Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
22.05.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 3, mis on lisatud ettepanekule Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale COM(2019) 205 EL dokument
15.04.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT Nr 1 2018. EELARVEAASTA ÜLEJÄÄGI KANDMINE EELARVESSE COM(2019) 300 EL dokument
15.05.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 2 Peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine COM(2019) 320 EL dokument
02.07.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 4 Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid) COM(2019) 610 EL dokument
11.11.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 5 ELi institutsioonide halduassigneeringute kohandamine kooskõlas uusima saada oleva teabega ja tulu ajakohastamine (omavahendid)- COM(2019) 594 EL dokument
15.10.2019 2020. AASTA EELARVEPROJEKTI KIRJALIK MUUTMISETTEPANEK NR 1 Põllumajanduskulude ajakohastatud prognoosid 4. septembri 2019. aasta Brexitiks valmistumise paketis sisalduvate seadusandlike ettepanekutega seotud kohandused Halduskulude eelarvete täiendamine ja muud ajakohastused hiljutiste sündmuste arvessevõtmiseks Eelarve struktuuri kohandamine ja tehniline parandus COM(2019) 487 EL dokument
02.04.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 2 Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule - COM(2020) 170 EL dokument
31.08.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 8 Erakorralise toetuse rahastamisvahendi maksete assigneeringute suurendamine, et rahastada erakorralise toetuse rahastamisvahendist COVID-19 vaktsiinistrateegiat ja suurendada koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus+ mõju COM(2020) 900 EL dokument
09.10.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 9 Lisatud ettepanekule Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Horvaatiale ja Poolale seoses neis riikides aset leidnud loodusõnnetusega ning ettemaksete tegemise võimaldamiseks Horvaatiale, Saksamaale, Kreekale, Ungarile, Iirimaale, Portugalile ja Hispaaniale seoses rahvatervise hädaolukorraga - COM(2020) 961 EL dokument
09.10.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT Nr 10 Maksete assigneerigute suurendamine vastavalt ajakohastatud kuluprognoosidele ning muudele kulude ja tulude kohandustele - COM(2020) 962 EL dokument
04.05.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT Nr 4, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale- COM(2020) 190 EL dokument
27.03.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 1 Toetus Kreekale rändesurve suurenemisest tingitud vajaduste katteks Kiireloomulised meetmed seoses COVID-19 puhanguga Albaania maavärinajärgse ülesehitustöö toetamine Muud kohandused COM(2020) 145 EL dokument
15.04.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 3 2019. EELARVEAASTA ÜLEJÄÄGI KANDMINE EELARVESSE COM(2020) 180 EL dokument
03.06.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 5 Pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga - COM(2020) 421 EL dokument
03.06.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 6 Euroopa majanduse taastekava käivitamise kajastamine 2020. aasta eelarves COM(2020) 423 EL dokument
07.07.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 7 Tulu ajakohastamine (omavahendid) COM(2020) 424 EL dokument
16.11.2020 2021. AASTA ÜLDEELARVE PROJEKTI KIRJALIK MUUTMISETTEPANEK NR 1 Kohandused, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu hiljutisest poliitilisest kokkuleppest mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) kohta Põllumajanduskulude ajakohastatud hinnangulised vajadused Muud kohandused ja tehnilised ajakohastused COM(2020) 748 EL dokument
11.03.2020 Aruanne - C(2020) 860 EL dokument
26.07.2019 Aruanne - COM(2019) 355 EL dokument
25.11.2020 Aruanne - SWD(2020) 327, COM(2020) 779 EL dokument
12.01.2021 Aruanne - SWD(2021) 4; COM(2021) 18 EL dokument
18.09.2020 COM(2020) 563 / Letter EL dokument
07.02.2020 ESIALGNE PÄEVAKORD (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 13. veebruar 2020 EL dokument
18.12.2019 ETTEPANEK: KOMISJONI JA NÕUKOGU ÜHINE TÖÖHÕIVEARUANNE, mis on lisatud komisjoni teatisele 2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegia kohta COM(2019) 653 EL dokument
18.11.2020 ETTEPANEK: KOMISJONI JA NÕUKOGU ÜHINE TÖÖHÕIVEARUANNE- COM(2020) 744 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside