Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Rahvusvaheline ookeanide majandamine: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava JOIN(2016) 49; SWD(2016) 352 10.11.2016
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa naabruspoliitika ülevaade JOIN(2015) 50; SWD(2015) 500 18.11.2015
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa naabruspoliitika rakendamine 2014. aastal SWD(2015) 63; SWD(2015) 64; SWD(2015) 65; SWD(2015) 66; SWD(2015) 67; SWD(2015) 68; SWD(2015) 69; SWD(2015) 70; SWD(2015) 71; SWD(2015) 72; SWD(2015) 73; SWD(2015) 74; SWD(2015) 75; SWD(2015) 76; SWD(2015) 77; JOIN(2015) 9 25.03.2015
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Võitlus COVID-19 kohta levitatava väärinfoga – faktid selgeks- JOIN(2020) 8 11.06.2020
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Väärinfovastane tegevuskava - JOIN(2018) 36 06.12.2018
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Idapartnerluse poliitika pärast 2020. aastat Vastupanuvõime tugevdamine – idapartnerlus, mis toob kasu kõigile- SWD(2020) 56, JOIN(2020) 7 19.03.2020
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Aruanne väärinfovastase tegevuskava rakendamise kohta JOIN(2019) 12 14.06.2019
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Vastupanuvõime tugevdamine ja suutlikkuse suurendamine võitluseks hübriidohtudega JOIN(2018) 16 13.06.2018
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Ränne Vahemere keskosa rändeteel. Rändevoogude haldamine ja inimelude päästmine JOIN(2017) 4 26.01.2017
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE ELi ja USA uus üleilmsete muutuste kava JOIN(2020) 22 07.12.2020
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated-JOIN(2019) 5 14.03.2019
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EL kui ülemaailmne partner: Uus lähenemisviis ELi välistegevuse rahastamisele COM(2011) 865 09.12.2011
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Panus Kesk-Ameerika ja Kariibi piirkonna avalikku julgeolekut käsitlevasse ELi strateegiasse JOIN(2014) 21 19.05.2014
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlik hankimine ELi ühtse lähenemisviisi suunas - JOIN(2014) 8 06.03.2014
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu Arktika-poliitika arendamine: alates 2008. aastast tehtud edusammud ja järgmised meetmed JOIN(2012) 19 26.06.2012
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi terviklik lähenemisviis väliskonfliktidele ja -kriisidele JOIN(2013) 30 11.12.2013
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi AFGANISTANI STRATEEGIA AINESTIK AASTATEKS 2014–2016 - JOIN(2014) 17 30.04.2014
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Avatud ja turvaline ülemaailmne merendusvaldkond: Euroopa Liidu meresõidu turvalisuse strateegia elemendid - JOIN(2014) 9 06.03.2014
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE sõjaväelise liikuvuse tegevuskava kohta JOIN(2018) 5 28.03.2018
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Vastupidavusvõime, heidutus ja kaitse: tugeva küberturvalisuse tagamine ELis JOIN(2017) 450 13.09.2017
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Vastupanuvõime strateegiline käsitlus ELi välistegevuses JOIN(2017) 21; SWD(2017) 226; SWD(2017) 227 07.06.2017
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Uuendatud partnerlus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega - SWD(2016) 380; SWD(2016) 381; JOIN(2016) 52 16.01.2017
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Tuneesiale antava ELi toetuse tugevdamine JOIN(2016) 47 14.11.2016
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Tervikliku Aafrika strateegia suunas JOIN(2020) 4 09.03.2020
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Sõjaväelise liikuvuse parandamine Euroopa Liidus JOIN(2017) 41 20.11.2017

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta - COM(2021) 93 22.04.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta eelnõu suhtes 02.02.2012
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks, eelnõu kohta COM(2018) 238 25.06.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis reguleerib õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes, eelnõu kohta - COM(2018) 96 10.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires, muutmist käsitleva eelnõu kohta 05.09.2011
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirju, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust, eelnõu kohta COM(2018) 893 14.02.2019
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, eelnõu kohta - COM(2020) 798 04.03.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb erakorralisi meetmeid sotsiaalkindlustuse koordineerimiseks pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust, eelnõu kohta - COM(2019) 53 01.03.2019
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, eelnõu kohta - COM(2017) 481 01.03.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid, eelnõu kohta 01.12.2011
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse arvutipõhist süsteemi piiriüleste tsiviil- ja kriminaalmenetluste andmete vahetamiseks (e-CODEX süsteem), eelnõu kohta - COM(2020) 712 25.02.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, eelnõu kohta COM(2018) 390 27.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse ühenduse piirieeskirja ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni, eelnõu suhtes 07.04.2011
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse nõukogu määrust ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta, eelnõu suhtes - COM(2018) 317 20.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III), eelnõu kohta  COM(2018) 465 04.10.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse reformide tugiprogramm, eelnõu kohta COM (2018) 391 05.10.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021-2027), eelnõu kohta  COM(2018) 366 27.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, eelnõu kohta 13.12.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet, eelnõu kohta COM(2018) 447 21.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse integreeritud piirihalduse fond ja Sisejulgeolekufond, eelnõu kohta COM(2018) 472; COM(2018) 473; COM(2018) 474 21.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistik, eelnõu kohta - COM(2019) 354 26.09.2019
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond, eelnõu kohta - COM(2018) 471 20.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse InvestEU programm, eelnõu kohta COM(2018) 439 04.10.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, eelnõu kohta - COM(2018) 438 06.09.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond, eelnõu kohta - COM(2018) 278 19.07.2018

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
RAHK arvamus direktiivi muudatus mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi käibemaksumäärade osas 22.03.2018
RAHK arvamus alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri ühtlustamise direktiivi muutmise eelnõu kohta 10.10.2018
RAHK arvamus GMES COM(2012)218 26.03.2019
RAHK arvamus Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend 23.10.2018
RAHK arvamus Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku vaheülevaade ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevuse pikendamise kava 24.11.2016
RAHK arvamus Euroopa Liidu Türgi pagulasrahastu teise osamakse kohta 03.05.2018
RAHK arvamus Euroopa Investeerimispanga põhikirja muudatuste kohta  30.01.2019
RAHK arvamus Euroopa Investeerimispanga põhikirja muudatuste kohta 19.11.2018
RAHK arvamus Eesti seisukohad üleeuroopalise personaalse pensionitoote määruse eelnõu kohta COM(2017) 343 07.03.2018
RAHK arvamus Eesti seisukohad riigi võlakirjadega tagatud väärtpabereid käsitleva määruse eelnõu kohta 11.07.2018
RAHK arvamus Eesti seisukohad kapitaliturgude liidu paketi algatuste kohta 07.06.2018
RAHK arvamus Eesti seisukohad Nõukogu otsuste eelnõude kohta, mis käsitlevad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli heakskiitmist Euroopa Liidu nimel COM(2015) 193; COM(2015) 194 26.11.2015
RAHK arvamus Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni äriühingu tulumaksu reformi paketi kohta Euroopa Liidus 15.02.2017
RAHK arvamus Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Uuendatud partnerlus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega“ kohta 09.03.2017
RAHK arvamus Eesti seisukohad EL õiglase ülemineku kohta 07.04.2020
RAHK arvamus Eesti lähteseisukohad Euroopa Liidu 2021. aastal algava eelarveraamistiku kohta 14.06.2017
RAHK arvamus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedid . 27.02.2017
RAHK arvamus ELAKile invest.ühingute usaldatavusnõuded 21.03.2018
RAHK arvamus ELAKile digimajanduse maksupaketi kohta 17.05.2018
RAHK arvamus EK käibemaksu tegevuskava puudutava teatise kohta. 19.05.2016
RAHK arvamus COM(2019) 64 07.03.2019
RAHK arvamus COM(2014)213 11.09.2014
RAHK arvamus COM(2013)71 26.03.2019
RAHK arvamus COM(2013)44 26.03.2019
RAHK arvamus COM(2012)73 26.03.2019

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Teatis - NOTE From: General Secretariat Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2015 evaluation of the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation by Belgium 6846/16 09.03.2016
Teatis - INFORMATION Subject: Recommendation for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Article 22 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank – Transmission to Member States' Parliaments - CM 3730/17 27.07.2017
Teatis - Euroopa Parlamendile ja riikide parlamentidele esitatav aruanne menetluste kohta sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalises komitees ajavahemikul 2011. aasta juulist kuni 2012. aasta detsembrini - Riikide parlamentidele edastamine CM 1940/13 11.03.2013
Teatis - Commission proposal for discounting 20 December - 10 January from eight weeks period for the subsidiarity check by national parliaments - Approval of a letter 01.07.2019
Teatis - COVER NOTE From: The Senate of the Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 851/2004 establishing a European Centre for disease prevention and control [12972/20 - COM (2020) 726] and Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a reinforced role for the European Medicines Agency in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices [12971/20 - COM (2020) 725] and Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 1082/2013/EU [12973/20 - COM (2020) 727] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2020) 725, COM (2020) 726, COM (2020) 727 30.03.2021
Teatis - COVER NOTE From: The Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/33/EU on the promotion of clean and energyefficient road transport vehicles [14183/17 - COM(2017) 653 final] − Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 653 15.05.2018
Teatis - COVER NOTE From: Mission of Liechtenstein to the European Union Subject: Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA; 11964/16 09.09.2016
Teatis - COVER NOTE Subject: Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA - Notification from Switzerland 11965/16 29.01.2019
Teatis - COVER NOTE Subject: COSAC - Bratislava, 13. – 15. november 2016 01.12.2016
Teatis - COVER NOTE Subject: COM (2016) 798 - Council ST 5705/17 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union; and COM(2016) 799 - Council ST 5623/17 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union COM (2016)798, COM (2016)799 10.05.2017
Teatis - COVER NOTE From: the Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity (recast) [doc. 15135/16 - COM(2016) 861 10.05.2017
Teatis - COVER NOTE From: the Polish Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity (recast) [doc. 15135/16 ENER 418 ENV 758 CLIMA 169 COMPET 637 CONSOM 301 FISC 221 IA 131 CODEC 1809 - COM(2016) 861 04.05.2017
Teatis - COVER NOTE From: The President of the Italian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument contributing to stability and peace [doc. ST 11037/16 CORLX 288 CFSP/PESC 585 DEVGEN 162 FIN 459 ACP 105 CADREFIN 46 CODUN 5 CIVCOM 144 POLMIL 79 CODEC 1034 COM(2016) 447 28.10.2016
Teatis - COVER NOTE From: Senate of the States-General of the Netherlands Subject: European Parliament Proposal for a Council decision adopting the provisions amending the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage [doc. ST14743/15 PE 184, INST 428, JUR 753, FREMP 281 - P8_TA(2015)0395] 11.02.2016
Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Republic of Poland Subject: Proposal for Directive of the European Parliament and the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment [doc. ST 10012/16 MIGR 111 SOC 398 CODEC 852 + ADD 1-7 - COM(2016) 378 06.10.2016
Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Italian Republic Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast) (First reading) [doc. ST 11318/1/16 REV 1 ASILE 28 CODEC 1078 - COM(2016) 465 final/2] 28.10.2016
Teatis - COVER NOTE From: Sejm of the Republic of Poland Subject: European Parliament Proposal for a Council decision adopting the provisions amending the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage [doc. ST14743/15 PE 184, INST 428, JUR 753, FREMP 281 - P8_TA(2015)0395] 09.02.2016
Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on copyright in the Digital Single Market doc. 12254/16 PI 96 CODEC 1271 RECH 270 EDUC 285 COMPET 488 AUDIO 97 CULT 79 DIGIT 102 TELECOM 168 - COM (2016) 593 10.05.2017
Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/33/EU on the promotion of clean and energyefficient road transport vehicles [14183/17 - COM(2017) 653 07.02.2018
Teatis - COVER NOTE From: Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 469/2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products [doc. 9485/18 - COM(2018) 317 01.10.2018
Teatis - COVER NOTE From: Mission of Switzerland to the European Union No. prev. doc.: 5418/1/16 REV 1 Subject: Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA - 11965/16 06.12.2017
Teatis - COVER NOTE From: Mission of Switzerland to the European Union Subject: Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA; 11965/16 09.09.2016
Teatis - COVER NOTE From: Mission of Switzerland to the European Union Subject: Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA - Notification from Switzerland 11965/1 05.10.2018
Teatis - COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [5708/17 ENV 76 MI 74 CODEC 112 - COM(2017) 38 13.03.2017

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside