Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
519 Võrdse kohtlemise seaduse ning kirikute ja koguduste seaduse muutmise seadus 25.01.2022
525 Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seadus 25.01.2022
494 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.01.2022
489 Riigipiiri seaduse muutmise eelnõu 18.01.2022
518 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse muutmise seadus (Schengeni acquis’ sätete rakendamine tagasisaatmise valdkonnas) 18.01.2022
516 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seadus 18.01.2022
514 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus 13.01.2022
500 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 17.12.2021
498 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 09.12.2021
462 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks 08.12.2021
410 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seadus 24.11.2021
400 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 26.10.2021
321 Erakonnaseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seadus 21.04.2021
328 Välismaalaste seaduse muutmise seadus (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) 10.03.2021
305 Kodakondsuse seaduse muutmise seadus 18.12.2020
241 Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 21.10.2020
166 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seadus 03.06.2020
181 Riigikogu otsus "Riigireformi elluviimisest" 18.05.2020
121 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seadus 13.02.2020
36 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 22.10.2019

Kolmas lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
488 Riigikogu otsus "Ülle Madise õiguskantsleri ametisse nimetamine" 17.12.2021
485 Riigikogu otsus "Heili Sepa Riigikohtu liikmeks nimetamine" 30.11.2021
409 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 30.11.2021
366 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.07.2021
212 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 25.06.2021
389 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) 25.06.2021
350 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.06.2021
335 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse „Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine’’ muutmine" 04.06.2021
338 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ muutmine" 04.06.2021
334 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 21.05.2021
336 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine" 21.05.2021
337 Riigikogu otsus ’’Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine’’ muutmine’’ 21.05.2021
323 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) 13.04.2021
298 Kohtute seaduse muutmise seadus 28.01.2021
217 Kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seadus 04.12.2020
277 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seadus 24.11.2020
222 Riigikogu otsus "Urmas Volensi Riigikohtu liikmeks nimetamine" 09.10.2020
143 Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 13.07.2020
145 Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) 13.07.2020
187 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 13.07.2020
178 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 08.07.2020
175 Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus 20.06.2020
135 Välismaalaste seaduse muutmise seadus 17.06.2020
110 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (massilise sisserände tõkestamine) 10.06.2020
176 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 02.06.2020

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside