Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühe lepinguosalisena tegutsevate Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Gruusia, Jaapani, Norra Kuningriigi, Kirgiisi Vabariigi, Armeenia Vabariigi, Kasahstani Vabariigi, Korea Vabariigi, Tadžikistani Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahelise rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiakeskuse tegevuse jätkamise lepingule allakirjutamise kohta JOIN(2015) 29 07.08.2015
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühe lepinguosalisena tegutsevate Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Gruusia, Jaapani, Norra Kuningriigi, Kirgiisi Vabariigi, Armeenia Vabariigi, Kasahstani Vabariigi, Korea Vabariigi, Tadžikistani Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahelise rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiakeskuse tegevuse jätkamise lepingu sõlmimise kohta JOIN(2016) 19 26.04.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS sõlmida poliitilise dialoogi ja koostöö leping ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Andide Ühenduse ja selle liikmesriikide (Boliivia, Colombia, Ecuador, Peruu ja Venezuela) vahel JOIN(2016) 4 03.02.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS sõlmida Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vaheline poliitilise dialoogi ja koostööleping - JOIN(2016) 43 11.11.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Aserbaidžaani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepinguga moodustatud koostöönõukogus ELi-Aserbaidžaani partnerluse prioriteetide vastuvõtmise küsimuses JOIN(2018) 24 24.07.2018
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepinguga loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee kodukorra vastuvõtmise, allkomiteede ja spetsialiseerunud töörühmade moodustamise ja nende pädevustingimuste vastuvõtmisega - JOIN(2018) 21 13.07.2018
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu alusel loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee kodukorda ning allkomiteede ja töörühmade pädevustingimusi käsitlevate otsuste vastuvõtmisega- JOIN(2017) 44 06.12.2017
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu alusel loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorda ning allkomiteede ja töörühmade pädevustingimusi käsitlevate ühiskomitee otsuste vastuvõtmisega JOIN(2018) 25 13.08.2018
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu alusel asutatud koostöönõukogus seoses koostöönõukogu, koostöökomitee, eriotstarbeliste allkomiteede ja muude organite töökorraldusega JOIN(2017) 5 03.02.2017
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahel loodud assotsieerimisnõukogus seoses ELi-Ukraina assotsieerimiskava rakendamist käsitleva soovituse vastuvõtmisega JOIN(2015)4 18.02.2015
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab seoses ELi ja Egiptuse partnerluse prioriteetide soovituse vastuvõtmise küsimusega assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel JOIN(2017) 14 21.04.2017
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, „ELi ja Jordaania Partnerluse prioriteetide“ ja sellele lisatud „Kokkuleppe“ vastuvõtmise küsimuses JOIN(2016) 41 14.11.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel, järgmise dokumendi vastuvõtmise kohta: „Tugevam privilegeeritud partnerlus ELi ja Tuneesia vahel: strateegilised prioriteedid ajavahemikuks 2018–2020“ - JOIN(2018)9 09.07.2018
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel, „ELi ja Liibanoni Partnerluse prioriteetide“ ja sellele lisatud „Kokkuleppe“ vastuvõtmise küsimuses JOIN(2016) 40 14.11.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa Vahemere piirkonna lepinguga ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel, seoses eripartnerlust ellu viiva, ELi-Tuneesia tegevuskava (2013–2017) rakendamist käsitleva soovituse vastuvõtmisega JOIN(2014) 36 17.12.2014
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab ELi ja Gruusia assotsieerimiskava vastuvõtmise küsimuses ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu alusel loodud assotsiatsiooninõukogus - JOIN(2017) 12 03.04.2017
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab ELi ja Alžeeria partnerluse prioriteetide vastuvõtmise küsimuses assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel - JOIN(2017) 7 15.02.2017
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu alusel loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmise ning kahe töörühma moodustamisega - JOIN(2017) 23 10.07.2017
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS liidu seisukoha kohta koostöönõukogus, mis on loodud ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepinguga - JOIN(2017) 24 10.07.2017
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS kirjutada Euroopa Liidu nimel alla ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vaheline poliitilise dialoogi ja koostööleping ja seda ajutiselt kohaldada - JOIN(2016) 42 11.11.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise fondi asutamislepingu sõlmimise kohta JOIN(2016) 34 14.07.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise fondi asutamislepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta JOIN(2016) 32 14.07.2016
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) seoses ELi ja Jordaania partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega kahe aasta võrra JOIN(2018) 35 28.11.2018
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta JOIN(2015) 36 18.12.2015
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis JOIN(2018) 18 21.06.2018

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad avalikule konsultatsioonile, mis käsitleb võimalikke meetmeid pakkumaks lahendusi töötavate lapsevanemate ja hooldajate väljakutsetele seoses töö ja pereelu ühitamisega 28.01.2016
Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni dokumendi kohta, mis käsitleb tööandja kohustust teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest (nn kirjaliku teavitamise direktiiv 91/533/EMÜ) 31.03.2016
Eesti seisukohad audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamist käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta 24.09.2015
Eesti seisukohad alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri ühtlustamise direktiivi 92/83/EMÜ muutmise eelnõu kohta - COM(2018) 334 20.09.2018
Eesti seisukohad aktsionäride õiguste ja ühingujuhtimise regulatsiooni muutmise kohta Euroopa Liidus COM(2014) 213 12.06.2014
Eesti seisukohad Türgi pagulasrahastu rakendamise kohta C(2015)9500 17.03.2016
Eesti seisukohad Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi kohta - COM(2018) 834, COM(2018) 833, COM(2018) 841 10.01.2019
Eesti seisukohad Schengeni infosüsteemi (SIS) muudatuseelnõude paketi kohta - COM(2016) 881; COM(2016) 882; COM(2016) 883 27.04.2017
Eesti seisukohad Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 66. istungjärgul merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa kohta, mis käsitleb lämmastikuheite III taseme normide kohaldamist COM(2014) 83 20.03.2014
Eesti seisukohad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimist käsitlevate nõukogu otsuste eelnõude kohta COM(2014) 559; COM(2014) 563 14.11.2014
Eesti seisukohad Prümi raamistiku alusel toimuva õiguskaitseasutuste automatiseeritud andmevahetuse tugevdamise avaliku konsultatsiooni kohta 25.02.2021
Eesti seisukohad Portugali finantsabi programmi kuuenda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise programmi muudatuste kohta 10.01.2013
Eesti seisukohad Portugali finantsabi programmi kaheksanda ja üheksanda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta 07.11.2013
Eesti seisukohad Nõukogu otsuste eelnõude kohta, mis käsitlevad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli heakskiitmist Euroopa Liidu nimel COM(2015) 193; COM(2015) 194 05.11.2015
Eesti seisukohad Küprose finantsabi programmi seitsmenda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta 24.09.2015
Eesti seisukohad Küprose finantsabi programmi kaheksanda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta 07.01.2016
Eesti seisukohad Kreeka teise finantsabi programmi esimese ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta 06.12.2012
Eesti seisukohad Kreeka finantsabi programmi esimese ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta 09.06.2016
Eesti seisukohad Iirimaa finantsabi programmi üheteistkümnenda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta 10.10.2013
Eesti seisukohad Iirimaa finantsabi programmi üheksanda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta 19.04.2013
Eesti seisukohad Iirimaa finantsabi programmi seitsmenda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta 06.09.2012
Eesti seisukohad Iirimaa finantsabi programmi kümnenda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta 20.06.2013
Eesti seisukohad Iirimaa finantsabi programmi kaheksanda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise programmi muudatuste kohta COM(2012) 792 11.01.2013
Eesti seisukohad Hispaania finantsinstitutsioonide rekapitaliseerimise finantsabi programmi esimese ülevaatuse kohta 22.11.2012
Eesti seisukohad Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamise teatise, Eurodac määruse muudatuse, EASO mandaati kehtestava määruse ning Dublini määruse muutmise eelnõude kohta COM (2016) 197; COM(2016) 270; COM(2016) 271; COM(2016) 272 06.06.2016

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni kapitaliturgude liidu taastepaketi kohta - COM(2020) 280, COM(2020) 281, COM(2020) 282, COM(2020) 283, COM(2020) 337 08.10.2020
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni kahe euroala eelarveseire ja eelarvepuudujäägi menetluse tugevdamise määruse eelnõu ja stabiilsusvõlakirjade rohelise raamatu kohta 28.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud finantssektori kriisijuhtimise raamistiku teatise kohta 20.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus Eesti põhiseisukohtade osas Euroopa Liidu eelarveraamistiku, ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kohta 20.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu suhtes 27.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus ELi nõukogu direktiivi eelnõu ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta 26.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus ELAKile prospektimääruse eelnõu COM(2015)583 kohta 10.03.2016
Rahanduskomisjoni arvamus EL Nõukogu direktiivi, mis käsitleb impordi ja teatavate tarnete maksuvabastust seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega, muutmise eelnõu kohta - COM(2021) 181 09.06.2021
Rahanduskomisjoni arvamus COM(2013) 520 24.10.2013
Rahanduskomisjoni arvamus COM(2011) 549, COM(2012) 510, COM(2012) 511, COM(2012) 512 15.02.2013
Rahanduskomisjoni arvamus COM (2013)266 10.10.2013
Rahanduskomisjoni arvamus - Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas, eelnõu suhtes COM(2015) 135 08.05.2015
Rahanduskomisjoni arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Kapitaliturgude liidu loomine“ kohta COM(2015) 63 08.05.2015
Rahanduskomisjoni arvamus (reitinguagentuurid) 19.01.2012
Rahanduskomisjoni arvamus (Euroopa Komisjoni teatis „Majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: Ühtekuuluvus-poliitika tulevik“) 20.03.2019
Rahanduskomisjoni arvamus 28.03.2019
