Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 17. novembri 2010. a istungist   25.11.2010
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 15. veebruari 2011. a istungist 03.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu kultuuri- ja audiovisuaalministrite 7. ja 8. oktoobri 2010. a mitteametlikust kohtumisest   28.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 9. ja 10. märtsi 2011. a istungist 18.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 5. ja 6. detsembri 2011. a istungist 15.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 30. ja 31. mai 2011. a istungist 09.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 29. ja 30. septembri 2011. a istungist 07.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 27. juuni 2011. a erakorralisest istungist 11.07.2011
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 25. ja 26. novembri 2010. a istungist   02.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 10. detsembri 2010. a istungist 16.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 29. ja 30. septembri 2010. a mitteametlikust kohtumisest 07.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 24.–26. märtsi 2011. a mitteametlikust istungist 07.04.2011
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 21. juuni 2011. a istungist 30.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 14. märtsi 2011. a istungist 18.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 10. oktoobri 2011. a istungist 20.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 17.–19. aprilli 2012. a mitteametlikust istungist 03.05.2012
Ülevaade Euroopa Liidu kaitseministrite 23. ja 24. septembri 2010. a mitteametlikust kohtumisest 14.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu kaitseministrite 22. ja 23. septembri 2011. a mitteametlikust kohtumisest 06.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite 20. ja 21. jaanuari 2011. a mitteametlikust kohtumisest 27.01.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite 18. ja 19. juuli 2011. a mitteametlikust kohtumisest 28.07.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 9. ja 10. juuni 2011. a istungist 16.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 24. ja 25. veebruari 2011. a istungist 03.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 22. ja 23. septembri 2011. a istungist 29.09.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 2. ja 3. detsembri 2010. a istungist 09.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 13. ja 14. detsembri 2011. a istungist 22.12.2011

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad strateegia "Talust taldrikule" kohta COM(2020) 381 13.10.2020
Eesti seisukohad solidaarsusklausli liidu poolse rakendamise korda käsitleva nõukogu otsuse eelnõu kohta JOIN(2012) 39 15.07.2013
Eesti seisukohad sisejulgeolekufondide paketi kohta 13.01.2012
Eesti seisukohad seoses Ühendkuningriigi Euroopa Liidu liikmesusega 11.12.2015
Eesti seisukohad sadamate paketi kohta COM(2013) 295, COM(2013) 296 19.09.2013
Eesti seisukohad rohelise raamatu "Probleemid ja võimalused Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine" kohta 19.05.2011
Eesti seisukohad rohelise raamatu „Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks: kasv, looming ja väärtused“ kohta 22.08.2013
Eesti seisukohad riskikapitali- ja sotsiaalettevõtlusfondi määruste eelnõude kohta 22.02.2012
Eesti seisukohad riskikapitali- ja sotsiaalettevõtlusfondi määruste eelnõud 02.02.2012
Eesti seisukohad riigihankeid käsitlevate direktiivide eelnõude kohta COM(2011) 895, COM(2011) 897 16.02.2012
Eesti seisukohad riigiabi ajakohastamise määruste eelnõude kohta COM(2012) 725, COM(2012) 730 19.04.2013
Eesti seisukohad riigi võlakirjadega tagatud väärtpabereid käsitleva määruse eelnõu kohta - COM(2018) 339 28.06.2018
Eesti seisukohad rahvusvahelise ookeanide majandamise kava kohta - JOIN(2016) 49 23.02.2017
Eesti seisukohad püsivate orgaaniliste saasteainete määruse uuesti sõnastamise kohta COM(2018) 144 17.05.2018
Eesti seisukohad prospektimääruse eelnõu kohta COM(2015) 583 25.02.2016
Eesti seisukohad piiriüleste skeemide maksualase teabevahetuse direktiivi eelnõu kohta - COM(2017) 335 08.03.2018
Eesti seisukohad piiriülese tsiviiljustiitskoostöö moderniseerimist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; SWD(2018) 286; SWD(2018) 287; COM(2018) 378; COM(2018) 379 27.09.2018
Eesti seisukohad piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõude kohta 15.11.2018
Eesti seisukohad pankade struktuurse reformi kohta COM(2014) 40, COM(2014) 43 15.05.2014
Eesti seisukohad pangandusriskide vähendamise paketis olevate eelnõude kohta COM(2016) 850; COM(2016) 851; COM(2016) 852; COM(2016) 853; COM(2016) 854 23.01.2017
Eesti seisukohad osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli muutmise kohta 22.10.2015
Eesti seisukohad orbteoste teatud lubatud kasutusviise käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu suhtes 01.07.2011
Eesti seisukohad olmevee kvaliteedi direktiivi eelnõu kohta COM(2017) 753 12.04.2018
Eesti seisukohad nõukogu soovituse, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, eelnõu kohta - COM(2020) 499 17.09.2020
Eesti seisukohad nõukogu otsuste, mis käsitlevad Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu lepingu, mis puudutab andmekaitsereegleid õiguskaitsevaldkonnas, allkirjastamist ning sõlmimist, eelnõude kohta COM(2016) 237; COM(2016) 238 03.06.2016

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 29. novembri 2010. a istungist 09.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 28. juuni 2011. a istungist 08.07.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 24. jaanuari 2011. a istungist 03.02.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 23. jaanuari 2012. a istungist 02.02.2012
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 21. veebruari 2011. a istungist 03.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 20. septembri 2011. a istungist 29.09.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 20. ja 21. oktoobri 2011. a istungist 27.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 19. juuli 2011. a istungist 28.07.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 17. märtsi 2011. a istungist 31.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 17. mai 2011. a istungist 26.05.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 15.-16. detsembri 2011. a istungist 22.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 14. novembri 2011. a istungist 17.11.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 14. aprilli 2011. a istungist 21.04.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 13. ja 14. detsembri 2010. a istungist 23.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 27. septembri 2010. a istungist 07.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 26. ja 27. aprilli 2012. a istungist 10.05.2012
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 19. ja 20. märtsi 2012. a istungist 05.04.2012
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 12. juuni 2012. a istungist 28.06.2012
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (eelarve ECOFIN) 11. ja 15. novembri 2010. a istungist   25.11.2010
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN), eurogrupi ja laiendatud eurogrupi 19. ja 20. juuni 2011. a kohtumistest 30.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ja eurogrupi 3. ja 4. oktoobri 2011. a istungist  13.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ja eurogrupi 14. ja 15. märtsi 2011. a kohtumistest ning Euroopa Stabiilsusmehhanismi 21. märtsi 2011. a kohtumisest 24.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 7. detsembri 2010. a istungist 16.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 19. oktoobri 2010. a istungist   28.10.2010

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside