Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Üldinfo

Riigikogu liikmena soovin panustada Eesti arengusse riigikaitse ja julgeoleku valdkonnas. Samas pean tähtsaks hariduse edendamist, seda eriti kehakultuuri ning spordi valdkonnas. Toetan ka ettevõtluskeskkonna ajakohastamist. Eesti riigi struktuur vajab optimeerimist ja bürokraatiat tuleb piirata ning seepärast toetan riigireformi ideed.


Riigikaitsekomisjon
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa

Elulugu
Johannes Kert

JOHANNES KERT

Tallinna Mustamäe ja Nõmme valimisringkond

03.12.1959 Petseri, Pihkva oblast, Venemaa
Abielus, kaks tütart

Haridus: Võru Kreutzwaldi Gümnaasium (endine 1. Keskkool) 1977; Tartu Ülikool 1981, kehakultuur (vastab magistrikraadile).

Töökohad: spordiühingu Kalev treener-õpetaja 1981–1983; Nõukogude armee ohvitser 1983–1985; spordiühingu Tööjõureservid klassikalise maadluse treener 1985–1988; Tartu Noorte Loodusesõprade Maja fotoringi juhendaja 1988–1991; Kaitseliidu Tartu maleva pealik 1991, Kaitseliidu ülem 1993–1996; Eesti Kaitsevägi: Kaitsejõudude Peastaabi operatiivosakonna operatiivgrupi ülem 1991–1992, Kuperjanovi üksik-jalaväepataljoni ülem 1992, Kaitseväe juhataja 1996–2000, juhataja nõunik, maaväe ülema kohusetäitja 2000–2001, maaväe ülem 2001–2002; Eesti sõjaline esindaja NATO ja Euroopa Liidu juures 2002–2008; NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse (CCDCOE) rahvusvahelise juhtkomitee esimees 2008–2012; Kaitseministeeriumi nõunik 2008–2015.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2014.

Esinduskogud: XIII ja XIV Riigikogu.

Autasud: Kotkaristi II klassi teenetemärk 2001.
Kaitseväe teenetemärk; Kaitseliidu Valgeristi I klassi teenetemärk ja teenetemedal eriliste teenete eest; Kaitseministeeriumi I klassi teeneterist jt rahvusvahelised ja Kaitseliidu teenetemärgid; Balti Assamblee medal 2018.

Muu tegevus: Kaitseliidu vanematekogu, Rotary Klubi ja Eesti Jahimeeste Seltsi liige.

Huvialad: sõjaajalugu, jahindus, muusika.

30.05.2019

Sõnavõtud

  • 16:21 Karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE) esimene lugemine
  • Tänan küsimuse eest! Noh, sõjaväepolitsei roll on olnud põhiliselt kaitseväealaste süütegude, kuritegude avastamine ja uurimine. Edasi on asju menetlenud prokuratuur ja seejärel tsiviilkohus. See on olnud mõnevõrra selline aeglane praktika. Aga see seaduseelnõu sätestab põhiliselt
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
28.01.2020 / 10:18
Ei hääletanudEi hääletanud
Lõpphääletus Kodakondsuse seaduse muutmise seadus
28.01.2020 / 10:02
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
27.01.2020 / 15:03
PuudubPuudub
Päevakorra kinnitamine
27.01.2020 / 15:02
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
23.01.2020 / 10:07
PuudubPuudub
Lõpphääletus Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seadus (tulirelvadirektiivi ülevõtmine)
23.01.2020 / 10:03
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
22.01.2020 / 14:14
KohalKohal
Kohaloleku kontroll

Üles

Tagasiside