Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
22.05.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 3, mis on lisatud ettepanekule Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale COM(2019) 205 EL dokument
15.04.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT Nr 1 2018. EELARVEAASTA ÜLEJÄÄGI KANDMINE EELARVESSE COM(2019) 300 EL dokument
15.05.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 2 Peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine COM(2019) 320 EL dokument
02.07.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 4 Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid) COM(2019) 610 EL dokument
11.11.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 5 ELi institutsioonide halduassigneeringute kohandamine kooskõlas uusima saada oleva teabega ja tulu ajakohastamine (omavahendid)- COM(2019) 594 EL dokument
15.10.2019 2020. AASTA EELARVEPROJEKTI KIRJALIK MUUTMISETTEPANEK NR 1 Põllumajanduskulude ajakohastatud prognoosid 4. septembri 2019. aasta Brexitiks valmistumise paketis sisalduvate seadusandlike ettepanekutega seotud kohandused Halduskulude eelarvete täiendamine ja muud ajakohastused hiljutiste sündmuste arvessevõtmiseks Eelarve struktuuri kohandamine ja tehniline parandus COM(2019) 487 EL dokument
02.04.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 2 Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule - COM(2020) 170 EL dokument
04.05.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT Nr 4, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale- COM(2020) 190 EL dokument
27.03.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 1 Toetus Kreekale rändesurve suurenemisest tingitud vajaduste katteks Kiireloomulised meetmed seoses COVID-19 puhanguga Albaania maavärinajärgse ülesehitustöö toetamine Muud kohandused COM(2020) 145 EL dokument
15.04.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 3 2019. EELARVEAASTA ÜLEJÄÄGI KANDMINE EELARVESSE COM(2020) 180 EL dokument
11.03.2020 Aruanne - C(2020) 860 EL dokument
26.07.2019 Aruanne - COM(2019) 355 EL dokument
20.05.2020 Aruanne - COM(2020) 530 EL dokument
20.05.2020 Aruanne - COM(2020) 531 EL dokument
20.05.2020 Aruanne - COM(2020) 532 EL dokument
20.05.2020 Aruanne - COM(2020) 533 EL dokument
20.05.2020 Aruanne - COM(2020) 534 EL dokument
20.05.2020 Aruanne - COM(2020) 535 EL dokument
20.05.2020 Aruanne - COM(2020) 536 EL dokument
20.05.2020 Aruanne - COM(2020) 537 EL dokument
20.05.2020 Aruanne - COM(2020) 538 EL dokument
20.05.2020 Aruanne - COM(2020) 539 EL dokument
20.05.2020 Aruanne - COM(2020) 540 EL dokument
20.05.2020 Aruanne - COM(2020) 541 EL dokument
20.05.2020 Aruanne - COM(2020) 542 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside