Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Üldinfo

Virumaalasena seisan kodukoha hea käekäigu ja arendamise eest. Mulle on oluline iga pere suurem majanduslik kindlustatus ja sotsiaalne turvatunne. Pean tähtsaks meie riigi julgeolekut ja hästi arendatud liitlassuhteid, samuti ekspordi soodustamist, väikeettevõtluse lihtsustamist ja e-riigi edendamist. Tegijaid on minu arvates vaja märgata ja tunnustada. Ma töötan õnneliku ja ühtehoidva Eesti nimel.


Põhiseaduskomisjon
Valimisringkond: Lääne-Virumaa

Elulugu
Marko Torm

MARKO TORM

Lääne-Virumaa valimisringkond

02.03.1980 Kohtla-Järve
Abielus 

Haridus: Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 1998; Sisekaitseakadeemia 2002, kohtueelne uurimine; Tallinna Ülikool 2006, riigiteadused. 

Töökohad: Lääne-Viru kriminaalpolitsei inspektor 2002, G4S Lääne-Viru teenindusjuht 2003–2005; Rakvere linna sisekontrolör 2006–2010, abilinnapea 2010–2011, linnapea 2017–2019; Lääne-Viru maavanem 2014–2017.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2010. 

Esinduskogud: XIV Riigikogu 2020– ; Rakvere linnavolikogu 2013–2014 (esimees), 2019–, valiti ka 2017. 

Muu tegevus: EELK Rakvere Kolmainu Koguduse liige, Rakvere Maraton MTÜ liige, Haljala valla Rahvamaja nõukogu liige. 

Huvialad: kriminoloogia, turismikorraldus, juhtimise- ja juhtimispsühholoogia alane kirjandus, korvpall, elamuslikud sportlikud väljakutsed, reisimine.

15.02.2021

Sõnavõtud

  • Väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu
  • Austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister, suur tänu teile ettekande eest! Minu küsimus on kaheosaline ja puudutab Euroopa Liidu ühtsust olukorras, kus kroonviiruse pandeemias on riikide lähenemine liikmesriikide elanike õiguste ja vabaduste piiramisele erinev. Millist mõju näete sellel keskpik
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
16.12.2020 / 12:00
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
16.12.2020 / 14:06
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
16.12.2020 / 14:50
PooltPoolt
Ettepaneku hääletamine
16.12.2020 / 18:22
VastuVastu
Tagasi lükkamine Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (vihakuritegude vastu võitlemine)
16.12.2020 / 18:37
PooltPoolt
Lõpphääletus Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine)
16.12.2020 / 18:38
PooltPoolt
Lõpphääletus Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
13.01.2021 / 14:04
KohalKohal
Kohaloleku kontroll

Üles

Tagasiside