Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Поиск по результатам голосований члена Рийгикогу

Выберите в раскрывающемся меню имя члена Рийгикогу и нажмите на кнопку "Поиск".

Otsi Riigikogu liikme nimi järgi

Голосования: Рене Кокк

Проверка присутствия отражает присутствие или отсутствие только на момент проведения проверки, не за весь день заседания.
04.05.2021 / 10:00
На местеНа месте
Контроль присутствия
04.05.2021 / 10:13
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine"
04.05.2021 / 12:19
ЗаЗа
Отклонение Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus
05.05.2021 / 12:00
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия
05.05.2021 / 14:06
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия
05.05.2021 / 14:08
ОтсутствуетОтсутствует
Окончательное голосование Tolliseaduse muutmise seadus
05.05.2021 / 14:09
ОтсутствуетОтсутствует
Окончательное голосование Audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus
05.05.2021 / 14:12
ОтсутствуетОтсутствует
Окончательное голосование Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus
05.05.2021 / 14:39
ПротивПротив
3. предложение о поправках Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
06.05.2021 / 10:03
На местеНа месте
Контроль присутствия
06.05.2021 / 12:30
ЗаЗа
Продление рабочего времени
10.05.2021 / 15:03
На местеНа месте
Контроль присутствия
10.05.2021 / 15:49
ПротивПротив
Утверждение повестки дня
10.05.2021 / 19:10
ПротивПротив
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine"
11.05.2021 / 10:07
На местеНа месте
Контроль присутствия
11.05.2021 / 10:15
ЗаЗа
Окончательное голосование Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
11.05.2021 / 10:16
ЗаЗа
Окончательное голосование Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus
11.05.2021 / 11:33
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele haiguspäevade hüvitamiseks alates esimest päevast"
11.05.2021 / 12:34
ЗаЗа
Продление рабочего времени Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
12.05.2021 / 12:00
На местеНа месте
Контроль присутствия
Обратная связь