RIKK arvamus: Eesti seisukohad Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise kohta 12.12.2018
RIKK arvamus Euroopa Komisjoni teatise "Euroopa kübervastupidavusvõime süsteemi tugevdamine ning konkurentsivõimelise ja uuendusliku küberjulgeolekutööstuse soodustamine" COM(2016) 410 kohta 11.10.2016
RIKK arvamus Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2016/1148, eelnõu kohta - COM(2020) 823 08.03.2021
RIKK arvamus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedid kohta 27.02.2017
RAHK vastuskiri Eesti seisukohad liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõude kohta 26.02.2018
RAHK arvemus lõpptarbijale suunatud piiriülese e-kaubanduse käibemaksu ajakohastamise seadusandliku paketi kohta 16.02.17 16.02.2017
RAHK arvamus. Piiriüleste maksete tasusid reguleeriva määruse muutmise eelnõu kohta 08.06.2018
RAHK arvamus. Eesti seisukohad viivislaenude vähendamise eelnõude kohta COM(2018) 134; COM(2018) 135 06.06.2018
RAHK arvamus. Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega sätestatakse aktsiisiga maksustamise üldised põhimõtted, eelnõu kohta COM (2018) 346 08.10.2018

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Teave hindamiste sisu ja tulemuste kohta 25.10.2010
Teave - Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) CM 4379/18 20.09.2018
Teave - Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) - CM 1640/18 27.02.2018
Teave - INFORMATION Subject: Forwarding of minutes of meetings of the Council of the European Union (legislative/public deliberations) to national Parliaments- CM 2551/18 15.05.2018
Teave - INFORMATION Subject: Application of Bosnia and Herzegovina for accession to the European Union [doc. 6135/16]; CM 1691/16 25.02.2016
Teave - INFORMATION Subject: Schengen evaluation of Austria - Council recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2015 evaluation of the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation – Transmission to Member States' Parliaments [doc. 5400/16] CM 1205/16 21.01.2016
Teave - INFORMATION Subject: Council position on draft amending budget No 6 to the general budget for 2018: Reduction of payment and commitment appropriations in line with updated forecasts of expenditure and update of revenue (own resources) CM 5517/18 27.11.2018
Teave - INFORMATION Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the serious deficiencies identified in the 2015 evaluation on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders by Greece – Transmission to Member States' Parliaments [doc. 6220/16]; CM 1574/16 18.02.2016
Teave - INFORMATION Subject: Amendments to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union 12.04.2018
Teave - INFORMATION Subject: Amendment of the EIB's Statute - Request to launch the Article 308 procedure CM 2338/19 27.03.2019
Teave - INFORMATION Subject: Schengen evaluation of Austria - Council Recommendations on addressing the deficiencies identified in the 2015 evaluation of the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy and management of the external border - Transmission to national parliaments [doc. 14066/15] [doc. 14067/15] 18.11.2015
Teave - Euroopa Parlamendile ja riikide parlamentidele esitatav aruanne menetluste kohta sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalises komitees ajavahemikul 2011. aasta juulist kuni 2012. aasta detsembrini - Euroopa Parlamendile ja riikide parlamentidele esitatav aruanne menetluste kohta sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalises komitees ajavahemikul 2011. aasta juulist kuni 2012. aasta detsembrini - Riikide parlamentidele edastamine [dok 7282/13 PARLNAT] CM 1939/13 11.03.2013
Teave - Amendments to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union - Transmission to Member States' Parliaments CM 2284/1/18 REV 1 04.10.2018
Teave - Amendments to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union - Transmission to Member States' Parliaments CM 2284/18 09.10.2018
Teatis: Eelarveprojekt 2012 25.11.2011
Teatis: Edastamine: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud arutelud) 24.10.2011
Teatis: Edastamine: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud arutelud) 01.12.2011
Teatis. EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3060. istung (üldasjad) Kuupäev: teisipäev, 14. detsember 2010 29.11.2010
Teatis. EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3052. istung (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ENERGEETIKA) Kuupäev: neljapäev, 2. detsember (kl 10.00) ja reede, 3. detsember (kl 10.00) 2010 19.11.2010
Teatis COVER NOTE From: Sénat français Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a proportionality test before adoption of new regulation of professions [doc. 5281/17 COMPET 22 MI 32 ETS 3 DIGIT 6 SOC 16 EMPL 12 CONSOM 11 CODEC 36 IA 7 - COM (2016) 822 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2016) 822 20.03.2017
Teatis - TEAVE Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) 03.07.2020
Teatis - TEAVE Kontaktandmed: Institutsioonidevaheliste suhete direktoraat Teema: 2015. aasta uus eelarveprojekt – Edastamine liikmesriikide parlamentidele 19.12.2014
Teatis - TEAVE Kontaktandmed: Directorate for Interinstitutional Relations Teema: 2014. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 8 – Edastamine liikmesriikide parlamentidele 19.12.2014
Teatis - Report to the European Parliament and national Parliaments on the proceedings of the Standing Committee on operational cooperation on internal security (COSI) for the period January 2019 - June 2020 23.10.2020

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside