Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon kuulas oma tänasel istungil ära välisminister Urmas Paeti ülevaate Riigikogu väliskomisjoni soovituste täitmisest Eesti välisesinduste arendamisel. Ülevaade tugines väliskomisjoni selle aasta veebruaris  esitatud arvamusele  „Eesti esindatus maailmas ja välisesinduste võrgustik“ ning selles sisalduvaile 23 ettepanekule. Väliskomisjon otsustas jätkata arutelu teemade kaupa oma järgmistel istungitel.

Eesti ja Euroopa Liidu välisteenistuse koostoime teemat on kavas käsitleda väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni ühisistungil 19. novembril.

Riigikogu väliskomisjoni arvamusega „Eesti esindatus maailmas ja välisesinduste võrgustik“ ning teemakohaste uuringutega on võimalik tutvuda väliskomisjoni kodulehel, aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?id=172282

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside