Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) on maailmavaatelt mõõdukalt vasakpoolne, mis lähtub oma poliitikas sotsiaaldemokraatlikest väärtustest – õiglusest, hoolivusest ja solidaarsusest ning kodanikuõiguste ja isikuvabaduste kaitsmisest. Sotsiaaldemokraadid leiavad, et riik peab täitma senisest tugevamat rolli nii Eesti arengu suunamisel kui inimeste heaolu parandamisel.

XIV Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis on 10 liiget.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on peale Eesti taasiseseisvumist kuulunud Riigikogu eri koosseisudes nii koalitsiooni kui ka opositsiooni. Pärast 2009. aastat asuti taas valitsusvastutust kandma 2014. aasta kevadel, mil moodustati koalitsioon Reformierakonnaga. Fraktsiooni viimase aja üheks kaalukamaks saavutuseks on sotsiaaldemokraatide ammuse algatuse – universaalsete lapsetoetuste tõstmise seadustamine ja jõustamine. Sotsiaaldemokraadid jätkasid valitsusvastutuse kandmist ka 2015. aasta parlamendivalimiste järel, mil pärast pikki koalitsioonikõnelusi sõlmiti valitsusliit koos Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liiduga. Sotsiaaldemokraatide üheks kesksemaks tegevussuunaks XIII Riigikogus on jätkuvalt lastega perede toimetuleku parandamine. Samuti seisab fraktsioon õiglasema palgapoliitika, üürikorterite programmi käivitamise ning palgalõhe, kutsehaiguste ja tööõnnetuste vähendamise eest.

Maailmavaade

Fraktsioon lähtub oma tegevuses aadetest, mis iseloomustavad sotsiaaldemokraate kogu maailmas. Erakonna eesmärgiks on kujundada Eestist targa majandusega sotsiaalselt hooliv ja jõukas ühiskond. Sotsiaaldemokraadid leiavad, et riigil on kohustus võtta suurem vastutus ühiskonna turvalisuse, hariduse ning sotsiaalsfääri, samuti majanduse ja keskkonna stabiilsuse ja kestlikkuse eest. Sotsiaaldemokraadid peavad Eesti arengu võtmeküsimuseks inimvara arendamist, mis muu hulgas hõlmab kõigi laste ja noorte kindlustamist kvaliteetse haridusega. Nad seisavad sellise heaoluriigi eest, kus õigus väärikale elule on igal Eesti elanikul, sõltumata sellest, kas elatakse ääremaal või Tallinnas. „Me tahame Eestit, mis on kaasaegne, innovatiivne ja rahvuslike kompleksideta,“ on öelnud SDE esimees Sven Mikser. „Eesti peab olema koht, kus Eesti inimestel on hea elada, kus nad saavad turvaliselt ennast arendada, oma lapsi kasvatada ja väärikalt vananeda.“

Lähiaja poliitilised prioriteedid

Erakonna peamised jõupingutused on suunatud laste ja lastega perede olukorra parandamisele, palgavaesuse kaotamisele ning ühiskonna sidususe suurendamisele. Euroopas järsult pingestunud julgeolekuolukord sunnib SDE-d ja kaitseministri ametit pidavat erakonna esimeest Sven Mikserit veelgi rohkem keskenduma Eesti julgeoleku tagamisele. SDE fraktsioon on veendunud, et seda aitab kindlustada tõhus välispoliitika, mis on ka majandusliku ja sotsiaalse arengu ning demokraatia laiema leviku võti kogu maailmas.

Sotsiaaldemokraadid on alati väärtustanud vaba mõttevahetust ja kaasamist. Seepärast suhtleb fraktsioon oma seadusandlikus tegevuses pidevalt asjatundjate, kodanikuühenduste ja huvirühmadega. Erakond tahab Eestis sisse seada riigivalitsemise stiili, mille puhul otsitakse dialoogi ja püütakse kõigi oluliste asjade otsustamisse kaasata kodanikuühiskonda.

Ajalugu

SDE ideoloogiaga seotud liikumine tekkis juba 1905. aastal ja seega võib SDE-d pidada kõige kauem järjepidevalt tegutsenud erakonnaks Eestis.

Sotsiaaldemokraatia on Eestis pikkade traditsioonidega poliitiline mõttesuund – 2015. aastal tähistab erakond oma 110. sünnipäeva. Ühtlasi võib SDE-d pidada kõige kauem järjepidevalt tegutsenud erakonnaks Eestis. Selle ideoloogiaga seotud liikumine tekkis juba 1905. aastal ja 1919. aastal kokku tulnud Eesti Vabariigi esimeses parlamendis – Asutavas Kogus – kuulus sotsiaaldemokraatliku hoiakuga parteidele koguni ligi kolmveerand kohtadest. Nii mängisid just sotsiaaldemokraatide eelkäijad otsustavat rolli Eesti riigi rajamisel ja arendamisel 1920. aastatel.

Eesti sotsiaaldemokraadid kuulusid Sotsialistlikku Internatsionaali juba enne teist maailmasõda ja nende liikmestaatus taastati pärast Eesti taasiseseisvumist. Järjepidevuse kandvaks jõuks peetakse paguluses tegutsenud Eesti Sotsialistliku Partei Välismaa Koondist, mis ühines koos kolme muu erakonnaga 1990. aasta septembris Eesti Sotsiaaldemokraatlikuks Parteiks. Seda asus juhtima praegune SDE europarlamendi saadik Marju Lauristin.

SDE eelkäija, erakond Mõõdukad tekkis 1996. aastal Eesti Sotsiaaldemokraatliku Partei ja Eesti Maa-Keskerakonna liitumisel. Sotsiaaldemokraatide juhtimisel viidi eelmise kümnendi alguses Eestis ellu pensionisüsteemi, tervisekindlustuse ja töötuskindlustuse reformid.

SDE fraktsiooni koosolek

Loe SDE ajaloo kohta täpsemalt siit.

Üles

Viimati muudetud: 08.04.2019

Tagasiside
 

Prindi

Kai Kalamees

Prindi

Kirill Klaus

Prindi

Mihkel Liivo

Prindi

Viivika Sirelpu