Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Поиск по результатам голосований члена Рийгикогу

Выберите в раскрывающемся меню имя члена Рийгикогу и нажмите на кнопку "Поиск".

Otsi Riigikogu liikme nimi järgi

Голосования: Урмас Эспенберг

Проверка присутствия отражает присутствие или отсутствие только на момент проведения проверки, не за весь день заседания.
06.11.2019 / 16:13
ЗаЗа
1. предложение о поправках Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus
06.11.2019 / 15:17
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis"
06.11.2019 / 15:03
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis"
06.11.2019 / 14:58
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus"
06.11.2019 / 14:53
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis"
06.11.2019 / 14:44
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus"
06.11.2019 / 14:40
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel"
06.11.2019 / 14:32
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias"
06.11.2019 / 14:27
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve"
06.11.2019 / 14:22
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis"
06.11.2019 / 14:18
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia"
06.11.2019 / 14:10
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis"
06.11.2019 / 14:05
ЗаЗа
Окончательное голосование Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus
06.11.2019 / 14:02
На местеНа месте
Контроль присутствия
06.11.2019 / 12:01
На местеНа месте
Контроль присутствия
05.11.2019 / 10:13
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks"
05.11.2019 / 10:07
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine"
05.11.2019 / 10:03
На местеНа месте
Контроль присутствия
04.11.2019 / 15:05
ЗаЗа
Утверждение повестки дня
04.11.2019 / 15:04
На местеНа месте
Контроль присутствия
Обратная связь