Leht, mida soovite vaadata, asub veebi täisversioonis. Kas soovite vaadata täisversiooni?

Edasi

Riigikogu

Üldinfo

Riigikogu liikmena soovin panustada Eesti arengusse riigikaitse ja julgeoleku valdkonnas. Samas pean tähtsaks hariduse edendamist, seda eriti kehakultuuri ning spordi valdkonnas. Toetan ka ettevõtluskeskkonna ajakohastamist. Eesti riigi struktuur vajab optimeerimist ja bürokraatiat tuleb piirata ning seepärast toetan riigireformi ideed.


Riigikaitsekomisjon
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa

Elulugu
Johannes Kert

JOHANNES KERT

Tallinna Mustamäe ja Nõmme valimisringkond

03.12.1959 Petseri, Pihkva oblast, Venemaa
Abielus, kaks tütart

Haridus: Võru Kreutzwaldi Gümnaasium (endine 1. Keskkool) 1977; Tartu Ülikool 1981, kehakultuur (vastab magistrikraadile).

Töökohad: spordiühingu Kalev treener-õpetaja 1981–1983; Nõukogude armee ohvitser 1983–1985; spordiühingu Tööjõureservid klassikalise maadluse treener 1985–1988; Tartu Noorte Loodusesõprade Maja fotoringi juhendaja 1988–1991; Kaitseliidu Tartu maleva pealik 1991, Kaitseliidu ülem 1993–1996; Eesti Kaitsevägi: Kaitsejõudude Peastaabi operatiivosakonna operatiivgrupi ülem 1991–1992, Kuperjanovi üksik-jalaväepataljoni ülem 1992, Kaitseväe juhataja 1996–2000, juhataja nõunik, maaväe ülema kohusetäitja 2000–2001, maaväe ülem 2001–2002; Eesti sõjaline esindaja NATO ja Euroopa Liidu juures 2002–2008; NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse (CCDCOE) rahvusvahelise juhtkomitee esimees 2008–2012; Kaitseministeeriumi nõunik 2008–2015.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2014.

Esinduskogud: XIII ja XIV Riigikogu.

Autasud: Kotkaristi II klassi teenetemärk 2001.
Kaitseväe teenetemärk; Kaitseliidu Valgeristi I klassi teenetemärk ja teenetemedal eriliste teenete eest; Kaitseministeeriumi I klassi teeneterist jt rahvusvahelised ja Kaitseliidu teenetemärgid; Balti Assamblee medal 2018.

Muu tegevus: Kaitseliidu vanematekogu, Rotary Klubi ja Eesti Jahimeeste Seltsi liige.

Huvialad: sõjaajalugu, jahindus, muusika.

30.05.2019

Sõnavõtud

  • 15:22 Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) esimene lugemine
  • Aitäh, härra esimees! Lugupeetud ettekandja! Mul on küsimus ka selle ammuse nn kilekotiskandaali kohta. Kas ei olnud asjad mitte nii, et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon menetles seda ja andis asja prokuratuuri üle? Komisjon ei lõpetanud asja, prokuratuur uuris seda edasi ja
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
12.12.2018 / 14:44
VastuVastu
Lõpphääletus Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
13.02.2019 / 17:07
Ei hääletanudEi hääletanud
8. muudatusettepanek Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus
26.11.2018 / 18:32
VastuVastu
13. muudatusettepanek Riigikogu avaldus "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta"
13.06.2018 / 15:48
PuudubPuudub
Lõpphääletus Eesti lipu seaduse muutmise seadus
15.04.2020 / 14:02
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
14.04.2020 / 12:34
Ei hääletanudEi hääletanud
Tööaja pikendamine Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus
30.08.2019 / 10:06
PuudubPuudub
Töö ajagraafiku kehtestamine

Üles

Tagasiside