Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Eelnõud

Vastu võetud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
438 Riikliku perelepitusteenuse seadus 01.12.2021
443 Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 01.12.2021
403 Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 25.11.2021
404 Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) 24.11.2021
394 Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus (digilahendused äriühinguõiguses) 24.11.2021
405 Riigikogu otsus "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine" 25.10.2021
216 Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadus 28.05.2021
351 Karistusseadustiku muutmise seadus (mittesularahalised maksevahendid) 21.05.2021
215 Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seadus 20.04.2021
291 Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.04.2021
315 Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 23.03.2021
275 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (arestimaja ülesannete üleandmine) 08.03.2021
232 Võlaõigusseaduse muutmise seadus (üürisuhted) 04.01.2021
195 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 04.01.2021
231 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) 30.12.2020
120 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 30.12.2020
261 Kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seadus (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse ning Euroopa Prokuratuuri määruse rakendamine) 29.12.2020
200 Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 22.12.2020
53 Riigikogu otsus "„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" 17.11.2020
52 Riigikogu otsus "„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" 16.11.2020
161 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus 06.07.2020
128 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus 03.07.2020

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside