Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
19.01.2021 Ettepanek - COM(2021) 25 EL dokument
19.01.2021 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE, Kolmas eduaruanne tollivaldkonna riskijuhtimist käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava rakendamise kohta SWD(2021) 2; COM(2021) 9 EL dokument
19.01.2021 TÜHISTATUD - Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 25. jaanuar 2021 EL dokument
18.01.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Hungarian Parliament COM (2020)610; COM (2020)611; COM (2020)612; COM (2020)613; COM (2020)614 EL dokument
15.01.2021 Komisjoni teatis - C(2021) 171 EL dokument
14.01.2021 Letter / COM(2020) 854 EL dokument
14.01.2021 Letter / COM(2020) 824 EL dokument
14.01.2021 Letter / COM(2020) 712 EL dokument
14.01.2021 Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 19. jaanuari 2021. a mitteametlikul videokohtumisel EL dokument
13.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga moodustatud ELi-CTC ühiskomitees seoses kõnealuse konventsiooni muudatustega - COM(2021) 6 EL dokument
13.01.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Seitsmes aruanne raudteeturu arengu seire kohta vastavalt Euroopa Liidu ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL artikli 15 lõikele 4 SWD(2021) 1; COM(2021) 5 EL dokument
12.01.2021 Aruanne - SWD(2021) 4; COM(2021) 18 EL dokument
12.01.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu (milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile) rakendamise ühise läbivaatamise kohta- SWD(2021) 5; COM(2021) 19 EL dokument
12.01.2021 Ettepanek - COM(2021) 11 EL dokument
12.01.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu (milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile) ühise hindamise kohta SWD(2021) 3, COM(2021) 17 EL dokument
12.01.2021 Ettepanek - COM(2021) 16 EL dokument
12.01.2021 Ettepanek - COM(2021) 4 EL dokument
11.01.2021 Teatis - COVER NOTE Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU COM (2020)611 EL dokument
11.01.2021 Teatis - COVER NOTE Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on asylum and migration management and amending Council Directive (EC) 2003/109 and the proposed Regulation (EU) XXX/XXX [Asylum and Migration Fund] COM (2020)610 EL dokument
11.01.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of biometric data for the effective application of Regulation (EU) XXX/XXX [Regulation on Asylum and Migration Management] and of Regulation (EU) XXX/XXX [Resettlement Regulation], for identifying an illegally staying third-country national or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes and amending Regulations (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/818 COM (2020)614 EL dokument
11.01.2021 Teatis - COVER NOTE No. prev. doc.: ST 11207/20 - COM (2020)613 Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum. COM (2020)613 EL dokument
11.01.2021 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 25. jaanuar 2021 EL dokument
08.01.2021 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 25. jaanuar 2021 EL dokument
08.01.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE TEINE PUHTA ÕHU POLIITIKA ARUANNE COM(2021) 3 EL dokument
07.01.2021 Otsus - COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 7.1.2021 on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘Civil society initiative for a ban on biometric mass surveillance practices’ C(2021) 32 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside