid laste ja peredega seotud reform on hädavajalik ja ma usun, et kui me tõesti tahame, siis siin me ei vaja kuut või seitset aastat, vaid suudame põhimõttelised  otsused parlamendis koos valitsusega langetada kiiremini ja leida need inimesed, kes selle igapäevaselt ellu viivad. Me ootame kannatamatult, millal uus lastekaitseseadus jõuab sotsiaalministeeriumist Riigikokku. Ma tean, et sotsiaalministeerium  teeb sellega väga suurt tööd, aga palun tehke seda kiiremini, sest meie poliitiline mandaat saab ka mõne aja pärast täis,“ ütles Tsahkna.

Seminar teemal „Lastekaitsesüsteemi tõhustamine. Norra kogemused ja Eesti väljakutsed“ toimub koostöös sotsiaalministeeriumi, Riigikogu sotsiaalkomisjoni ning Põhja-Norra Laste, noorukite ja perede regionaalkontoriga.

Seminaril osales  ka sotsiaalminister Taavi Rõivas ja Norra suursaadik Eestis Lise Kleven Grevstad.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside