Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 12. mai 2011. a erakorralisest istungist 19.05.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 11. ja 12. aprilli 2011. a istungist 21.04.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste 27. ja 28. oktoobri 2011. a nõukogu istungist 03.11.2011
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 7. ja 8. oktoobri 2010. a istungist 14.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevikusuhete läbirääkimiste seisust 11.06.2020
Ülevaade Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 28. ja 29. novembri 2011. a istungist 08.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 19. ja 20. mai 2011. a istungist 02.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 19. ja 20. mai 2011. a istungist 26.05.2011
Ülevaade Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 18. ja 19. novembri 2010. a istungist   25.11.2010
Ülevaade Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 14. veebruari 2011. a istungist 03.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 10. veebruari 2012. a istungist 16.02.2012
Ülevaade Euroopa Liidu arenguministrite mitteametlikust kohtumisest Sopotis 14. -15. juulil 2011. a 28.07.2011
Ülevaade Euroopa Liidu arenguministrite 22. veebruari 2011. a mitteametlikust kohtumisest 03.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu Nõukogu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN), eurogrupi ja laiendatud eurogrupi 16. ja 17. mai 2011. a istungist 26.05.2011
Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandusministrite 19.-21. septembri 2010. a mitteametlikust kohtumisest 07.10.2010
Ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu menetlustes, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustest ja projekti „EU Pilot “ päringutest 2019. aastal 30.04.2020
Ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu menetlustes, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustest ja projekti „EU Pilot “ päringutest 2020. aastal 11.03.2021
Ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu (EFTA Kohtu) menetlustes, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustest ja projekti „EU Pilot“ päringutest aastal 2017 29.03.2018
Ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu (EFTA Kohtu) menetlustes, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustest ja projekti „EU Pilot“ päringutest 2018. aastal 21.02.2019
Ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu (EFTA Kohtu) menetlustes, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustest ja projekti „EU Pilot“ päringutest 2016. aastal 31.03.2017
Ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu (EFTA Kohtu) menetlustes, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustest ja projekti „EU Pilot“ päringutest 2015. aastal 05.05.2016
Ülevaade EL üldasjade nõukogu (GAC) ja Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (FAC) 25. oktoobri 2010 istungist 04.11.2010
Ülevaade EL tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 21. oktoobri 2010. a istungist 04.11.2010
Ülevaade EL põllumajandus- ja kalandusnõukogu 26. oktoobri 2010. a istungist 04.11.2010
Ülevaade EL konkurentsivõime nõukogu 10. novembri 2010. a istungist 18.11.2010

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad nõukogu otsuste eelnõude, millega määratakse kindlaks Regioonide Komitee koosseis ning Majandus- ja Sotsiaalkomitee koosseis, kohta COM(2014) 226; COM(2014) 227 11.09.2014
Eesti seisukohad nõukogu otsuste eelnõude kohta, millega volitatakse komisjoni alustama läbirääkimisi lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu ning tagasivõtulepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel 05.11.2015
Eesti seisukohad nõukogu otsuste eelnõude kohta, millega kiidetakse heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamine ja sõlmimine ning antakse komisjonile volitus sõlmida leping Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel 22.10.2015
Eesti seisukohad nõukogu otsuse, mis käsitleb ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimist, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid, eelnõu kohta COM(2018) 461 04.10.2018
Eesti seisukohad nõukogu otsuse, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu, eelnõu kohta - 9736/18 25.10.2018
Eesti seisukohad nõukogu otsuse, millega lubatakse komisjonil alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise investeerimislepingu üle, eelnõu kohta 03.10.2013
Eesti seisukohad nõukogu otsuse, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise lepingu sõlmimiseks lühiajaliste viisade väljastamise menetluse lihtsustamise kohta, eelnõu kohta 09.12.2016
Eesti seisukohad nõukogu otsuse kohta, millega antakse volitused alustada Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahel läbirääkimisi lühiajalise viisa nõudest loobumise lepingute üle, eelnõu kohta 02.04.2015
Eesti seisukohad nõukogu otsuse eelnõu ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse eelnõu kohta, millega antakse komisjonile volitused alustada ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergia Ühenduse ja nende liikmesriikide ning Armeenia Vabariigi vahel sõlmitava raamlepingu üle 01.10.2015
Eesti seisukohad nõukogu otsuse eelnõu ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse eelnõu kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile ning Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale luba alustada ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise ulatusliku lepingu üle  12.07.2018
Eesti seisukohad nõukogu määruse, mis käsitleb üleminekut Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), eelnõu kohta 07.06.2012
Eesti seisukohad nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte, eelnõu, nõukogu määruse, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames, eelnõu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse liidu osalemise kohta Euroopa metroloogiapartnerluses eelnõu kohta - COM(2021) 87; COM(2021) 89; COM(2020) 569 20.05.2021
Eesti seisukohad nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte, eelnõu kohta COM(2018) 8 12.04.2018
Eesti seisukohad nõukogu ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuste eelnõude kohta, mis käsitlevad läbirääkimisi Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Kirgiisi Vabariigi vahelise ulatusliku lepingu üle 06.10.2017
Eesti seisukohad nõukogu finantstehingute maksu ühist süsteemi käsitleva direktiivi eelnõu kohta 18.11.2011
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, mis käsitleb energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistikku, eelnõu kohta 29.09.2011
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega sätestatakse aktsiisiga maksustamise üldised põhimõtted, eelnõu kohta COM(2018) 346 20.09.2018
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega rakendatakse tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas, eelnõu suhtes 22.04.2013
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega rakendatakse Euroopa Siseveetranspordi Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu (ESO) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud kokkulepe, milles käsitletakse tööaja korralduse teatavaid aspekte siseveetranspordi sektoris, eelnõu kohta COM(2014) 452 02.10.2014
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta, eelnõu suhtes 06.02.2014
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas, eelnõu kohta COM(2013) 348 12.09.2013
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas, eelnõu kohta 30.04.2015
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) käibemaksumäärade osas, eelnõu kohta - COM(2018) 20  08.03.2018
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta eelnõu suhtes 30.09.2011
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõu suhtes, millega täiendatakse direktiivi 2011/16/EL seoses digiplatvormide haldurite esitatava teabega seotud automaatse andmevahetusega ning millega muudetakse ja täiendatakse ka muid halduskoostööd käsitlevaid ja sellega seonduvaid sätteid - COM(2020) 314 04.09.2020

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Valdkondliku komisjoni arvamus 13.10.2011
Valdkondliku komisjoni arvamus 11.11.2010
Valdkondliku komisjoni arvamus 18.11.2010
Valdkondliku komisjoni arvamus 10.11.2011
Valdkondliku komisjoni arvamus 25.11.2010
Valdkondliku komisjoni arvamus 13.01.2011
Sotsiaalkomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi kohta - COM(2018) 834, COM(2018) 833, COM(2018) 841 23.01.2019
Sotsiaalkomisjoni arvamus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu töötajate liikuvuse parandamiseks vastuvõetavate miinimumnõuete kohta täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel 18.04.2013
Sotsiaalkomisjoni arvamus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta; COM(2017) 343 09.03.2018
Sotsiaalkomisjoni arvamus töötajate ja iseseisva töö tegijate juurdepääsu kohta sotsiaalkaitsele COM(2018)132 07.06.2018
Sotsiaalkomisjoni arvamus töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi eelnõu kohta COM(2017) 253 09.03.2018
Sotsiaalkomisjoni arvamus toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamise direktiivi eelnõu kohta 27.03.2019
Sotsiaalkomisjoni arvamus nõukogu soovitusele, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, eelnõu kohta COM(2020)499 29.09.2020
Sotsiaalkomisjoni arvamus nõukogu soovituse, millega tugevdatakse noortegarantiid, eelnõu kohta - COM(2020) 277 16.09.2020
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta COM(2011) 866 28.03.2019
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta COM(2018) 380 17.10.2018
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid seoses riskidega, mis tulenevad töötajate kokkupuutest füüsikaliste mõjuritega (elektromagnetväljad) 26.03.2019
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet, eelnõu COM(2018)131 kohta 15.05.2018
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Liidu liikmesriikidele suunatud konsultatsiooni kohta, mis käsitleb palkade läbipaistvuse suurendamise meetmeid 11.06.2020
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise programmi kohta 21.02.2017
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava kohta COM(2021)102 04.05.2021
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise "Euroopa Liidu strateegiline lähenemisviis ravimitele keskkonnas" kohta COM(2019)128 11.09.2019
Sotsiaalkomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta COM(2021)93 04.05.2021
Sotsiaalkomisjoni arvamus Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes 27.03.2019
Sotsiaalkomisjoni arvamus ELAKile Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimist käsitlevate nõukogu otsuste eelnõude kohta COM(2014)559; COM(2014)563 26.03.2019

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 18. jaanuari 2011. a kohtumisest 27.01.2011
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 17. novembri 2010. a istungist   25.11.2010
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 15. veebruari 2011. a istungist 03.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 2. mai 2012. a erakorralisest istungist 10.05.2012
Ülevaade Euroopa Liidu kultuuri- ja audiovisuaalministrite 7. ja 8. oktoobri 2010. a mitteametlikust kohtumisest   28.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 9. ja 10. märtsi 2011. a istungist 18.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 5. ja 6. detsembri 2011. a istungist 15.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 30. ja 31. mai 2011. a istungist 09.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 29. ja 30. septembri 2011. a istungist 07.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 27. juuni 2011. a erakorralisest istungist 11.07.2011
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 25. ja 26. novembri 2010. a istungist   02.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 11. ja 12. oktoobri 2010. a istungist 21.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 10. detsembri 2010. a istungist 16.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 29. ja 30. septembri 2010. a mitteametlikust kohtumisest 07.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 20. ja 21. veebruari 2012. a istungist 01.03.2012
Ülevaade Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 10. ja 11. oktoobri 2012. a istungist 18.10.2012
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 24.–26. märtsi 2011. a mitteametlikust istungist 07.04.2011
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 21. juuni 2011. a istungist 30.06.2011
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 20. detsembri 2010. a istungist 23.12.2010
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 19. detsembri 2011. a istungist 30.12.2011
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 14. oktoobri 2010. a istungist 21.10.2010
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 14. märtsi 2011. a istungist 18.03.2011
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 10. oktoobri 2011. a istungist 20.10.2011
Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 9. märtsi 2012. a istungist 15.03.2012

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside