Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 174/2005, millega kehtestatakse piirangud sõjategevusega seotud abi osutamise suhtes Côte d’Ivoire’ile JOIN(2014) 41 08.12.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 2015/735, milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis - JOIN(2018) 22 26.10.2018
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias JOIN(2014) 37 06.11.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas JOIN(2015) 1 22.01.2015
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid JOIN(2016) 1 28.06.2016
Ühisettepanek - JOIN(2018) 29 29.11.2018
Ühisettepanek - JOIN(2016) 38 04.08.2016
Ühisettepanek - JOIN(2016) 37 04.08.2016
Ühisettepanek - JOIN(2015) 8 12.03.2015
Ühisettepanek - JOIN(2014) 25 27.06.2014
Ühisettepanek Nõukogu määrus piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Sudaanis ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EC) No 131/2004 and (EC) No 1184/2, JOIN(2014) 26 26.06.2014
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teise kohustusperioodi ratifitseerimine Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli Doha muudatuse sõlmimise ja sellega võetavate kohustuste ühise täitmise kohta COM(2013) 768 06.11.2013
ÜHISTEATIS EUROOPA ÜLEMKOGULE ELi ja Türgi vaheliste poliitiliste, majandus- ja kaubandussuhete olukord JOIN(2021) 8 23.03.2021
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi ja Vaikse ookeani piirkonna arengupartnerluse uutmine JOIN(2012) 6 22.03.2012
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Uus lähenemisviis muutuvale naabrusele 25.05.2011
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELENING REGIOONIDE KOMITEELE Naabrus teelahkmel: Euroopa naabruspoliitika rakendamine 2013. aastal - JOIN(2014) 12 - {SWD(2014) 69 final} {SWD(2014) 70 final} {SWD(2014) 71 final} {SWD(2014) 72 final} {SWD(2014) 73 final} {SWD(2014) 74 final} {SWD(2014) 92 final} {SWD(2014) 93 final} {SWD(2014) 94 final} {SWD(2014) 95 final} {SWD(2014) 96 final} {SWD(2014) 97 final} {SWD(2014) 98 final} {SWD(2014) 99 final} {SWD(2014) 100 final} 27.03.2014
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Tihedama koostöö ja piirkondliku integratsiooni toetamine Magribi piirkonnas: Alžeerias, Liibüas, Mauritaanias, Marokos ja Tuneesias JOIN(2012) 36 19.12.2012
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE TERVIKLIK ELi LÄHENEMISVIIS SÜÜRIA KRIISILE JOIN(2013) 22 05.07.2013
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Idapartnerlus: tegevuskava 2013. aasta sügiseseks tippkohtumiseks JOIN(2012) 13 15.05.2012
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa uue naabruspoliitika rakendamise tulemused JOIN(2012) 14 15.05.2012
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia: avatud, ohutu ja turvaline küberruum JOIN(2013) 1 08.02.2013
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi TOETUS JÄTKUSUUTLIKELE MUUDATUSTELE ÜLEMINEKUÜHISKONDADES JOIN(2012) 27 04.10.2012
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Euroopa ja Aasia ühendamine – ELi strateegia põhielemendid- JOIN(2018) 31 21.09.2018
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Uuendatud partnerlus lõunapoolsete naaberriikidega Vahemere piirkonna uus tegevuskava- SWD(2021) 23, JOIN(2021) 2 11.02.2021
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Teatis ELi üleilmse tegevuse kohta seoses COVID-19ga JOIN(2020) 11 08.04.2020

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb julgeoleku ja arengu toetamist kolmandates riikides suutlikkuse suurendamise kaudu 02.06.2016
Eesti seisukohad Euroopa uue oskuste tegevuskava paketi kohta COM(2016)381, COM(2016)382, COM(2016)383 22.09.2016
Eesti seisukohad Euroopa tööstusstrateegia paketi kohta - COM(2020) 93, COM(2020) 103, COM(2020) 94, COM(2020) 102 18.06.2020
Eesti seisukohad Euroopa tuleviku konverentsi kohta COM(2020) 27 03.02.2020
Eesti seisukohad Euroopa statistika määruse muutmise eelnõu kohta COM(2012) 167 07.06.2012
Eesti seisukohad Euroopa statistika määruse muutmise eelnõu kohta COM(2012) 167 07.06.2012
Eesti seisukohad Euroopa sotsiaalõigusi käsitlevas arutelus COM(2016) 127 01.12.2016
Eesti seisukohad Euroopa rände tegevuskava kohta COM(2015) 240; COM(2015) 286; C(2015) 3560 11.06.2015
Eesti seisukohad Euroopa puhta energia paketi kohta COM(2016) 860; COM(2016) 861; COM(2016) 862; COM(2016) 863; COM(2016) 864; COM(2016) 767; COM(2016) 761; COM(2016) 765; COM(2016) 759; COM(2016) 773; COM(2016) 763; COM(2016) 766 17.03.2017
Eesti seisukohad Euroopa pettustevastase ameti alusmääruse muutmise kohta COM(2018) 338 24.09.2020
Eesti seisukohad Euroopa pangandusliidu ja pangandusjärelevalve loomise kohta COM(2011) 594 08.10.2012
Eesti seisukohad Euroopa pandikirjade turu arendamise eelnõude kohta COM(2018) 93; COM(2018) 94 17.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa nõukogu määruse, mis käsitleb Euroopa Liidu Teataja elektroonilist avaldamist, eelnõu suhtes 05.05.2011
Eesti seisukohad Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise ettepanekute kohta COM(2017) 821, COM(2017) 822; COM(2017) 823; COM(2017) 824; COM(2017) 825; COM(2017) 826; COM(2017) 827 15.02.2018
Eesti seisukohad Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise kohta - COM(2018) 630 29.11.2018
Eesti seisukohad Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta COM(2015) 185 11.06.2015
Eesti seisukohad Euroopa investeeringute stabiliseerimise viiside ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend, eelnõu kohta COM(2018) 387 05.10.2018
Eesti seisukohad Euroopa hoiuste tagamise skeemi loomise ja pangandusliidu väljakujundamise kohta COM (2015) 587, COM (2015) 586 18.02.2016
Eesti seisukohad Euroopa energialiidu paketi kohta COM(2015) 80; COM(2015) 81; COM(2015) 82 07.05.2015
Eesti seisukohad Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia kohta COM(2015)192 11.06.2015
Eesti seisukohad Euroopa Tööjõuameti loomise kohta - COM(2018) 131 10.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa Prokuratuuri paketi kohta COM(2013) 534, COM(2013) 535 26.09.2013
Eesti seisukohad Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöö vormis asutamise ning Eesti Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöös osalemise kohta - 8750/17 11.05.2017
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu veepoliitika valdkonna prioriteetseid aineid käsitleva direktiivi eelnõu kohta 26.04.2012
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu tsiviil- ja kaubandusasjades kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist käsitleva määruse eelnõu kohta 20.01.2011

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
RAHK arvamus. Eesti seisukohad Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi kohta COM(2018) 834, COM(2018) 833, COM(2018) 841 22.01.2019
RAHK arvamus. Eesti seisukohad Euroopa pandikirjade turu arendamise eelnõude kohta 07.06.2018
RAHK arvamus-mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil asutamise tõkestamist 14.10.2016
RAHK arvamus ühtekuuluvuspoliitika raamistiku kohta 23.11.2018
RAHK arvamus Ühendkuningriigi lahkumise mõju kohta 15.02.17 15.02.2017
RAHK arvamus väärtpaberiarveldus 10.05.2012
RAHK arvamus väikeettevõtete käibemaksu erikorra kohta 14.03.2018
RAHK arvamus tulumaksualase teabe avalikustamine 14.06.2016
RAHK arvamus seisukohad Euroopa Liidu eelarve tulude kohta 2021-2027 eelarveperioodi läbirääkimisteks 14.11.2018
RAHK arvamus seisukohad (ESM) reformi aruteludes 06.12.2018
RAHK arvamus roheline raamat COM(2011) 941 05.04.2012
RAHK arvamus reformide tugiprogramm 24.10.2018
RAHK arvamus piiriüleste skeemide maksualane teabevahetus 12.03.2018
RAHK arvamus piiriüleste meetmete kohta COM(2018) 329 13.11.2018
RAHK arvamus pangandusriskide vähendamise kohta 9 02 17 09.02.2017
RAHK arvamus mis käsitleb raamatute ajalehtede ja perioodika 15 02 17 16.02.2017
RAHK arvamus makseteenused 16.01.2014
RAHK arvamus lõpliku käibemaksusüsteemi kasutuselevõtu kohta 12.04.2018
RAHK arvamus käibemaksusüsteemi muutmise eelnõude paketi kohta 13.02.2019
RAHK arvamus käibemaksualase halduskoostöö määruse muutmist käsitlev 22.03.2018
RAHK arvamus keskkonna jätkusuutlikkust toetava rahastamise ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kasvuturgu kohta 22.10.2018
RAHK arvamus investeerimisfondide piiriülese turustamise kohta 17.05.2018
RAHK arvamus finantssektori tarbijakaitse regulatsiooni täpsustamiseks 26.03.2019
RAHK arvamus fi.asutuste usaldusn.täitmise ja rahapesu järelevalv 13.12.2018
RAHK arvamus e-kaubanduse käibemaksu rakenduspaketi kohta 13.02.2019

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Teatis - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of the management of the external borders 13740/20 11.12.2020
Teatis - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Estonia on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 13743/20 11.12.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders 6898/21 17.03.2021
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovakia on the application of the Schengen acquis in the field of return - 6901/21 17.03.2021
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Hungary on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 12512/20 18.11.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in 2019 - 2020 thematic evaluation of Member States` national strategies for integrated border management - 6903/21 17.03.2021
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the serious deficiency identified in the 2019 evaluation of the Netherlands and the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Spain, France, the Netherlands and Switzerland on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy 13749/20 09.12.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 8211/21 29.04.2021
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Iceland (revisit) on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border 11827/20 14.10.2020
Teatis - NOTE Subject: Council implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Estonia on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 14998/19 16.12.2019
Teatis - NOTE From: Spanish Parliament Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Social Fund Plus (ESF+) [doc. 8394/20 - COM(2020) 447 07.07.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on the application of the Schengen acquis in the field of the management of the external borders 9996/20 31.07.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on the application of the Schengen acquis in the field of return 9994/20 31.07.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on the application of the Schengen acquis in the field of Schengen Information System 9995/20 31.07.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2015 evaluation of the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System by Belgium 6848/16 09.03.2016
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2015 evaluation of the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border by Belgium 6852/16 09.03.2016
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments No. prev. doc.: 8996/20 Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of France on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 9212/20 09.07.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the serious deficiencies identified in the 2017 evaluation of the United Kingdom on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 6719/20 11.03.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of return 9210/20 09.07.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 5215/20 17.01.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border 5214/20 17.01.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy 9213/20 09.07.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Greece on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external land border with the Republic of North Macedonia and Bulgaria 5212/20 17.01.2020
Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Estonia on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border 5213/20 17.01.2020

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside