Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ülevaade Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikust kohtumisest Bratislavas, 2.-3. september 2016 07.09.2016
Ülevaade Euroopa Liidu välisministrite 2. ja 3. septembril 2011. a mitteametlikust kohtumisest (Gymnich) 09.09.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisministrite 10. ja 11. septembri 2010. a mitteametlikust kohtumisest (Gymnich) 23.09.2010
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu ja üldasjade nõukogu 18. juuli 2011. a istungitest 28.07.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 30. novembri ja 1. detsembri 2011. a istungist 15.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 26. septembri 2011. a istungist 06.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 23. ja 24. mai 2011. a ning üldasjade nõukogu 23. mai 2011. a istungitest 02.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 20. juuni 2011. a ja üldasjade nõukogu 21. juuni 2011. a istungist 30.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 14. novembri 2011. a istungist 24.11.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 13. mai 2011. a istungist 26.05.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 10. märtsi 2011. a erakorralisest mitteametlikust istungist ning välisministrite 11. ja 12. märtsi 2011. a mitteametlikust kohtumisest (Gymnich) 18.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 10. septembri 2010. a ja üldasjade nõukogu 13. septembri 2010. a istungitest 23.09.2010
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 10. oktoobril 2011. a istungist 20.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive-, sotsiaalpoliitika-, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 17. juuni 2011. a istungist 30.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive-, sotsiaalpoliitika-, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 3. oktoobri 2011. a istungist 13.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive-, sotsiaalpoliitika-, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 1. ja 2. detsembri 2011. a istungist 08.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 7. märtsi 2011. a istungist 18.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 19. mai 2011. a istungist 02.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) 6. ja 7. detsembri 2010. a istungist 16.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu transpordiministrite 7. ja 8. veebruari 2011. a mitteametlikust kohtumisest 17.02.2011
Ülevaade Euroopa Liidu transpordiministrite 15. ja 16. septembri 2010. a mitteametlikust kohtumisest 23.09.2010
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 6. oktoobri 2011. a istungist 13.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 31. märtsi 2011. a istungist 07.04.2011
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 27. mai 2011. a istungist 09.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 24. novembri 2011. a istungist   01.12.2011

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohtade seoses Ühendkuningriigi Euroopa Liidu liikmesusega täiendamine 18.02.2016
Eesti seisukoht nõukogu otsuste eelnõude kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile volitus allkirjastada ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vaheline laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ning võimaldatakse lepingut ajutiselt kohaldada 13.10.2016
Eesti seisukoht nõukogu otsuse, millega antakse Euroopa Komisjonile volitus kirjutada alla Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Singapuri Vabariigi vahelisele partnerlus- ja koostöölepingule, eelnõu kohta  COM(2014) 70 12.04.2018
Eesti seisukoht nõukogu otsuse, millega antakse luba tõhustatud koostööks kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, eelnõu kohta COM(2016) 106, COM(2016) 107, COM(2016) 108 05.05.2016
Eesti seisukoht nõukogu määruse, mis käsitleb 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamise meetmeid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega, eelnõu kohta  COM(2019) 64 01.03.2019
Eesti seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega nähakse ette sätted programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kontekstis, eelnõu kohta COM(2019) 65 01.03.2019
Eesti seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse muutmise eelnõu kohta, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist seoses pliid sisaldava laskemoonaga märgaladel või nende ümbruses 09.07.2020
Eesti seisukoht Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohta 11.11.2010
Eesti seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega tehakse ajutine erand direktiivi 2003/87/EÜ toimimisse, eelnõu kohta COM(2012) 697 31.01.2013
Eesti seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis reguleerib kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu liidu riigihangete siseturule ning selliseid menetlusi, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele, eelnõu kohta - COM(2016) 34 05.05.2016
Eesti seisukoht Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu eelnõu kohta JOIN(2018) 10; 8463/18 22.06.2018
Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse ja määruse, mis käsitlevad teatud isikute ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Egiptuses, eelnõude suhtes 18.03.2011
Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise eelnõu kohta COM(2018) 192; COM(2018) 193 22.06.2018
Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, eelnõu kohta 20.01.2012
Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse ja määruse eelnõude kohta, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas 31.07.2014
Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu määruse, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, eelnõu kohta 21.12.2012
Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse, mis käsitleb läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Türgi tolliliidu laiendamise ja ajakohastamise üle, eelnõu kohta COM(2016) 830 16.03.2017
Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega volitatakse Euroopa Komisjoni alustama läbirääkimisi rahvusvahelise raudteeliikluse konventsiooni üle 30.06.2016
Eesti seisukoht Euroopa Komisjoni 16. jaanuari 2015. a rakendusotsuse kohta ja hagi esitamine selle tühistamiseks 26.03.2015
Eesti seisukohad, mis käsitlevad Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide vahelist partnerlust pärast 2020. aastat JOIN(2015) 33 21.04.2016
Eesti seisukohad üleeuroopalise personaalse pensionitoote määruse eelnõu kohta - COM(2017) 343 15.02.2018
Eesti seisukohad ühtse pankade kriisilahendusmehhamismi loomise kohta COM(2013) 520 10.10.2013
Eesti seisukohad ühtse Euroopa taeva paketi kohta COM(2013) 408, COM(2013) 409, COM(2013) 410 19.09.2013
Eesti seisukohad ühtse Euroopa taeva algatuse muudatusettepaneku kohta - COM(2020) 579, COM(2020) 577 27.11.2020
Eesti seisukohad ühise kalanduspoliitika reformipaketi kohta 06.10.2011

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
ÕIGK arvamus - Eesti seisukohad direktiivi, millega rakendatakse Euroopa Liidu sotsiaalpartnerite sõlmitud kokkulepet, mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist, eelnõu kohta COM(2016) 235 26.09.2016
ÕIGK arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöö vormis asutamise ning Eesti Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöös osalemise kohta - 8750/17 24.05.2017
ÕIGK arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse arvutipõhist süsteemi piiriüleste tsiviil- ja kriminaalmenetluste andmete vahetamiseks (e-CODEX süsteem), eelnõu kohta - COM(2020) 712 18.03.2021
ÕIGK arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond, eelnõu kohta - COM(2018) 471 18.10.2018
ÕIGK arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitanud isikute kaitset 27.09.2018
ÕIGK arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Komisjonile rahvusvaheliste kriminaalõigusalase koostöö lepingute läbirääkimistel osalemiseks volituste andmise kohta COM(2019) 70; COM(2019) 71 27.05.2019
ÕIGK arvamus (naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon) 02.06.2016
ÕIGK arvamus (Eesti seisukoht nõukogu otsuse, millega antakse luba tõhustatud koostööks kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades...) 17.05.2016
ÕIGK arvamus 09.06.2016
keskkonnakomisjoni arvamus 13.11.2013
keskkonnakomisjoni arvamus 13.06.2013
Väliskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Türgi pagulasrahastu rakendamise kohta C(2015)9500 24.03.2016
Väliskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise "ELi energiapoliitika: koostöö ELi väliste partneritega" ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse "Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetusemehhanismi loomise kohta" eelnõu suhtes 27.03.2019
Väliskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta JOIN (2017) 450; COM (2017) 477; COM (2017) 476 04.04.2018
Väliskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade kohta seoses Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamise teatise, Eurodac määruse muudatuste, EASO mandaati kehtestava määruse ning Dublini määruse muutmise eelnõudega 16.06.2016
Väliskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade kohta seoses Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketiga 16.06.2016
Väliskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade kohta 12.06.2015
Väliskomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi eelnõu COM(2015) 625 kohta 11.02.2016
Väliskomisjoni arvamus Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes 27.03.2019
Väliskomisjoni arvamus ELAKile: Eesti seisukohad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja EL ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta 01.11.2016
Väliskomisjoni arvamus ELAKile välispiirihalduse paketi kohta 26.02.2016
Väliskomisjoni arvamus ELAKile Euroopa Komisjoni teatise ´´Euroopa gaasisüsteemi valmisolek võimalike tarnete katkemiste osas idast sügisel ja talvel 2014/2015´´ kohta COM(2014)654 26.03.2019
VÄLK arvamus: Euroopa Liidu Türgi pagulasrahastu teise osamakse kohta - C(2015) 9500 23.04.2018
VÄLK arvamus nõukogu otsuse, mis käsitleb ülemeremaade ja –territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimist, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid, eelnõu COM(2018) 461) kohta 23.10.2018
VÄLK arvamus määruse eelnõu kohta, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)- SEC(2018) 310; SWD(2018) 337; COM(2018) 465 23.10.2018

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 16. oktoobri 2012. a istungist 25.10.2012
Ülevaade Euroopa Liidu välisministrite 9. ja 10. märtsi 2012. a mitteametlikust kohtumisest (Gymnich) 22.03.2012
Ülevaade Euroopa Liidu välisministrite 7. ja 8. septembri 2012. a mitteametlikust kohtumisest (Gymnich) 20.09.2012
Ülevaade Euroopa Liidu välisministrite 2. ja 3. septembril 2011. a mitteametlikust kohtumisest (Gymnich) 09.09.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisministrite 10. ja 11. septembri 2010. a mitteametlikust kohtumisest (Gymnich) 23.09.2010
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu ja üldasjade nõukogu 18. juuli 2011. a istungitest 28.07.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 9. detsembri 2010. a istungist 23.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 30. novembri ja 1. detsembri 2011. a istungist 15.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 26. septembri 2011. a istungist 06.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 23. jaanuari 2012. a istungist 02.02.2012
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 23. ja 24. mai 2011. a ning üldasjade nõukogu 23. mai 2011. a istungitest 02.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 21. augusti 2013. aasta erakorralisest istungist 29.08.2013
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 20. juuni 2011. a ja üldasjade nõukogu 21. juuni 2011. a istungist 30.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 15. augusti 2014. aasta erakorralisest istungist 22.08.2014
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 14. novembri 2011. a istungist 24.11.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 14. detsembri 2011. a istungist 22.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 13. mai 2011. a istungist 26.05.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 10. märtsi 2011. a erakorralisest mitteametlikust istungist ning välisministrite 11. ja 12. märtsi 2011. a mitteametlikust kohtumisest (Gymnich) 18.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 27. veebruari 2012. a istungist 08.03.2012
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 23. aprilli 2012. a istungist 03.05.2012
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 22. ja 23. märtsi 2012. a istungist 05.04.2012
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 16. märtsi 2012. a. istungist 29.03.2012
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 10. septembri 2010. a ja üldasjade nõukogu 13. septembri 2010. a istungitest 23.09.2010
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 10. oktoobril 2011. a istungist 20.10.2011

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside