Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Üldinfo

Soovin, et Eesti rahvaarv kasvaks ning eesti keel ja eesti meel kasvaksid ja areneksid. Eesti maapiirkondade jätkusuutlikkus ja ettevõtluse areng maal on olulised kogu riigile. Ettevõtluse toimimiseks on vajalik sotsiaalse infrastruktuuri olemasolu ja areng. Riigil tuleb maapiirkondades tagada tolmuvaba kattega teed ja kiire internet, mis on inimväärse elu olulised osad. Need võimaldavad vanematel tööl käia ning lastel koolis õppida ja huviringides osaleda.


Riigikaitsekomisjon
Valimisringkond: Järva- ja Viljandimaa

Elulugu
Peeter Rahnel

PEETER RAHNEL

Järva- ja Viljandimaa valimisringkond

23.02.1957 Abja-Paluoja, Viljandimaa
Abielus, tütar ja poeg

Haridus: Abja Keskkool 1975; Tartu Ülikool 2011, ajalugu.

Töökohad: Abja Tarbijate Kooperatiivi autojuht-ekspediitor 1975–1978; Abja Keskkooli direktori asetäitja majanduse alal 1978–1981; Abja Tarbijate Kooperatiivi toitlustaja 1982–1988 ; teenindus- ja toitlustuskooperatiivi Mevito juhatuse liige 1989–1994; Abja-Paluoja linnapea 1994–1996; Tallinna Omandireformiameti juhataja asetäitja 1997–2000; FIE Peeter Rahnel; Abja vallavanem 2006–2017; Mulgi vallavanem 2018–2019.

Erakond: Eesti Keskerakond alates 1991, asutajaliige.

Esinduskogud: XIV Riigikogu; Abja-Paluoja Linnavolikogu 1993, 1996–1998, Abja Vallavolikogu 1998, 1999, 2002–2005 (esimees 2002–2003), Mulgi Vallavolikogu 2017, 2019– ; valitud kohaliku omavalitsuse volikogusse järjepidevalt alates 1993.

Muu tegevus: Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liige alates 2019; Mulgi Kultuuri Instituudi vanem 2016, 2017–2018; Eesti Looduskaitse Seltsi liige; Abja-Paluoja Mulgimaa Elu Edendamise Seltsi juhatuse liige. 
Andnud välja trükise „Abja-Paluoja: „...üitsainus Mulgimaa”” 1998. Osalenud Sakalamaa Rahvarinde kesktoimkonnas ja Abja-Paluoja tugigrupis (juht) ning mitme Mulgimaad ja sealseid inimesi käsitleva koduloolise trükise väljaandmisel. Avaldanud artikleid ajakirjanduses.

Huvialad: kirjandus, pärimuskultuur, sport, kodulugu, numismaatika.

18.06.2020

Sõnavõtud

  • 10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu
  • Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud väliskomisjoni esimees! Tänan ka teid sisuka ettekande eest, nagu välisministritki. Oleksin hea meelega esitanud küsimuse välisministrile, kuid see aeg lõppes. Ja küsin nüüd teilt. 1. augustil möödub 45 aastat Helsingi nõupidamise lõppakti
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
25.03.2020 / 14:05
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
12.03.2020 / 13:00
PooltPoolt
Tööaja pikendamine
06.04.2020 / 15:06
PooltPoolt
Ettepaneku hääletamine
13.04.2020 / 18:22
VastuVastu
2. muudatusettepanek 2020. aasta riigi lisaeelarve seadus
15.04.2020 / 14:02
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
08.04.2020 / 14:00
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
14.04.2020 / 12:34
PooltPoolt
Tööaja pikendamine Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus

Üles

Tagasiside