Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 2. ja 3. detsembri 2010. a istungist   09.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 16. juuni 2011. a istungist 30.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 15. oktoobri 2010. a istungist   28.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu ruumilise planeerimise ja territoriaalse arengu ministrite ning ühtekuuluvuspoliitika ministrite 19. ja 20. mai 2011. a mitteametlikust kohtumisest 26.05.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 29. novembri 2010. a istungist 09.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 28. juuni 2011. a istungist 08.07.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 24. jaanuari 2011. a istungist 03.02.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 21. veebruari 2011. a istungist 03.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 20. septembri 2011. a istungist 29.09.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 20. ja 21. oktoobri 2011. a istungist 27.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 19. juuli 2011. a istungist 28.07.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 17. märtsi 2011. a istungist 31.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 17. mai 2011. a istungist 26.05.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 14. novembri 2011. a istungist 17.11.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 14. aprilli 2011. a istungist 21.04.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 27. septembri 2010. a istungist 07.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (eelarve ECOFIN) 11. ja 15. novembri 2010. a istungist   25.11.2010
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN), eurogrupi ja laiendatud eurogrupi 19. ja 20. juuni 2011. a kohtumistest 30.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ja eurogrupi 3. ja 4. oktoobri 2011. a istungist  13.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ja eurogrupi 14. ja 15. märtsi 2011. a kohtumistest ning Euroopa Stabiilsusmehhanismi 21. märtsi 2011. a kohtumisest 24.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ja eurogrupi 11. ja 12. juuli 2011. a kohtumistest 21.07.2011
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 7. detsembri 2010. a istungist 16.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 19. oktoobri 2010. a istungist   28.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 18. novembri 2011. a istungist 24.11.2011
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 18. jaanuari 2011. a kohtumisest 27.01.2011

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi kehtestamist käsitlevate algatuste kohta COM(2018) 383; COM(2018) 384 06.12.2018
Eesti seisukohad võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi ülevaatuse avaliku konsultatsiooni kohta 01.10.2020
Eesti seisukohad väärtpaberiarvelduste ja väärtpaberite keskdepositooriumite määruse eelnõu kohta 26.04.2012
Eesti seisukohad väikeettevõtete käibemaksu erikorda käsitleva nõukogu direktiivi eelnõu kohta  - COM(2018) 21 01.03.2018
Eesti seisukohad viivislaenude vähendamise eelnõude kohta COM(2018) 134; COM(2018) 135 17.05.2018
Eesti seisukohad viisasid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu suhtes 08.07.2011
Eesti seisukohad viisaeeskirja muutmise määruse eelnõu kohta COM(2018) 252 17.05.2018
Eesti seisukohad veterinaarravimite paketi kohta, COM(2014)557, COM(2014)558 08.01.2015
Eesti seisukohad uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite heitenormide kohta, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist COM(2017) 676 26.04.2018
Eesti seisukohad uute psühhoaktiivsete ainete paketi kohta COM(2013)618, COM(2013)619 21.11.2013
Eesti seisukohad uuesti sõnastatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise ühist menetlust käsitleva direktiivi eelnõu kohta 05.09.2011
Eesti seisukohad uuesti sõnastatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu nõuded, eelnõu kohta 05.09.2011
Eesti seisukohad uuendtoidu, loomade kloonimise ja kloonloomadest saadud toidu turulelaskmise paketi kohta COM(2013) 892,COM(2013) 893, COM(2013) 894 06.02.2014
Eesti seisukohad töötajate ja iseseisva töö tegijate juurdepääsu kohta sotsiaalkaitsele COM(2018) 132 24.05.2018
Eesti seisukohad tööandjapensioni kogumisasutuste regulatsiooni uuendamise kohta Euroopa Liidus COM(2014) 167 29.05.2014
Eesti seisukohad tsiviil- ja kaubandusasjades vahendusmenetlust käsitleva avaliku konsultatsiooni kohta 10.12.2015
Eesti seisukohad toidutarneahela õigusaktide eelnõude paketi kohta COM(2013) 260, COM(2013) 262, COM(2013) 264, COM(2013) 265, COM(2013) 267, COM(2013) 327 03.10.2013
Eesti seisukohad toiduainetes ja Euroopa Liidu elanike üldises toidus sisalduvaid trans-rasvu käsitleva Euroopa Komisjoni aruande kohta 28.01.2016
Eesti seisukohad terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioonile (CETS nr 196) ja selle lisaprotokollile Euroopa Liidu nimel allakirjutamist käsitlevate nõukogu otsuste eelnõude suhtes 09.07.2015
Eesti seisukohad teise liikuvuse paketi bussiteenuste turgu ja kombineeritud vedusid käsitlevate eelnõude kohta COM (2017) 647; COM (2017) 648 22.03.2018
Eesti seisukohad tehisintellekti teatise kohta - COM (2018)237 22.11.2018
Eesti seisukohad teenustekaubanduse mõnepoolse lepingu läbirääkimistel 16.07.2013
Eesti seisukohad teatise „Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia. Mürgivaba keskkonna loomise suunas“ kohta COM(2020) 667 11.12.2020
Eesti seisukohad teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta - COM(2018) 340 13.09.2018
Eesti seisukohad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ perioodi 2021-2027 eelnõude kohta COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 437 04.10.2018

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
VÄLK arvamus küberjulgeoleku pakett 26.03.2019
VÄLK arvamus VV esitatud Eesti seisukohad 2018. ja 2019. aastal ümberasustamises osalemise kohta 11.01.2018
VÄLK arvamus Euroopa rahutagamisrahastu, eelnõu (HR(2018) 94) kohta 13.11.2018
VÄLK arvamus Eesti seisukohtade Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, eelnõu (COM(2018) 476) kohta 17.10.2018
VÄLK arvamus Eesti seisukohtade EL naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi eelnõu (COM(2018) 460) kohta 17.12.2018
VÄLK arvamus Eesti seisukohad seoses Euroopa Liidu Nõukogu otsusega, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluslepingu üle, eelnõu kohta COM(2020) 35 19.02.2020
VÄLK arvamus Eesti seisukohad Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi kohta - COM(2018) 834, COM(2018) 833, COM(2018) 841 24.01.2019
VÄLK arvamus Eesti EL eesistumise prioriteetide kohta. 23.02.2017
VÄLK arvamus EURUBY 26.03.2019
VÄLK arvamus ELAKile EL gaasivarustuskindluse paketi kohta COM(2016) 49; COM(2016) 51; COM(2016) 52; COM(2016) 53 21.04.2016
VÄLK arvamus ELAKile COM (2015) 240 16.06.2015
VÄLK arvamus COM(2012)124 26.03.2019
VÄLK arvamus COM(2011)837-846 26.03.2019
VÄLK arvamus - Eesti seisukohad Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisega kaasnevate mõjude kohta 19.02.2017
VÄLK arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistiku kohta (COM(2017) 487). 08.03.2018
Valdkondliku komisjoni arvamus 06.10.2011
Valdkondliku komisjoni arvamus 24.03.2011
Valdkondliku komisjoni arvamus 01.02.2011
Valdkondliku komisjoni arvamus 18.11.2010
Valdkondliku komisjoni arvamus 05.09.2011
Valdkondliku komisjoni arvamus 07.04.2011
Valdkondliku komisjoni arvamus 15.09.2011
Valdkondliku komisjoni arvamus 05.09.2011
Valdkondliku komisjoni arvamus 15.09.2011
Valdkondliku komisjoni arvamus 18.07.2011

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 25. juuni 2012. a istungist 05.07.2012
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 23. juuli 2012. a istungist 02.08.2012
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 14. mai 2012. a istungist 24.05.2012
Ülevaade Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 19. novembri 2012. a istungist 29.11.2012
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive-, sotsiaalpoliitika-, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 17. juuni 2011. a istungist 30.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive-, sotsiaalpoliitika-, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 3. oktoobri 2011. a istungist 13.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive-, sotsiaalpoliitika-, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 1. ja 2. detsembri 2011. a istungist 08.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive-, sotsiaalpoliitika-, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 17. veebruari 2012. a istungist 23.02.2012
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 7. märtsi 2011. a istungist 18.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 19. mai 2011. a istungist 02.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) 6. ja 7. detsembri 2010. a istungist 16.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 28. veebruari 2013. a istungist 07.03.2013
Ülevaade Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 21. ja 22. juuni 2012. a istungist 05.07.2012
Ülevaade Euroopa Liidu transpordiministrite 7. ja 8. veebruari 2011. a mitteametlikust kohtumisest 17.02.2011
Ülevaade Euroopa Liidu transpordiministrite 15. ja 16. septembri 2010. a mitteametlikust kohtumisest 23.09.2010
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 6. oktoobri 2011. a istungist 13.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 31. märtsi 2011. a istungist 07.04.2011
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 27. mai 2011. a istungist 09.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 24. novembri 2011. a istungist   01.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 2. ja 3. detsembri 2010. a istungist   09.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 16. juuni 2011. a istungist 30.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 15. oktoobri 2010. a istungist   28.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 12. ja 13. detsembri 2011. a istungist 22.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 22. märtsi 2012. a istungist 05.04.2012

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside