Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Keskerakonna fraktsioon peab tähtsaks, et riigivõimu teostatakse vastutustundlikult ja austusega kõigi Eesti inimeste vastu. Seisame selle eest, et majanduslik edu ei jääks paberile, vaid jõuaks iga inimeseni, sõltumata tema sissetulekust, elukohast, vanusest, soost või rahvusest. Igas Eestimaa paigas peavad olema kättesaadavad kodulähedased teenused, kvaliteetne haridus ja arstiabi, et luua pere ja hoitud kodu. Eesti Keskerakonna fraktsioon lähtub oma tegevuses kõigi Eesti inimeste huvidest.

XIV Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsioonis on 25 liiget.

2016. aasta novembris sai Eesti peaministriks Jüri Ratas ja Eesti Keskerakond moodustas valitsuse. Võtsime valitsusvastutuse kindla eesmärgiga muuta meie ühiskond sidusamaks ja tugevamaks, et kasvaks rahvaarv ning inimeste toimetulek. Eesti Keskerakonna fraktsiooni tegevuse eesmärgid on alati olnud Eesti majanduskasvu edendamine, rahvaarvu suurendamine, julgeoleku tugevdamine ning ühiskonna heaolu ja sidususe suurendamine.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni eestvedamisel viidi ellu XIII Riigikogu koosseisus maksureform, tänu millele suurenes või jäi samaks 86% Eesti inimeste sissetulek. Lepiti kokku, et viie aasta jooksul panustatakse tervishoidu senisest ligi 300 miljonit eurot enam, vähendades seeläbi ravijärjekordi. Tõstsime laste- ja peretoetusi ning taastasime ja suurendasime mitmeid vajalikke toetusi, nagu näiteks hambaravi- ja matusetoetus. Panustasime maaelu arengusse ja maksime põllumeestele maksimaalses lubatud mahus üleminekutoetusi. Taastasime kohalike omavalitsuste tulubaasi, et kohalikku elu saaksid edendada inimesed kohapeal. 2018. aastal kehtestasime tasuta maakondliku ühistranspordi.

Eesti Keskerakonna fraktsioon algatas XIII Riigikogu koosseisus olulise tähtsusega riiklikke küsimusi. Riigikogu arutas Mihhail Stalnuhhini eestvedamisel teemal ”Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid” ja Jaanus Karilaid tõi Riigikogu ette arutelu teemal ”Rahapesu tõkestamise probleem”.

Maailmavaade

Eesti Keskerakond on laia valijaskonnaga rahvapartei, mis keskendub väärtustele, mis on olulised kogu elanikkonnale. Need väärtused võivad olla konservatiivsed, liberaalsed või sotsiaaldemokraatlikud. Poliitika keskmes on kontseptsioon tugevast riigist, kus pole ääremaid ja kus maksulaekumised tagavad riigi kõikide funktsioonide heal tasemel täitmise. Erakonna jaoks on oluline vähem kindlustatud elanikkonna ja rahvusvähemuste huvide esindamine. Samuti on Eesti Keskerakonna jaoks tähtis kodanike usaldusel põhinev riik – rahvas peab ennast tundma oluliste riigielu otsustuste suunajana. Eesti Keskerakonna kolm tugisammast on õiglus, areng ja koosmeel.

Lähiaja poliitilised prioriteedid

Eesti Keskerakonna lähiaja eesmärk on kujundada Eestist stabiilne heaoluriik. Fraktsiooni algatatud eelnõudega soovitakse kindlustada sotsiaalne turvalisus igale inimesele. Fraktsioon seisab Riigikogus selle eest, et meie riigis ei oleks ääremaid ja et iga Eesti inimene tunneks ennast väärtuslikuna. Igaühel peab olema võimalus leida endale ühiskonnas koht ning olla vajalik ja kaasatud. Nende eesmärkide saavutamise nimel teeme koostööd kõigi fraktsioonidega, kes meie väärtushinnanguid jagavad.

Ajalugu

Eesti Keskerakond asutati Tallinnas 12. oktoobril 1991. aastal Eestimaa Rahvarinde baasil. Uue erakonna esimeheks valiti Edgar Savisaar, kes oli ametis 2016. aastani. Praegu on erakonna esimees pikaajaline Riigikogu aseesimees, tänane peaminister Jüri Ratas. Eesti Keskerakond on 28 piirkondliku organisatsiooni ja 14 800 liikmega Eesti suurim poliitiline organisatsioon. Eesti Keskerakonna fraktsioon on olnud esindatud kõigis taasiseseisvunud Eesti kaheksas Riigikogu koosseisus.

Liikmed

Ametnikud

Üles

Viimati muudetud: 08.04.2019

Tagasiside
 

Prindi

Greta Silberg

Prindi

Katrin Josua

Prindi

Annabel Liinsoo

Prindi

Indrek Veiserik

Prindi

Andres Kalvik