Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Mida teeb rahanduskomisjon?

Rahanduskomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis tegeleb riigi rahanduspoliitikaga seotud õigusaktidega, nagu riigieelarvet ning maksundust ja pangandust reguleerivad eelnõud. Komisjon kontrollib nendes valdkondades ka valitsuse tegevust.

Töö eelnõudega

Eelarve valdkonna olulisimad seadused on riigieelarve seadus, mis sätestab riigieelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra, ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus.  Rahanduskomisjon arutab riigi eelarvestrateegiat ning menetleb igaks aastaks seadusena vastuvõetavat riigieelarvet ja Riigikogu otsust riigi majandusaasta koondaruande kohta. Samuti on komisjon juhtivkomisjoniks Euroopa Liidu struktuuritoetuse raamseaduse eelnõu menetlemisel.

Maksundusvaldkonna kaalukaim seadus on maksukorralduse seadus, mis kehtestab riigi maksusüsteemi ja selle toimimise alused. Olulisimad maksuseadused on tulumaksuseadus, käibemaksuseadus, maamaksuseadus, sotsiaalmaksuseadus ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus.

Pangandusvaldkonna tähtsaimate seaduste hulka kuuluvad Eesti Panga seadus, Finantsinspektsiooni seadus, krediidiasutuste seadus, investeerimisfondide seadus, hoiu-laenuühistu seadus, kogumispensionide seadus, makseasutuste ja e-raha asutuste seadus ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus.

Muud ülesanded

Rahanduskomisjon kontrollib oma töövaldkonna piires valitsuse tegevust ja hindab vastavaid Euroopa Liidu õigusaktide eelnõusid.

Üles

Viimati muudetud: 08.06.2017

Tagasiside
 

Prindi

Andres Ando

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus (2004)
 • Õppeasutus
  Akadeemia Nord
 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Rahvamajandus (2001)
 • Õppeasutus
  Tallinna Tehnikaülikool

Prindi

Henrik Mägi

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (bakalaureusekraad)
 • Eriala
  Õigusteadus (2015)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

Prindi

Tiina Licht

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Ehituse ökonoomika ja organiseerimine (1986)
 • Õppeasutus
  Tallinna Polütehniline Instituut

Prindi

Helda Puura

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Haldusjuhtimine (2005)
 • Õppeasutus
  Tallinna Tehnikaülikool

Prindi

Vivian Põld

Haridus

 • Haridustase
  Rakenduskõrgharidus
 • Eriala
  Ärijuhtimine (2007)
 • Õppeasutus
  Eesti-Ameerika Äriakadeemia