Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Millega tegeleb rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon?

Pärast iseseisvuse taastamist on Eesti rahvaarv pidevalt vähenenud, probleemkomisjon soovib leida üles murekohad ja pakkuda olukorra muutmiseks lahendusi.

Komisjoni ülesanne on:

  • analüüsida ja välja pakkuda meetmeid eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks;
  • uurida rahvastikuga seotud riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade, valitsemisala arengukavade ja programmide praegust seisu ning teha ettepanekuid olukorra parandamiseks;
  • uurida teiste riikide rahvastikupoliitikat ja kogemusi ning teha selle põhjal ettepanekuid meie poliitikate täiendamiseks;
  • kohtuda rahvastikupoliitikaga seotud huvigruppidega ja neid kaasata;
  • seirata Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi üldeesmärgi “Eesti rahvaaarvu suurendamine” täitmiseks vajalikke tegevusi ja teha täiendusettepanekuid;
  • analüüsida rahaliste vahendite planeerimist ja kasutamist ning teha ettepanekuid;
  • vajaduse korral teha ettepanekuid seaduste muutmiseks;
  • hinnata elluviidavate tegevuste mõju ja nende jätkusuutlikkust.

Komisjon esitab Riigikogule oma ettepanekud vastavalt probleemide läbitöötamisele ja oma tegevuse lõppemisel lõpparuande. Komisjoni volitused kestavad XIII Riigikogu volituste lõppemiseni.

Üles

Viimati muudetud: 08.06.2017

Tagasiside
 

Prindi

Peeter Vihma

Prindi

Külli Mathiesen