Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
28.05.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend COM(2020) 408 EL dokument
28.05.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse tehnilise toe rahastamisvahend- COM(2020) 409 EL dokument
28.05.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS õiglase ülemineku mehhanismi raames loodava avaliku sektori laenurahastu kohta SWD(2020) 92, COM(2020) 453 EL dokument
28.05.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 29. mai 2020. a mitteametlikul videokonverentsil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
28.05.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1601, millega luuakse Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD), EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond COM(2020) 407 EL dokument
28.05.2020 Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi, õiglase ülemineku fondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad COM(2020) 450 EL dokument
28.05.2020 Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta - COM(2020) 452 EL dokument
28.05.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa võimalus: parandame vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks - SWD(2020) 98, COM(2020) 456 EL dokument
27.05.2020 Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Kingdom of the Netherlands Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) [6547/20 - COM (2020) 80 final] ‒ Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2020) 80 EL dokument
27.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2020) 213 EL dokument
27.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta - COM(2020) 214 EL dokument
26.05.2020 Letter - COM(2020) 206 EL dokument
26.05.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega - COM(2020) 206 EL dokument
25.05.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2019. aasta aruanne ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse rakendamise kohta - COM(2020) 209 EL dokument
21.05.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi elurikkuse strateegia aastani 2030 Toome looduse oma ellu tagasi COM(2020) 380 EL dokument
21.05.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Strateegia „Talust taldrikule“ õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks - COM(2020) 381 EL dokument
21.05.2020 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Prantsusmaa 2020. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Prantsusmaa 2020. aasta stabiilsusprogrammi kohta-COM(2020) 510 EL dokument
21.05.2020 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS milles käsitletakse Hispaania 2020. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Hispaania 2020. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2020) 509 EL dokument
21.05.2020 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Kreeka 2020. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Kreeka 2020. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2020) 508 EL dokument
21.05.2020 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Iirimaa 2020. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Iirimaa 2020. aasta stabiilsusprogrammi kohta - COM(2020) 507 EL dokument
21.05.2020 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni pandeemia mõju leevendamist käsitleva panganduspaketi kohta - (COM(2020) 169; (COM(2020) 310 EL dokument
20.05.2020 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Saksamaa 2020. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Saksamaa 2020. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2020) 505 EL dokument
20.05.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Euroopa poolaasta 2020: riigipõhised soovitused COM(2020) 500 EL dokument
20.05.2020 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Belgia 2020. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Belgia 2020. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2020) 501 EL dokument
20.05.2020 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Tšehhi 2020. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Tšehhi 2020. aasta lähenemisprogrammi kohta- COM(2020) 503 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside